Volume 18

Page 5381

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עבד כמסגר.

היה חבר ב"פועלי ציון".

בשנת 1918 נשא לאשה את רחל בת נחום סברדליק (נפטרה בתל-אביב, ז' שבט תשכ"ג (1.2.1963) ובזיווג שני נשא בשנת 1964 את זהבה בת מרדכי ודובה וילפוביץ .

בשנת 1921 עלה לארץ.

עבד כפועל בייבוש אדמת כבארה 1921-28.

בשנת 1921 השתתף בהגנה על המושבה "גבעת עדה".

כשנתיים עבד במושבה "זכרון יעקב".

בשנים 1930-34 עבד בבנייני מפעלי ים המלח.

עבד בחריש אדמות "תל-מונד" והיה מהראשונים במקום.

בשנים 1936-39 היה נוטר בבן-שמן.

כל השנים חבר ההגנה.

שירת בתור נהג במשך 4 שנים בצבא הבריטי ביחידה מספר 478 (1941-45).

היה חבר בוועד הנהגים האזרחים של יהודים וערבים.

בשנת 1956 השתתף בהתנדבות במבצע סיני.

כיום, עובד בתעשיית בדים.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): דינה אשת משה שפיגל; רבקה אשת מרדכי דייטש; נחום; רות אשת שלמה מחי.

אריה אורן (שטרן)

נולד בלובומל (אוקראינה), י"ח אדר א' תרע"ו (22.2.1916).

לאביו נחום שטרן ולאמו צפורה לבית רוסמן. קיבל חינוך מסורתי בישיבה וכללי בגימנסיה.

בשנת 1935 עלה לארץ.

למד באוניברסיטה העברית בירושלים, למד וגמר הנדסה בטכניון העברי בחיפה וקיבל תואר של אינג'ינר (מהנדס).

היה מפקד בהגנה, לפי צו המוסדות הלאומיים התנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה ונשאר באיטליה לפעולות הצלה של שארית הפליטה בתפקיד של ראש המשלחת לגולה הא"י ברומא גם אחרי המלחמה בתפקיד של יו"ר "המרכז למלה".

נשא לאשה את עבריה בת חיים ברונשטיין. היה נציג ראשון של המדינה ברומא בדרגת קונסול.

היה מנהל אדמיניסטרטיבי של קופת חולים של ההסתדרות הכללית.

היה שגריר ישראל בונצואלה ובטרינידד.

יו"ר ליגה ישראל-איטליה.

כתב מאמרים בתחומי עבודתו.

צאצאיו: צופיה, נחמיה.

יעקב שיפרין

נולד בדריבין (רוסיה) בשנת תשרנ"ד (24.7.1894).

לאביו בצלאל שיפרין ולאמו רבקה בת פרדה ודן הורביץ. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5381). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5381