Volume 9

Page 3271

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בתור בן ערובה לרוסיה. אח''כ נודע לו שאשתו וילדיו נהרגו ע"י הנאצים.

בדצמבר 1940 עלה לארץ, ויסד בת"א חברה בשם "פלפור", חברת פרוות א"י.

אח בלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בתל-אביב.

בשנת 1946 נשא לאשה את רות בת צבי (היינע) גוטהלף. בנו: בנימין.

דניאל חורין (חורושצ'נסקי)

נולד בקובנו (ליטא) בשנת תרס"ו (30.9.1906).

לאביו יעקב יהודה חורושצ'נסקי (ת"ח, מוסמך לרבנות, ממשפחת רבנים ומשכיל ציוני. התנגד לתת לילדיו חנוך בחדרים הותיקים, והזמין באופן מיוחד שני מורים. אחד ללימודי קודש ואחד ללמודי חול) ולאמו צפורה בת אליעזר אולקניצקי. את לימודיו התיכונים למד וגמר בגמנסיה גרמנית בקובנו. למד שנה בפקולטה לכלכלה באוניברסיטה בקובנו ועבר לעבוד בבנק יהודי "אידישער צענטראל באנק" בקובנו.

היה פעיל בארגון ציוני לאומי וניהל סניף המפלגה בשבלי (ליטא) במחיצתו של זאב ז'בוטינסקי, כיו"ר המפלגה.

ב-28 למרס 1931 נשאה את בלמה בת משה שיפמן (סוחר ידוע בשבלי-ליטא).

ב-2 למרס 1933 עלה לארץ ונתקבל בתור פקיד בבנק אשראי תל-אביב וכעבור כמה חדשים בתור גזבר ראשי של הבנק.

בשנת 1940 עבר לעסוק בשטח הביטוח באופן עצמאי. בשם "חסות" משרד לעסקי ביטוח ופיננסים בע"מ, תל-אביב.

אח פעיל בלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בת"א. לשנת 1957 נבחר לנשיא הלשכה.

צאצאיו: תלמה (לומדת רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים), יעקב אילן.

משה (בצלאל) פלמן

נולד ב-ט"ז אייר תרס"ז (30.4.1907) בנוה שלום שביפו.

לאביו חייקיל אריה-ליב פלמן (מראשוני העיר תלאביב, ראה בכרך זה) ולאמו אסתר בת אברהם יצחק לוי מירושלים.

נקרא בשם משה בצלאל על שם העסקן הציבורי בישוב הישן של יפו, ר' משה בצלאל טודרו סוביץ (אביו של דוד תדהר ראה כרך א', עמוד 412). למד בתלמוד תורה "שערי תורה", בבית-הספר "תחכמוני" ואח"כ בבית-הספר לבנים. אחרי גמר לימודיו יצא לעבודה, הצטרף לתנועת "הנוער העובד" ונעשה אחד מפעיליה וממדריכיה מקודם בתל-אביב ואח"כ ברחובות. מתוך מסירות לרעיון ולמשימות תבע הרבה מעצמו ומחבריו וכמופת אישי הפיק מהם את המכסימום בהתכוננות להגשמה בהתישבות חקלאית.

התנחל עם חבריו בקבוצת נען שליד רחובות, וגם כאן התמסר בשקידה וללא-לאות לביסוס המשך ולעיצוב דמותה החברתית של הקבוצה ולחינוך דור ההמשך בתנועה.

נשא לאשה את שרה בת יעקב מאיר כהן מירושלים. עמלו הרב הרס את בריאותו וקירב את קצו בדמי ימיו.

נפטר בנען, כ"ח אייר תש"ה (11.5.1945).

בניו: שאול, משה דוד (בטכס הברית נקרא בשם דוד, וכשמת אביו אחרי שעות מספר הוסיפו לו את השם משה לזכר אביו).

על גבעה הנשקפת על הסביבה בנען הקימו לזכרו "בית משה", בית לתרבות ולחינוך הדור הצעיר.

הרב מאיר שצ'רנסקי

נולד בשנת תרס"ה (1905) בזגירז' שבפולין. לאביו ר' בנימין (מצאצאי הרבי ר' זכריה מנדיל מיארוסלאב, שלפי ספר יוחסין ומסורת המשפחה מוצאו מדוד המלך) ולאמו חוה בת ר' נתן נטע היינסדורף.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3271). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3271