Volume 14

Page 4523

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר אלפרד ויתקון (ויטקובסקי)

נולד בברלין (גרמניה), י"ד אדר ב' תר"ע (23.2.1910).

לאביו אדולף ויטקובסקי ולאמו לינה לבית חיים .

למד באוניברסיטאות: ברלין, בון, פרייבורג ולונדון Dr. Jur. )Bar( נשא לאשה את גרטה בת אלפרד פיליפסון. בשנת 1934 עלה לארץ.

בשנות 1937-48 עבד בפרקטיקה פרסית כעורךדין.

בשנות 1948-54 עבד בתור שופט מחוזי.

משנת 1954 שופט בית המשפט העליון בירושלים.

היה יו"ר הועדה לבדיקת שיטת המסים ברשויות המקומיות, וועדות חקירה אחרות.

כיום, יו"ר המועצה לעניני פיצויים אישיים מגרמניה, ויו"ר הועדה לבנון שטרי כסף ומטבעות ,מטעם בנק ישראל).

מרצה בדיני מסים באוניברסיטה העברית בירושלים ובתל-אביב.

כתב מאמרים מקצועיים רבים.

חיבר שלשה ספרים: "משפט וחברה", "מבוא לדיני המסים", "משפט ופוליטיקה".

שירת בצה"ל בדרגת סרן בתור קצין סעד משפטי.

צאצאיו: נעמי אשת דן געש (חקלאות ,)M. Se. גדעון ויתקון (חקלאות B. Se.).

משה תגרי (קרמר)

נולד בווילנה (רוסיה), ו' טבת תרס"ד (25.12.1903). לאביו זליג קרמר (מגדולי הקבלנים הממשלתיים לבנית מסילות ברזל וגשרים בתקופה לפני המהפכה) ולאמו זלדה בת משה רודליצקי. קיבל חינוך מסורתי, בבית ספר למסחר ושנה בבי"ס גבוה. השתלם בהנהלת חשבונות.

עלה לארץ ב-15 למרס 1925.

בשנות 1925-26 עבד כפועל חקלאי במושבה.

ב-1 לאפריל 1927 נשא לאשה את פניה בת הרב ישראל קמינצקי (ת"ח, יקר נפש).

בשנות 1927-31 מנהל חשבונות.

בשנות 1932-39 מורשה להעברות במשרד האחוזה (טאבו) והיה פעיל בהבאת עולים לארץ. הצליח בתכסיסים שונים להשיג תעודות לעולים בלתיליגליים שחלק ממשפחותיהם נמצאו כבר בארץ. וכך התאחדו משפחות רבות בעזרתו.

בשנות 1933-35 היה חבר ועד של המחלקה הכלכלית של ארגון המעמד הבינוני בראשותו של ד"ר דב (ברנרד) הויזנר (ראה כרך ט', עמוד 3316).

בשנות 1941-48 מנהל חשבונות.

משנת 1931 בונה חפשי, היה נשיא לשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בתל-אביב.

היה חבר ההגנה משנת 1926.

בשנות 1938-41 היה חבר במשמר האזרחי.

בשנות 1948-49 בצה"ל.

כיום חשבונאי ויועץ, מנהל חשבונות מוסמך.

חבר ועד אגודת החשבונאים ויועצי המסים בישראל.

יועץ מסים של אגודות חקלאיות שיתופיות בשרון.

בנו: זלמן (פקיד ומורה).

ישעיהו טפר

נולד במזריטש (רוסיה) בשנת תרמ"ח (19.2.1888).

לאביו נחום טפר ולאמו שרה בת הלל פרליטש (היה ידוע כאחד המשכילים המפורסמים בוולין ברוסיה).

כשהיה בגיל 3 עברו הוריו לגור באודיסה. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בוגר הישיבה הגדולה באודיסה. השתלם זמן ידוע בגמנסיה הרוסית.

יסד באודיסה את הקיבוץ היהודי הראשון לעבודה חקלאית בשם: "הקיבוץ הראשון היהודי לחקלאות". קיבוץ זה שימש לדוגמא לאכרים הנוצרים בסביבה.

היה פעיל בתנועה היהודית הסוציאליסטית באודסה.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4523). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4523