Volume 19

Page 5675

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

6 שנים חבר הנהלת התאחדות בעלי הקולנוע וראש ועדת התרבות, ופעיל במס להגנתם.

כל השנים היה פעיל בהגנה. התגייס במלחמת העולם השניה במשטרה המיוחדת. השתתף במלחמת השחרור.

בזמן האחרון משתתף בכתיבת מאמרים בעתון "רמת-גן" ובהוצאת כתב-עת בהוצאת התאחדות בעלי בתי-הקולנוע.

חבר הנהלת מיסדר המכבים.

כחבר ותיק בהגנה משתתף קבוע בשמירה ב"קיבוץ גשר", אשר עם עוד כמה נקודות-ספר אומצו לפני כשנה וחצי.

יו"ר אירגון יוצאי עירו זלבה.

צאצאיו: ד"ר ניצה (רופאת עיניים), אשת המנתח ד"ר ארנסט גורצק); אביה ; יעקב; דורית.

ד"ר יעקב ליטמנוביץ

נולד בלודז' (פולניה) כ"ג שבט תרע"א (21.2.1911).

לאביו מקסימיליאן (משה) ליטמנוביץ ולאמו פאו לינה בת שמעון סושקיביץ. קיבל חינוך בגימנסיה בלודז', אוניברסיטאות : בפראג, בראטיסלבה ובאזל.

לאחר גמר הגימנסיה התגייס לצבא בפולין ולאחר גמר בית-הספר לקציני ארטילריה, נמנה עם קציני המילואים באותו חיל עד שנת 1937. לאחר מכן הועבר לחיל הרפואה.

קיבל התארים: M.D., F.I.C.A., F.I.A.L.Sc., F.C.Fr. Path. Vasc, F.U.I.A., Hon. M.S.Fr. Phl., C.M.Phl.S.A., F.I.H.F.

היה נציב בית"ר בשווייץ.

ראש המטה הארצי של ברית החייל בפולין.

ממקימי ופעילי החוג "ירושלים המשוחררת" "Jerozolima Wyzwolona"בפולין.

היה עורך של ,"Bojownik"שירות צבאי מימי הגיוס בפולין שקדם לפרוץ מלחמת העולם השניה.

עלה לארץ בשנת 1940.

שרות צבאי במחנה השמיני (ביגנה פודקרפצקה).

בשנת 1943 נשא לאשה את מרתה בת יצחק ורבר. לאחר השחרור החל לעבוד כרופא בבית-החולים "הדסה" בתל-אביב. נתמנה לסגן המנהל בשנת 1951.

בשנת 1954 עבר למשרד הבריאות הממשלתי כמנהל שירותי ריפוי (מינהל ותכנון בתי-חולים).

חזר לתל-אביב לתפקיד מנהל בית-החולים "הדסה" ובתקופת כהונתו הקים את בית-החולים "איכילוב" בת"א.

מאז התפטרותו מהתפקיד האדמיניסטרטיבי, משמש בנוסף לעבודה הקלינית, כמנהל הלשכה לתכנון ופיתוח שירותי האישפוז.

ממייסדי לשכת "תיאודור הרצל" - בני ברית בת"א.

נשיא מועדון לייונס בת"א.

נציג מחוז ישראל של הלייונס.

מפעילי המחתרת הלאומית אצ"ל בארץ. היה בין אסירי לאטרון.

משתתף פעיל בקונגרסים של International Hosp. Federation מאז שנת 1957 (ליזבון); בקונגרסים של הבקונגרסיםInternational College of Angiology , של הInternational Academy of Law and Science וה-Colege Franc. de Phlebology Vase.

מספר רב של מאמרים פירסם בכתבי-עת בישראל ובחו"ל, מקצועיים בשטח בריאות הציבור, תכנון בתי-חולים, מחלות כלי הדם, מאמרים על נושאים אקולוגיים ואקוסטיים.

מילא תפקידים ציבוריים כחבר וכ- Past District Govenor Lions International ; Vice President International college of Angiology ; CoEditor "Angiology" -Journal of Vascular Diseases ; Member of the Scientific Council of the Angiology Research Foundation.

בחו"ל כאמור, שירת במחנה השמיני במלחמת העולם השניה. במלחמת השחרור בארץ נפצע בעת מילוי תפקידו.

אותות הצטיינות קיבל מצבאות פולין, בריטניה הגדולה, מלוחמי חירות באירופה וכו'.

בנותיו: דניאלה אשת העו"ד ליאור חורב; גב ריאלי אשת מיכאל גנבר מ.א.

הקברניט צבי טוהר (ארנסט טרויהרץ)

נולד בברלין (גרמניה), י"א תשרי תרע"ו (19.9.1915).

לאביו שלמה טרויהרץ , ולאמו אלזה לבית של זינגר.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5675). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5675