Volume 18

Page 5384

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי וכללי, ואוניברסיטה בווינה (אוסטריה).

בשנת 1934 נשא לאשה את שרה בת שלמה טויבה. עסק במקצוע - עתונאי.

היה יו"ר הסניף במחוז העשרים בווינה (אוסטריה) של "ברית הציונים הכלליים" ויו"ר החלוץ הכלל ציוני.

ב-22.8.1938 עלה לארץ.

המשיך בארץ לעסוק במקצועות - כעתונאי ועורך "ידיעון הליברלי", ירחון לבעיות המדינה והסברה כתב מאמרים בחתימת ש. ו. בעתונים : "הבוקר"; "היום"; "ידיעות אחרונות"; "ידיעון ליברלי" "מורגן צייטונג" ו"די שטימה" בווינה (אוסטריה).

היה ציר בקונגרסים הציוניים בשנים 1923, 1933 1960, 1964 ו-1968 בירושלים.

חבר המרכז של המפלגה הליברלית. חבר בית דין למס עסקים בעיריית תל-אביב.

חבר הנהלה של "ברית ראשונים".

הנהלה של "בית ההורים" ע"ש אניטה מילר-כהן. אח בלשכת בני-ברית "יצחק ילין".

צאצאיו: מלכה אשת נתן פורת ; ד"ר יצחק וינטרויב.

שלמה (אדמונד) צנוע

נולד בקהיר (מצרים), ג' כסלו תרס"פ (11.11.1904).

לאביו יצחק צנוע (ממשפחת שייך יוסף צנוע אבו-נדארה, שהיה העיתונאי הראשון במצרים בשנת תר"כ (1860), ובשנת תרמ"ב (1882) יסד את המפלגה הלאומית המצרית במטרה להלחם נגד אנגליה לשחרור מצרים. הוא יסד את התיאטרון הלאומי המצרי וקיבל תואר משורר המלכים וה"מולייר" המצרי).

למד בבתי ספר צרפתיים ואנגליים ובאוניברסיטה המצרית. קיבל גם חינוך מסורתי ולאומי ולמד עברית.

בשנים 1914-32 היה ממארגני "המכבי הצעיר" בקהיר.

בשנים 1922-34 ממארגני "ההתאחדות העולמית של צעירים עברים".

בשנים 1932-34 היה מזכיר בני-ברית בקהיר.

בשנים 1927-34 היה ממייסדי ופעיל ב"המועדון העברי" בקהיר שנוסד ע"י ד"ר ישראל בן-זאב (ראה כרך א', עמוד 378), דוד תדהר ועוד שנמצאו בקהיר.

היה פעיל בתעמולה ציונית בין יהודי מצרים, לטובת קק"ל וקרו היסוד.

עזר לסידור המוזיאום של העדה היהודית בקהיר.

לחם נגד התעמולה האנטישמית ע"י הגרמנים במלחמת העולם השניה במצרים.

היה פעיל בבית היתומים - טיפת חלב ע"ש "בןארויה" בקהיר.

כתב מאמרים בענייני יהדות וציונות בעיתונות היהודית בשפה הצרפתית בקהיר "ישראל" בעריכתם של ד"ר אלברט (אברהם) מוצרי (ראה כרך ב', עמוד 908) ורעיתו מזל (מתילדה) בת השופט יצחק מלכיאל מני מחברון (ראה את הערכים שלהם: של אביה בכרך א', עמוד 339 ושלה - בכרך שני, בעמוד 703) וכן בעיתון "אורור", בעריכת לוסיען שוטו, וכן בעיתונים צרפתיים, אנגלית וערבית, וכן בעיתונות בארצות שונות.

בשנים 1928-34 היה ממארגני המפלגה הרביזיוניסטית והבית"ר בקהיר.

באפריל 1934 עלה לארץ.

בשנת 1935 נשא לאשה את רבקה בת מאיר חסידוף (נפטרה בתל-אביב, ל' ניסן תש"ט - 29.4.1949) ובזיווג שני נשא לאשה בשנת 1950 את מרגלית בת סאדי גדליה.

היה פקיד בכיר בחברת הנפט "של" בתל-אביב והמחוז בתור מנהל חשבונות.

בשנת 1935 היה ממייסדי "התאחדות עולי מצרים בא"י" והיה היו"ר שלה. פעל שנים רבות למען העליה הבלתי ליגלית של יהודי מצרים ואירופה - דרך הים והיבשה לא"י.

השתתף בהתיישבות העולים ממצרים ב"גוש עציון" ובכמה קיבוצים.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5384). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5384