Volume 11

Page 3796

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עוד. ואילו סבו מצד האם, ר' אברהם-אבא מנדלבוים, היה סוחר-עצים ידוע וכיהן כראש-הקהל בטשביניה, שרבנים וגדולים היו מתאכסנים בביתו.

קיבל חינוך יהודי-מסורתי כתלמיד ישיבת הרב דב בריש ויידנפלד , האדמו"ר מטשביניה (פולין) והשכלה תיכונית כללית.

היה חבר פעיל בתנועה הציונית בעירו כשנוב ובקרקוב (פולין).

בשנת 1933 עלה לארץ ומכהן כעובד-מדינה בכיר בתפקיד פקיד שומה למפעלים גדולים (פשמ"ג) תלאביב.

בעל תוארים: רואה חשבון C.P.A. )Israel(וכן F.E.A.A.

פרסם מאמרים ורשימות על נושאים כלכליים ופיסקליים וכן קיצור תולדות הכלכלה (בעברית) בתקופת המנדט.

בשנת תרצ"ט (1939) נשא לאשה את שושנה בת ר' ברוך-אריה שצליסקר והקים את ביתו בתל-אביב.

היה פעיל בשעתו ב"הגנה" ובצה"ל. חבר ותיק במיסדר "הבונים החפשים" בו מילא תפקידים חשובים, וכן חבר פעיל במיסדר "בני-ברית" ומכהן בו בתפקיד נשיא הלשכה ע"ש שמעון רוקח תל-אביב.

חבר הועד המרכזי של לשכת רואי-חשבון בישראל וכן חבר המערכת של בטאונם "רואה-החשבון".

שמואל אדמון (רפופורט)

נולד ברוסיה, י"ד ניסן תרע"ד (9.4.1914).

לאביו ד"ר שלמה רפופורט ולאמו אסתר בת שמואל בוגין. בשנת 1922 עלה לארץ עם הוריו ולמד בגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב.

קיבל הכשרה חקלאית והתנחל עם חבריו בקיבוץ אלונים.

שימש בקיבוץ בתפקיד מוכתר המשק ונתקבל כחבר לאגודת השומרים.

טיפל בענייני הבטחון, בתור מוכתר היו לו כל הקשרים והגישה לממשלה.

בשנת 1939 נשא לאשה את רבקה בת ישעיהו כץ כחבר ההגנה שירת בחיל הנוטרים ואח"כ, במלחמה העולמית השניה, התגייס לצבא הבריטי, שירת שם ביחידת תותחנים. השתתף במערכות והגיע לדרגת קצין.

אחרי שחרורו מהצבא חזר לעבודתו ולתפקידו במשק.

במלחמת העצמאות התגייס לצבא ולהגנה ובתוקף נסיונו הוכנס לחיל התותחנים הישראלי ושימש בו בדרגה גבוהה ואח"כ שירת במטה צה"ל.

צאצאיו : שלומית, חגי.

עו"ד חיים לובינסקי

נולד בסקרניביץ (פולין) בשנת תרע"ב (30.9.1912).

לאביו אהרון.

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עלה לארץ בשנת 1925.

בוגר הגימנסיה "גאולה" (ביה"ס התיכוני למסחר) בת"א, השתלם במדעי כלכלה ומשפטים בננסי (צרפת), באוניברסיטת לונדון, בלינקולינס אינסטיטוט לונדון. ובוגר ביה"ס למשפטים בירושלים, קיבל תואר עורך דין.

בשנת 1932 הצטרף ל"ארגון הגנה ב' " ולתנועת הצה"ר בשנת 1933.

בתחילת שנת 1937 היה בין מנהיגי ההתנגדות לחיסול "ארגון ההגנה ב' " ומיזוגה במסגרת ה"הגנה" תוך קבלת ההבלגה ו"תכנית חלוקת פיל".

באפריל 1937 מיוזמי מרד המפקדים ואנשי השורה ב"ארגון ההגנה ב' ", וביחד עם דוד רזיאל (ראה כרך ב', עמוד 976), אברהם שטרן-יאיר (ראה כרך ב', עמוד 1014) ומספר מפקדים בעלי השפעה בארגון, עזבו את שורות "ארגון הגנה ב'" ובאותו חודש הכריזו על הקמת "הארגון הצבאי הלאומי" ("אצ"ל") שאליו הצטרפו במשך זמן קצר רבים מאנשי השורה והפיקוד של "אירגון הגנה ב'" לשעבר.

היה חבר במפקדה הראשונה של האצ"ל ונציגה לאירופה המערבית וארצות הברית בשנים 1937-39 עד פרוץ מלחמת העולם השניה.

מיוני 1937 ועד פברואר 1939 היה הקצין המקשר בין מפקדת אצ"ל וזאב זבוטינסקי בלונדון. פריס וורשא. בתקופה זו סייר עם הקולונל פטרסון (מפקד הגדודים העברים במלחמת העולם הראשונה וידידו הטוב של ז'בוטינסקי) את ערי בריטניה הגדולה ואירלנד במאמץ לגייס כספים לצורך רכישת נשק ודעת קהל אנגלית לטובת האצ"ל.

בפריס עמד בראש שרות הידיעות של האצ"ל עם העולם הלא-יהודי והיה מרכז פעולות הארגון, ההסברה והכספים במערב אירופה.

בפברואר 1939 ארגן את המשלחת הראשונה של

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3796). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3796