Volume 5

Page 2385

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יחזקאל בן-ציון סנדלר

נולד במטולה, כ"ט תמוז תרפ''ט (6,8.1929).

לאביו חנוך ולאמו חיה בת אברהם גדול פטרנק. קיבל חינוך בביה"ס במטולה והמשיך בבית הספר המקצועי בחיפה.

היה פעיל במחנות הנוער, בארגון "נוער צופים", פעיל בהגנה, בעיקר בהעפלה : בהעברת עולים בין ההרים - מסוריה והלבנון לאי".

כשהוקמה מדינת ישראל, שירת כקצין בצ.ה.ל. והצטיין בחזית מול הפולשים הערבים.

נהרג בגבולות תרשיחה, ט' תמוז תש''ח (16.7.1948).

אברהם אלתר ברונשטיין

נולד בירושלים. בשנת תר"מ (1880).

לאביו שמואל ולאמו שרה .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובביה"ס האליאנס בצפת.

בשנת 1904 נשא לאשה את פרומה בת משה ויסמן . נתקבל כפקיד מטעם הבארון רוטשילד בראש פינה, נשלח מטעם היק"א לעבוד בסג'רה, אח"כ כחקלאי ל"ביתוגן" ליד יבניאל, ואח"כ במסחה (כפר-תבור).

משנת 1909 בחיפה. נמנה עם ראשוני המייסדים של השכונה נוה שאנן בחיפה (על "ההר האדום").

בתקופת המלחמה העולמית הראשונה, שירת בצבא התורכי בדרגת קצין.

עם הכיבוש הבריטי נתמנה בתור מפקח יהודי ראשון על עבודות הכבישים מטעם המחלקה לעבודות צבוריות.

כבר בגיל צעיר לקח חלק בעבודת ההתישבות של המושבה ראש פינה, ואחרי כן במושבות שנוסדו בגליל התחתון.

תקופה מסוימת נמנה עם ראשוני השומרים העברים בסג'רה.

נפטר בירושלים, כ"ט סיון תרצ"ב (3.7.1932) צאצאיו: חנה (חיפה), רחל (אוסטרליה), משה (חיפה), יהודה (חיפה), שושנה אשת עזרא הוכברג (חיפה), שולמית אשת אריה סמסונוב (ראה בכרך זה ע' 2356) בזכרון-יעקב.

אברהם רזניק

נולד בצפת, ג' תשרי (צום גדליה) תרפ"ה (1.9.1924). לאביו ברוך ולאמו רחל בת רבקה ויהודה הרשלר .

(סבו, ר' אברהם מנובוגרוצק עלה לארץ בשנת תרל"ח (1878), התישב ביהודיה, ועבד שם עד שהוקמה המושבה פתח-תקוה, עבר למטולה והיה מראשוני אכריה. אח"כ עבר ליבניאל והקים שם משק).

קיבל חינוך בבית הספר במושבה.

כשגדל, נתמנה כמדריך ב"הגנה" במחוז, ונקרא בפי חבריו בשם "אברהם היבניאלי". על השכנים הערבים בסביבה הפיל פחד בגבורתו.

שבט בידואי שנטה בימים ההם את אוהליו ע"י מגדל, והחל להציק לאנשי הגליל ע"י גנבות של פרות, פרידות וכו', ע"י אבו-אחמד, שהפיל את חיתתו על הסביבה. הגלילים ידעו יפה, כי אין הם יכולים לסמוך על ממשלת המנדט, משטרתה בזבזה אז את כל מרצה לשמור על גבולות הארץ, לבל יכנסו עולים יהודים...

ואז הוחלט ליסר את אבו אחמד ועוזריו.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2385). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2385