Volume 19

Page 5674

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אשר (מסעוד) די-אבילה

נולד בירושלים, כ' בטבת תרפ"ד (28.12.1923).

לאביו יצחק די-אבילה (ראה את הערך שלו בכרך זה, בעמוד 5588) ולאמו ויקטוריה לבית שמחה. סבו, הרב מסעוד די-אבילה , שהמשפחה הקימה במארוקו רבנים ומורי הלכה גדולים שהיו פאר ליהדות זו במשך שנים רבות.

הוא נינו של הרב דוד בן-שמעון (המכונה צוף דבש (ראה בכרך זה).

קיבל חינוך מסורתי וגמר בהצטיינות את ביתהספר תחכמוני" בירושלים ועבר אח"כ לגימנסיה שגם בה גמר בהצטיינות את לימודיו.

עבד כפקיד באחת ממחלקות הממשלה המנדטורית לתשלום הצבא.

ב-1946/47 נרשם כנוטר, ועבד בנוטרות בחניתא, בה קיבל חינוך צבאי כאלחוטאי.

כשקם צה"ל התגייס ועבד בתפקיד זה בפעולות צבא ההגנה לישראל.

לקח חלק פעיל בפעולות אחראיות, ומעולם לא עזבו אותו בטחונו וקור רוחו.

השתתף בקרבות בגליל המערבי ובגליל העליון. ניצל בדרך נס בקרב על "יחיעם" והשתתף בקרבות במשולש המרכזי.

הועבר אחר כך לנצרת ולעכו.

ביום כ' בתשרי תש"ט (23.10.1948) נעדר ביחד עם חבריו. וביום כ"ח בתשרי תש"ט (31.10.1948) נמצאה גופתו והובאה לקבורה בקבר אחים בבית הקברות הצבאי בראש פינה.

אביו הפקיד סכום כסף בגזברות עיריית ירושלים, לשמש "קרן מילגות להנצחת החייל" לזכר בנו אשר ז"ל, שפירותיה בכך -.400 ל"י לשנה יהיו קודש למתן מילגות לשני תלמידי הגימנסיה העברית ע"ש יצחק בן-צבי ז"ל, (הנשיא השני במדינת ישראל" תיכון עירוני א' שיצטיינו בבחינות בהתאם להמלצת הנהלת הגימנסיה.

ירחמיאל מורשטיין

נולד בזלבה (רוסיה) תרס"ח (אוגוסט 1908).

לאביו יצחק מורשטיין ולאמו שפרה בת הרב אריה דב שנקרא ר' לייבע בר וונדרובסקי (היה איש קבלה וגזר עליו צום ימי שני וחמישי. גדול בתורה, חיבר 15 ספרים. גולת הכותרת - חיבור על התורה. בכל ימי חייו \_ סירב לקבל משרת רבנות. לפי גירסתו - זה לא קרדום לחפור בו.

על אף השתדלויותיהם של פרנסי קהילת ביאליסטוק להושיבו על כס הרבנות בעירם נשאר בעיירתו פיסק ע"י הנימן, בה הקימו פשוטי העם, להם הקדיש חייו, בית מדרש "חיי אדם" בו הרביץ תורה והטיף לחיים מוסריים, ליושר וצדק. רבים הושפעו ועלו לארץ.

בני העיר אשר היגרו לאמריקה הקימו בניו-יורק בית מדרש לזכרו, בו היו מתפללים ומתייחדים ביום השנה לפטירתו.

לאחר שסביבת בית המדרש נעזבה על-ידי תושביה היהודים עקב איכלוסה ע"י כושים, היתה מישאלתם להנציח זכרו בארצנו, ואכן לפני כמה שנים הורס הלוט מעל לוח שיש בבית הכנסת ב"קרית חיים" - בה מרוכזים רבים מבני העיר - מוקדש לזכרו של האיש והמורה הדגול).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1934 נשא לאשה את חנה בת צדוק דולינקו. היה מנהל קואופרטיב של חקלאים וגננים יהודים מיסודם של חברת יק"א ו"אורט" בוולקוביסק ובפינסק.

היה חבר פעיל בהסתדרות הציונית, קרן היסוד, קרן הקיימת לישראל ומזכיר הסתדרות "מכבי" פינסק עד עלייתו לארץ.

בשנת 1935 עלה לארץ.

יסד קואופרטיב למשקאות.

יסד וניהל בית הקפה ב"גלי-גיל". השתתף בייסוד והנהלת קולנוע "סביון" בבת-ים.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5674). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5674