Volume 18

Page 5421

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1955 נבחר לראשונה למועצת עירית תלאביב וכיהן במשך 4 שנים כראש מפעלי המים והמאור.

בשנת 1959 נבחר שנית למועצת העיריה ועמד בראש ועדת הבקרת של עירית ת"א לפיקוח וכראש לשכת החברות העירוניות.

חבר הנהלת המפלגה הליברלית בישראל ויו"ר מזכירות המפלגה.

בשנת 1965 נבחר בשלישית למועצת העיריה ועומד בראש סיעת גח"ל.

צאצאיו: אברהם; בת-שבע.

אלי אטקס

נולד בוורשה (פולניה) בשנת תרנ"ו (1.4.1896).

לאביו יהודה יצחק ולאמו רחל בת זאב סוקלוסקי (היה רוקח - פעלשער).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבי"ס תיכון ואח"כ בבי"ס טכני גבוה.

בשנת 1920 התנדב לצבא הפולני אשר נלחם נגד רוסיה (תשלום קיבל עבור "התנדבות" - מחנה רכוז "יבלונה").

בשנת 1921 עלה לארץ (משפחתו ברובה היתה כבר בארץ משנת 1913.

מיום עלותו לארץ עבד בעבודות טכניות שונות: במחלקת עבודות ציבוריות הממשלתית-יפו, אצל הארכיטקט אלכסנדר לוי , בעיבוד התכניות של מרכז מסחרי ראשון בת"א (המשך רחוב הרצל עד רחוב סלמה), במחלקת הבריאות - מוסד לחקירת המלריה חיפה. (ייבוש ביצות, עיבוד תכניות לייבוש והוצאה לפועל, במשך חמש שנים, בכל רחבי הארץ נוסף לזה מדידות).

בשנת 1925 נשא לאשה את חסיה בת הלל והניה קרוגליאקוב-כדורי מראשוני מוכרי ספרים ומכשירי בתיבה ביפו (ראה כרך ראשון, עמוד 302).

בשנת 1928 עזב את המדידה ויבוש הביצות מטעמי בריאות ונכנס לעבוד בעסק של חותנו הנ"ל.

בהתחלת שנת 1929 פתח סניף של בית-מסחר קרוגליאקוב-כדורי בתל-אביב ברחוב הרצל 30.

בעסק זה אירגן ענפים חדשים, כגון צרכי ציור, אמנות וצרכי הנדסה.

בשנת 1937, העסק שהיה על שם חותנו, עבר על שמו.

התקשר עם פירמות עולמיות בקשר עם ענף ההנדסה והכניס לארץ מבחר עשיר מאלף עד תו. מאז כל המחלקות הטכניות הממשלתיות בארץ וגם מהארצות השכנות מצאו אצלו את כל המבחר הדרוש לעבודתם.

עם התפתחות הענף הזה התחיל לייצר מצרכים רבים בארץ.

השקיע הרבה מרץ, הון וייעוץ ליצירת המצרכים הללו.

בשנת 1940 יצר את האירגון של הסותרים במכשירי כתיבה : ת"א, חיפה וירושלים.

מסר זמן רב לייצוב המסחר הזה, הופיע לפני השלטונות בזמן הפיקוח ועיבד לוח מחירים כללי שייצר מסחר הוגן לצרכן ולחבר.

עם התקומה בשנת 1948 יסד את החברה י.מ.כ. (יבוא מכשירי כתיבה) לשם קבלת רשיונות יבוא מכשירי כתיבה לחברי האירגון שייסד.

ניהל כמה שנים את האירגון, הופיע לפני הרשות המוסמכת בקשר לייבוא, סידור חלוקת מצרכים, כמו כן אישור גובה הרווחים בענף מכשירי כתיבה.

זה שנתיים שעזב את העבודה הציבורית ומסר את מקומו לאנשים יותר צעירים שחונכו על רקע זה.

כל השנים היה הבר ההגנה.

חבר המשמר האזרחי.

כיום נמצא העסק שלו "צרכי הנדסה וציור" ברחוב קרליבך 9, בתל-אביב.

צאצאיו: דניאל הדס (מהנדס); עודד הדס (מהנדס); נירה (ד"ר למדעי היהדות ופילוסופיה), אשת ד"ר חיים פלדמן.

הרב עובדיה יוסף

נולד בבגדד (עירק), י"ב בחודש תשרי תרס"א (24.9.1920).

לאביו ר' יעקב יוסף (תלמיד חכם ומקובל על הבריות) ולאמו יפה בת שבתי. בגיל 5 עלה לארץ ב-1923.

ראשית חינוכו התורני היה בתלמוד תורה בני-ציון בשכונת הבוכרים, המשיך ללמוד בישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה בירושלים שבראשה עמד הרב הראשי בן-ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל (ראה כרך שני, עמוד 796).

מגיל שמונה עשרה עוסק בחיבורים הלכתיים.

בגיל עשרים הוסמך לרבנות (בשנת ת"ש - 1940).

נשא לאשה את מרגלית בת אברהם פטל. שנה לפני הקמת המדינה נקרא לשמש כאב ביתדין בקהיר (מצרים) ולעמוד לימין הרב הראשי ליהודי מצרים הרב חיים אפנדי נחום (ראה בכרך ז', עמוד

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5421). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5421