Volume 18

Page 5383

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שרה חיות (חיותמן)

נולדה בראש פינה, כ"ב ניסן תרנ"ז (15.4.1897).

לאביה שמעון סוגין (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמה סלובה (סופיה) בת דניאל בנדל (ראה בכרך א', עמוד 138).

קיבלה חינוך עברי בביה"ס העברי במושבה בהנהלתו של המורה והמנהל שמחה חיים וילקוביץ (לביה"ס יצאו מוניטין בימים ההם בכל הגליל וביהודה, כאחד מבתי הספר לדוגמא. ראה את הערך שלו בכרך רביעי, עמוד 1968).

בראש פינה עבדה שנה בתור גננת. העבודה בגן הרחיבה את אפקה הפדגוגי. בהמלצתו של מנהלה הנ"ל נסעה לפריס והשתלמה בסמינריון למורות.

בסוף שנת 1913 חזרה לארץ לפי בקשת מנהלה, היות וחסרו מורים ומורות לבתי הספר.

היתה מורה לעברית ולצרפתית.

בשנת תרע"ד (1914) נישאה לזכריה חיות-חיותמן (מראשוני בוני העיר תל-אביב. ראה את הערך שלו בכרך זה).

מחסכונותיה בנתה בית בשכונת תל-נורדוי, ברחוב בן-יהודה בתל-אביב, והיתה מן הראשונים אשר גאלו את הקרקע בשכונה זו. ובשנת תרפ"ד (1924) עברה לגור בשכונה זו.

היתה חברה פעילה באגודת נשים לשווי זכויות, בוויצ"ו וכן פעלה הרבה בעבודה למען הפצת תוצרת הארץ.

הכינה חוברת מימים עברו בשם "זכרונות שרה חיות-סוגין" אשר כתבה לזכרון - דברים לילדי.

צאצאיה : צופיה נתנזון; גלעדה ; עודד חיות (סוחר ובעל תעשיה).

ד"ר זאב פרוז'נסקי

נולד בסמיאטיס (רוסיה), כ' שבט תרנ"ו (24.1.1896).

לאביו שלמה פרוז'נסקי ולאמו חוה בת דוד גרינברג. קיבל חינוך מסורתי וכללי. השתלם באוניברסיטה לרפואה, וקיבל תואר ד"ר לרפואה, מומחה למחלות פנימיות.

עסק במקצועו בבלגיה.

בשנת 1917 כסטודנט ברפואה באוניברסיטת לונדון היה סגן יו"ר של ההנהלה הארצית של אגודת הציונים הצעירים באנגליה.

היה יו"ר "הפדרציה הציונית", "צעירי ציון" ו"פועלי ציון" בבלגיה.

משנת 1925 עד 1939 היה יו"ר אגודת הספורט "מכבי" בבלגיה.

בשנת 1929 נשא לאשה את קלרה בת אברהם גרינברג. בשנת 1940 עבר לארצות הברית ועסק במקצועו.

בניו-יורק נבחר ליו"ר הוועד העירוני של "פועליציון".

בשנת 1949 עלה לארץ.

פעל בהסתדרות העובדים הכללית ובמפלגת פועלי א"י (מפא"י).

רופא איזורי בקופת חולים של ההסתדרות הכללית.

חבר בית הדין העליון של ההסתדרות.

חבר המזכירות הארצית של אירגון האקדמאים של מפא"י.

היה ציר ישראל בקונגרס הציוני הכ"ה (27.12.196011.1.1961) בירושלים.

סגן יו"ר האגודה לקשרי ידידות ישראל-בלגיה.

כתב מאמרים בשבועון הצרפתי של הפדרציה הציונית בבלגיה, ב"התקוה" על הקיבוצים ותנועת העבודה בזמנו בארץ.

בתו: רות אשת אבי גולד.

שמואל וינטרויב

נולד בסדיגורה (אוסטריה), ל' אדר א' תר"ס (1.3.1900).

לאביו יצחק וינטרויב ולאמו בת-שבע בריינה בת ישראל רביץ.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5383). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5383