Volume 18

Page 5394

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יצחק בלפר

נולד בוורשא (פולין), כ' שבט תרפ"ג (6.2.1923).

לאביו חיים בלפר ולאמו אסתר בת יחזקאל ברנ שטיין .

קיבל חינוך מסורתי, חניכו של יאנוש קורצ'אק (שהציל מהשואה הרבה ילדים).

בפרוץ מלחמת העולם השניה וכיבוש ורשה בידי הנאצים, נשאר זמן מה בבית הוריו. עם הקמת הגיטו היהודי ברח לרוסיה.

בשנת 1947 הגיע באנית המעפילים "אף על פי כן" לחיפה. נתפס ע"י הבריטים והועבר עם מאות אחיוהפליטים למחנות לקפריסין (במחנות חורף). ורק בשנת 1949, עם סיום מלחמת העצמאות הוחזר לארץ.

בוגר מכון לציור ופיסול על שם הצייר אבני בתלאביב.

משנת 1949 עד 1951 היה מגוייס בצה"ל.

בשנת 1961 נשא לאשה את שושנה בת שלמה בוחנה. השתתף בתערוכות כלליות וערך כמה תערוכות יחיד בתל-אביב, בראשון לציון ועוד.

השתתף בתערוכה הכללית של אמני ישראל ב"ביתן אלחריזי" בשנים 1964 ו-1966.

בשנת 1967 בתערוכת יחיד במוזיאון לאתנוגרפיה ובבית "יד לבנים" בתל-אביב. וכן באותה שנה תערוכת יחיד ב"יד לבנים" בראשון לציון.

בשנת 1968 ב"מרכז הנוער" - בכורי העתים בת"א.

בראשון לספטמבר אותה שנה בתערוכת "השואה והגבורה" בבית "יד לבנים" ברחובות. כ-40 ציורים בשחור הוצגו. בהם הצליח לתאר את כל קשת הגוונים של הרגשות המלוות תדיר נושא כה כאוב כשואת העם היהודי בימי מלחמת העולם השניה.

הפרט שבלט ביותר בכל התמונות הוא ציור העינויים, החרדה, הזוועה (מדברי כותב הביקורת ב"מעריב" מיום 4.10.68 - אורי צידנר ).

דברי ברכה השמיעו: משה ברזילי , ראש עיריית רחובות, ופסח בורשטיין , יו"ר האירגון של אסירי הנאצים לשעבר בישראל.

עובד בעיריית תל-אביב-יפו.

בנו: חיים.

בנימין צביאלי (הרשקוביץ)

נולד בקליש (פולין), י"ד תשרי תרע"ט (20.9.1918). לאביו: שלמה הרשקוביץ ולאמו אסתר בת יואל סיטנר .

קיבל חינוך מסורתי בחדר, בבי"ס עברי ובישיבות והוסמך לרבנות.

ממייסדי השומר הדתי בפולין.

בשנת תרצ"ו (1936) עלה לארץ.

בוגר הגימנסיה העברית בירושלים ומוסמך אוניברסיטת ניו-יורק (קומוניקציה) וקיבל תוארים : B.A. ; M.A.בוגר בימ"ד למורים מזרחי בירושלים, תלמיד מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים, השתלם בביה"ס להדרכה של הבי.בי.סי. בלונדון, במכון לטלוויזיה כירסון.

נשא לאשה את חוה בת פנחס זליג מטל .

בעבר עסק בהוראה והיה עורך "הצופה לילדים".

אירגן חוגים במחשבת היהדות לנוער ולסטודנטים. מרצה במכללה לתורה וליהדות במכון גולד.

כתב מאמרים בעיתונות: "הצופה"; "הארץ" ; "סיני"; "מעיינות".

פירסם ספרים : "יומנו של גדעון" (תשי"ח, הוצאת "סיני"); "ר' ישראל בעל שם טוב" - בעש"ט (תש"ך, הוצאת "מורשת"); "אנו כולנו" (תשכ"ז, הוצאת "קרית ספר"); "שיחות במקרא" (תשכ"ח, הוצאת "קרית ספר").

ב"תקליט ארוך נגן על החגים" (באנגלית, בהוצאת "בן-נון", תשכ"ד).

כל השנים היה חבר ההגנה.

כתב עשרות מחזות ותסכיתים לרדיו ולבמה.

כיום, מנהל המחלקה למסורת ולימודי היהדות בשרות השידור (רדיו וטלוויזיה).

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5394). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5394