Volume 18

Page 5409

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ממניחי היסוד להקמת בית-הכנסת. בעשר השנים האחרונות היה גבאי בו.

עסק בצרכי ציבור באמונה.

בנותיו; חסיה אשת מאיר הריט ; טובה אשת חיים אידלשטיין; רוחמה אשת יצחק ברוקמן.

הלל קמחי (מנקרסקי)

נולד בסונוביץ (פולין), כ"א אדר תרע"ב (10.3.1912).

לאביו משה פנחס מנקרסקי ולאמו יהודית בת אבא פריזר. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד-תורה וכללי בביתספר לפקידות.

היה פעיל בתנועת הנוער "גורדוניה".

בשנת תרצ"ד (1934) עלה לארץ.

היה חבר קבוצת גורדוניה ג' ברחובות ולאחר האיחוד עם דגניה ב', היה חבר בה עד יומו האחרון.

התגייס לבריגדה העברית במלחמת העולם הראשונה.

לאחר מלחמת העולם השניה 1946-45 פעל בקרב הפליטים והבריחה.

בשנת 1948 נשא לאשה את שלומית בת יוסף פרומקין. היה פעיל בבריחה, עסק בקליטת עלייה באיזור צמח ושימש שנים רבות מזכיר המועצה האיזורית של עמק הירדן.

כל השנים היה חבר ההגנה.

נפטר בקיבוץ דגניה ב', כ"ז (בליל שבת) שבט תשכ"ט (15.2.1969), מהתקפת לב בעת התקפת קאטיושות על דגניה ב' ע"י החבלנים הערביים.

צאצאיו: יהודית; משה; יונתן.

ד"ר שלמה רוזנבלום

נולד בברודי (גליציה האוסטרית), בשנת תרס"ה לאביו אליעזר רוזנבלום (ראה בכרך ד' עמוד 3123 ולאמו רייזיל בת ר' לוי יוסף צימלס (מנכבדי הסוחרים בברודי).

בעודו צעיר מאד עברה משפחת הוריו לווינה, עם כיבוש גליציה על-ידי הצבא הרוסי, במלחמת-העולם הראשונה.

למד והוסמך ב"פדגוגיון העברי" (בית המדרש למורים), שבין מוריו ומחנכיו היו; פרופ' צבי פרץ חיות (רבה הראשי של ווינה; פרופ' א. אפטוביצר, ד"ר צ. דיזנדרוק ועוד מחכמי ישראל החשובים שבדור). זכה ב"פרס קוהוט" על מחקר היסטורי.

המשיך אחר כך את לימודיו במיכללה למסחר בסט. גאלן שבצפון-מזרח שווייץ, ואחר כך באוניברסיטת ברן (בה למד ראיית חשבון), ושם הוסמך בתואר "דוקטור", על הדיסרטציה שלו Die Sozialpolitischen Massnahmen der Gemeinde Wien המפעלים הסוציאל-פוליטיים של עירית ווינה שיצאה לאור בספר מטעם אוניברסיטת ברן, בהוצאה ד"ר גוסטאב גרנאו (1935). פרקים מן הספר נתפרסמו בעברית, ב"ידיעות עירית תל-אביב", בטאונה הרשמי של העיריה בתרצ"ג (1933).

בימי לימודיו בברן, נפתחה ביזמתו ובמאמצי

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5409). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5409