Volume 18

Page 5382

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עסק במסחר פרוות בסיטונות.

נשא לאשה את דינה בת בן-ציון סירקין. בשנת 1915 עזב את רוסיה והתיישב בסן-פרנציסקו (בארצות הברית), שם עסק בכל מיני עבודות: כפועל פשוט, את השפה האנגלית לא ידע.

בקרספילד, קליפורניה, נתקבל כאח במיסדר בניברית.

בסוף 1917 עבר ליפן ושם עסק במסחר - יבואן של קמח ממנצוריה.

בשנת 1920 עבר לגור בחרבין (סין) וב-1923 פתח שם בית מסחר בסיטונות בטקסטיל, פרוות וגלנטריה.

בשנת 1932 חיסל עסקיו בחרבין ועלה לארץ עם משפחתו.

קנה פרדס והפך להיות פרדסן.

בתל-אביב נתקבל כאח בלשכת הבנאים החפשים "מוריה" וכעבור זמן, נבחר לנשיא הלשכה.

בניו: הלל שיפרין (אופטומטריסט) ; משה שיפ רין (פרופ' משנה באוניברסיטה אוף קליפורניה).

שמואל טפר

נולד בצרנוביץ (רומניה), ג' אדר ב' תרפ"ט (15.3.1929).

לאביו יצחק טפר ולאמו שרה בת שמואל גרינברג. קיבל חינוך גבוה והוסמך לחשבונאי מוסמך ויועץ מסים.

היה מזכיר הנוער הציוני בווינה.

פעל באירגון העברת פליטים מאירופה לא"י.

בשנת 1948 עלה לארץ.

היה יו"ר מגן דוד אדום ברמלה.

פעיל באירגון מפעלים ציבוריים ופעילות ענפה בעבודה ציבורית.

בשנת 1949 נשא לאשה את מלכה בת פנחס מררו. שירת בצה"ל.

מנובמבר 1968 אח בלשכת בני-ברית "יצחק ילין" תל-אביב.

כיום, חשבונאי מוסמך ויועץ מסים, מנהל "אמון" אירגון מיכון וניהול חשבונות.

בנותיו: סימה, דבורה.

צבי אשל (שניידרמן)

נולד באוזיראן (פולין), ב' תשרי תרס"ג (3.10.1902).

לאביו יעקב שניידרמן ולאמו שושנה בת אברהם פפר. קיבל חינוך מסורתי.

בפברואר 1930 עלה לארץ.

שימש בתור שו"ב (שוחט ובודק) בתל-אביב.

היה חבר ב"ברית הבריונים" מיסודו של אבא אחימאיר ז"ל (ראה כרך שני, עמוד 817). נאסר ב-1931 באשמת פעולות נגד ממשלת המנדט נגד המיפקד.

בשנת 1933 נאשם בין יתר הנאסרים ברצח המנוח ד"ר חיים ארלוזורוב ז"ל (ראה כרך חמישי, עמוד 2082).

ממייסדי אירגון עובדי הצה"ר ובית"ר.

ממייסדי "הסתדרות העובדים הלאומית בא"י".

היה ציר בוועידה העולמית של המפלגה הרביזיוניסטית שהתקיימה בשנת 1935 בקרקוב.

היה חבר אצ"ל ואחרי הפילוג הצטרף ללח"י.

היה פעיל במחלקת האירגון וההסברה והמחלקה הכספית.

ישב קרוב לשבע שנים בבתי סוהר שונים בארץ, כולל בגלות אריתריאה, אסמרה וקניה. השתחרר מהמאסר אחר קום המדינה.

בשנת 1948 נשא לאשה את גאולה (מורה) בת בן-ציון ודבורה ידידיה (ראה את הערך שלו בכרך תשיעי, בעמוד 3297).

אחרי שחרורו מהמאסר בקניה, גוייס לצה"ל.

מנהל מ.מ.מ. (מכון להריצת רכב) בחיפה.

צאצאיו: נטע, שושנה, דוב.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5382). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5382