Volume 18

Page 5400

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(ראה את הערך שלו בכרך רביעי, בעמוד 1849) את החברה "י. סירקין את י. אלראי" בתל-אביב, חברה לציוד תעשייתי והנדסי בע"מ ומשמש כמנהלה.

בשנים 1940-41 הופיעו בהוצאת "ספרית פז" חוברות תרגומיו מרוסית של שירי ילדים).

ב-1943 קודש בלשכת הבונים החפשים "ברקאי". הצטרף ללשכת הבונים החפשים "הדר", וקודש כנשיאה לשנת 1969.

בשנים 1952-55 חבר הועדה באגודה לשיקום האסיר והעבריין.

ב-1954 נשא לאשה את אוגניה בת יצחק ירמנס .

החל בשנת 1955 - חבר הועד הפועל במוזיאון תל-אביב.

ב-1956 - הספר "תמונות מספרות" - תרגומו מכתב-יד ועיבודו של אגדות הלנה סוקולוב המבוססות על תמונות מופת של ציירים נודעים (הוצאות "אמנות").

ב-1956 הופיע בהוצאת "מסדה" ספר שיריו הליריים המקובצים "טל על ורד".

תחביבו - היסטוריה של אומנות הציור.

צאצאיו (מאמם הלנה בת פרופ' שלמה מינץ ); יורם (רעיתו: דפנה בת אליהו סחרוב . ילדיהם: גילי, רוני); נורית .

הרב ישראל הלוי קמנצקי (קופשטיין)

נולד בלידה (פולין) בשנת תרכ"א (1861).

לאביו הרב מרדכי סנד ר הלוי קופשטיין (הרב ישראל הנ"ל החליף את שם משפחתו מקופשטיין לקמנצקי, היות והדבר עזר להשתחרר מהצבא הרוסי, בזה שאב המשפחה הוכיח שאין לו בנים רבים. אחיו הרב יעקב הלוי קופשטיין, רבה של נימצין, מחבר הספר "בית לוי" היה ידוע - כשאר בני המשפחה שהיו רבנים גאונים מפורסמים. היו קרובים למשפחות הרבנים: מזא"ה, ברלין ועוד) ולאמו פייגה רייזל לבית קמנצקי (לכן בחר לו הרב ישראל הנ"ל את שם משפחת אמו. היא היתה ידועה כעסקנית סוציאלית ידועה בעירה. בעיקר דאגה לילדים מחוס רי אמצעים).

קיבל חינוך מסורתי בישיבת וולוזין וקיבל סמיכות לרבנות: בתורה, חכמה ויראה. היה ידוע כעילוי.

לא הסכים לקבל משרת רבנות.

נשא לאשה את גניה (גיננדל) בת ר' יצחק וינר (סוחר פרוות עשיר במיר, שהיה מחסידי הרבי מסלונים).

עסק במסחר והיה נחשב בין עשירי רוסיה.

היה נושא ונותן באמונה במסחרו, והקדיש שעות בכל יום לתורה וגומל חסדים.

תמך במוסדות התורה ביד רחבה.

בשנת תרפ"ה (1925) עלה עם משפחתו לארץ והתיישב בפתח-תקוה.

בארץ לא הצליח בעסקיו, והתמסר כולו לתורה. רבנים ומלומדים היו באים לביתו להתייעץ בענייני דת וכו'.

תמך במוסדות התורה ביד רחבה, ועד יומו האחרון עסק במעשי חסד ותמך בעיקר בתלמידי חכמים עניים ובמוסדות התורה.

נפטר בפתח-תקוה, א' שבט תש"א (29.1.1941).

צאצאיו: אברהם, פניה אשת משה תגרי (ראה את הערך שלו בכרך י"ד, בעמוד 4523).

מיכאל נסים פפו

נולד בירושלים בשנת תר"ל (15.11.1870).

לאביו אליעזר ספו (בן למשפחת רבנים מפוארת מסיירבו הרצגובינה, שאחד מאבות המשפחה חיבר ספרים בהלכה. המפורסם שבהם ידוע בשם "יועץ פלא". סבו רבי יהודה פפו עלה לארץ בשנת 1824 והתיישב ביפו. בה כיהן כרב ראשי) ולאמו מרים בת מיכאל בדהאב .

היה הראשון שהפר את מסורת המשפחה בשרשרת הרבנות והקדיש את חייו לעבודת האדמה. בשנת תרמ"א (1881) נתקבל ע"י קרל נטר (ראה כרך א' עמוד 288) לבית הספר החקלאי "מקוה ישראל" והוא בגיל אחת עשרה. שבע שנים למד והשתלם בתורת האגרונומיה והגננות ועוד שנתיים עבד בגנים ובכרמי בית הספר.

משנת תר"ן (1890) עד שנת תרנ"ז (1897) שימש בתור סגן מנהל בפקידות הברון רוטשילד בראשון

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5400). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5400