Volume 14

Page 4524

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרע"ג (1913) נשא לאשה את חנה בת משה צוקרמן.

בדצמבר 1919 עלה לארץ באניה "רוסלאן".

עם בואו לארץ התישב בשרונה ליד ת"א והתעסק בחקלאות.

היה מהלוחמים לעבודה עברית בחקלאות ובפרדסנות.

פרסם כמה מאמרים בעתונות על הצורך לשמור בפרדסנות וכו' בעבודה עברית.

צאצאיו: הלל (היה קצין קבע בצה"ל), נחום, רחל אשת מאיר ברנט (קצין קבע בצה"ל) נכד העסקן מיסד נוה שלום ר' זרח ברנט ז"ל ראה כרד ב', עמוד 764), תמר אשת מתתיהו שחם (קצין קבע בצה"ל, ממשפחת שחטר - ממיסדי סג'רה).

שלום האופטמן

נולד בנאוסליצה (רוסיה), בשנת תרע"ב (10.3.1912).

לאביו שלמה האופטמן ולאמו אידה בת שמעון פיקסלר .

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1931 היה מהיוזמים שיסדו את קן בית"ר והיה מפקדו. נלחמו במחתרת נגד הגויים ושרפו חנויות המכולת שלהם )DRUSTVA(שהקימו בכדי להחרים את חנויות המכולת של היהודים, וכן הרסו את הגדרות שהקימו בשדות בכדי למנוע את המקנה לעלות על השדות. יסד כמה סניפים של בית"ר בכפרים.

בשנת 1937 נשא לאשה את רחל בת אלחנן פרקש .

בשנת 1939 עלה לארץ.

עבד בתור קבלן לבנינים.

היה פעיל באצ"ל (ארגון צבאי לאומי).

ממארגני "תנועת החרות" ופעיל בה מיום היווסדה היה מפקד בהכשרת "בית"ר".

בשנת 1938 עזר בארגון הטראנספורט האי-ליגל של 300 חברי בית"ר מעיר ברין לישראל בשם "פליטטרנספורט".

היה ציר הוועדה הראשונה של "תנועת החרות".

אביאל כץ

נולד בראשון-לציון, ז' אדר ב' תרע"ו (12.3.1916). לאביו שרגא כץ ולאמו לאה בת דוד גרבורג . קיבל חנוך בבית הספר לבנים "אחד העם", בגמנסיה "נורדיה", ובית ספר גבוה לאומניות בבלגיה - אדריכלות.

היה פעיל בארגון הגנה ב', אח"כ מפקד באצ"ל. בשנת 1949 נשא לאשה את חנה בת יהושע נון כהנא (ראה כרד ששי, עמוד 2673).

היה חבר מועצת עירית רמת-גן בשנים 1950-53.

חבר במועדון רוטרי ברמת-גן.

בעל משרד לאדריכליות לבנינים.

בתו: רות .

צאצאיו: שלמה, דליה .

אסתר זלצפס

נולדה בורשה בשנת תר"ן (1890).

לאביה יצחק-אייזיק טיטלמן (תלמיד חכם ובעל תעשיה) ולאמה דובה מבית רוזנפלד .

קיבלה חינוך תורני והשכלה כללית וגמרה את הגימנסיה שטרוק בורשה.

נישאה לשלמה זלצפס (ראה כרך ב', עמוד 699).

אחרי שחיסלה את העסקים של בעלה בורשה ניהלה ביפו בשנת 1921 בבוסטרוס (מול הסראי בית הממשלה) ואחרי כן בנוה-שלום, ובמרכז-מסחרי עסקי תעשיה של הלבשה.

היתה בין המיסדות יחד עם הרב אלחנן שינזון ז"ל ובעלה את בית היתומים ע"ש בלושטין בתלאביב.

בהשפעת אלימלך וחנה גיטל דבורקין ידידם (ראה כרך שני עמוד 1001) הקדישו את רכושם לטובת בית יתומות.

המיסדת של לינת הצדק והשאלת כלי רפואה.

עסקנית ומנהלת מפעל בגד זול וכרטיס הכחול ע"י עזרה סוציאלית.

בנה: אברהם .

דוד סוחצבסקי (ס. דויד)

נולד טישובצה, מחוז טומשוב לובלסקי (פולין) י"ג אדר ב' תרס"ח (16.3.1908).

לאביו אלכסנדר סנדר אליעזר ולאמו שרה גיטל בת ר' יחיאל גרטנר (מגזע רבנים ידועים בפולניה. הרבי מרדזין ממציא התכלת).

קיבל חינוד מסורתי בחדר, ובישיבה מסיבתא בורשא.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4524). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4524