Volume 5

Page 2368

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשביל מרצפות); משחק "זאב וכבש" בשביל אימונים באונמנטיקה ובסימטריה : וב-1945 פרסם בהוצאת ראובן מס את הספר "אורנאמוגרפיה" בעברית ובאנגלית. כן פרסם בעתונות זכרונות מפגישותיו עם הסופרים באודיסה בבחרותו.

בניו: ידידיה ז"ל (נפל בקרית ענבים), גדליה, ישראל

ד"ר חיים (הנרי) שושקס

נולד בכ''ג ניסן תרנ"א (1.5.1891) בביאליסטוק שבפולין לאביו ר' אברהם (מנהל הבנק לתעשיה, ראש הפרקציה של החרדים במועצת הקהלה) ולאמו נחמה בת אליעזר ליפשיץ . אחרי חינוך מסורתי בלימודי היהדות גמר את הגימנסיה הריאלית בסלונים, למד במכון לתעשיה בחארקוב ובאוניברסיטת גנט שבבלגיה וקיבל באוניברסיטת בריסל את התואר ד"ר למדעי המסחר.

ב-1916 נשא לאשה את נאדיה בת מרדכי וילנר, אחרי מלחמת העולם א' התמסר לפעילות צבורית וציונית ועתונאית בוארשה. היה חבר המרכז של מפלגת "התאחדות" בפולין, חבר הדירקטוריון של הקה"ק לפולין, חבר המשרד הארצישראלי המרכזי בוארשה וחבר מערכת "היינט" ופרסם מאמרים גם בעתונים "טאג" ו"מארגען זשורנאל" בניו-יורק וב"הבוקר" בתל-אביב, שמספרם הכולל עולה למאות והועתקו בהרבה עתונים בעולם. היה ציר לקונגרסים הציוניים בוינה (1925) ובז'נבה (1939) ולקונגרס היהודי העולמי ב-1936. בקונגרס הציוני בבאזל (1946) השתתף כעתונאי.

לרגל מלחמת העולם ב' יצא לארה"ב והתאזרח שם ובשנות המלחמה שרת כקצין מודיעין בשרות הבטחון בואשינגטון וסיים את שרותו בדרגת מייג'ור. ממשיך את פעולותיו כחבר מערכת "מארגען זשורנאל", חבר אגודת הסופרים והעתונאים ע''ש י. ל. פרץ בניו-יורק, חבר הועד הפועל של הועד הבינלאומי לקואופרציה באמריקה, מנהל ונציג מיוחד של חברת "היאס" לארצות שמעבר לים, ובתפקידו זה פעל למען הפניית זרם ההגירה היהודית כלפי עליה לישראל ותמיכה בעולים. נדד לרגל תפקידיו בהרבה ארצות ובהשפעה אישית וכן בכתיבתו בעתונים עורר את היהודים ליחס חיובי פעיל לטובת העליה ובנין הארץ. בארץ ביקר ב-1926 כשליח המשרד הארצישראלי שבוארשה ועוד חמש פעמים בשליחות עתונאית.

מרשמי פעולתו ומסעיו פרסם את הספרים דלהלן (כולם באידית, מלבד אותם שנציין את שפתם האחרת): קואופרציה (וארשה 1927), ארצות וערים (וילנה 1930), דרך ימים ואויר (פולנית, וארשה 1935), ברית המועצות (וארשה 1937), סיפורים אכזוטיים (וארשה 1938), יומן הגטו (ניו-יורק 1943), אף נוסע אינו חוזר (אנגלית, ניו-יורק 1946), פולין 1946 (בואינוס איירס 1947), עולם שחלף (בואינוס איירס 1949) - ועוד ידו נטויה לעבודה ולכתיבה.

בניו: אריה (היה קצין חיל האויר הבריטי במלחמת העולם ב'), מיכאל (מהנדס רדיו בתחנת השידור של האו"ם בניו-יורק).

אשר פרנקל

נולד בלודז' בשנת תרס"ד (29.7.1904).

לאביו, שמריה בונים ולאמו הדסה בת יצחק שרגא קירשטין .

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני וממיסדי "החלוץ" בלודז'.

בשנת 1921 עלה לארץ.

הקים תעשית הקרטונז', בין מיסדי חברה א"י לתעשית כותנה (טקסטיל).

בשנת 1926 נשא לאשה את פנינה בת יונתן מנדלבוים. ע''י תעשית הקרטונז' שהקים, הקל מאד על בעלי התעשיה והדפוס, אחרי שמצרך זה היה חסר בארץ.

חבר ועד הפועל ב"התאחדות בעלי התעשיה בישראל", חבר ועדת התעסוקה של החילים המשוחררים - מטעם משרד הבטחון.

היה פעיל ב"הגנה".

נתמנה לקונסול כבוד מהרפובליקה הבוליבאנית לא"י - ת"א.

צאצאיו; אריה (מהנדס לטקסטיל), עדה. המשך הערכים - בעמוד 2385

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2368). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2368