Volume 7

Page 2783

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עבד בתור אסיסטנט באוניברסיטה במינכן.

מזכיר "עלית נוער", מזכיר מרכז החלוץ בגרמניה.

חבר הנהלת ההסתדרות הציונית והנהלת נציגות יהודה בגרמניה.

בשנת 1936 נשא לאשה את סנטה בת יעקב פונפוד (ראה את הערך שלה בכרך זה).

בשנת 1938 עלה עם אשתו לארץ.

חבר קבוץ "גלעד" (מקודם - פלוגת עבודה הגרעין "רעננה") מיום יסודו (1945).

היה מדריך במחנה עולים בעתליט.

היה חבר פעיל בהגנה מיום עליתו לארץ.

בשנת 1941 התגייס (לפי צו המוסדות הלאומיים) לצבא הבריטי ושירת בו עד 1945.

היה ציר בקונגרסים הציוניים : הי"ט בלוצרן (אוגוסט 1935); הכ' בציריך (אוגוסט 1937); והכ''ג בירושלים (1951).

היה יו"ר הנהלת חברת השלומים, חבר הנהלות: "עמידר", "מקורות", "מלבן", "רסקו''.

חבר מרכז מפלגת פועלי א"י (מפא"י).

חבר בועד המייעץ למוסדות השכלה גבוהה ומדע של המדינה.

במרס 1954 השתתף בארצות הברית בפעולות למען המילווה לפרעון החובות קצרי המועד של המדינה. וכן השתתף בפעולות הרגילות של המגבית המאוחדת. ערך סיור הרצאות ברחבי ארצות הברית.

עמד בראש משלחת השלומים למו"מ עם ממשלת גרמניה (יחד עם ד"ר פ. א. שנער). חבר הנהלת הסוכנות היהודית, ראש מחלקת הקליטה וגזברה בירושלים, וחבר הנהלת חברת השילומים.

נסים שטרית

נולד קורסיקה (אג'קסיו), כ"ד ניסן תרע''ח (6.4.1918).

לאביו מרדכי ולאמו חנה בת הרב דוד יעקב ילוז (ראה כרך ד', עמוד 1794).

עלה לארץ עם משפחתו בשנת 1924.

קבל חנוך מסורתי בתלמוד תורה ביבץ בטבריה, בי"ס עממי כי"ח (אליאנס) ובית ספר תיכון "במעלה" בחיפה, שנתים למד בבי"ס למשפטים בירושלים.

היה חבר "המכבי" בטבריה וארגון "דגל ציון" בתל-אביב.

בשנות 1937-40 עבד כמזכירו של העו"ד שמעון דהאן (ראה כרך ג', עמוד 1222).

בשנות 1941-43 נתמנה מזכיר בבית משפט השלום בחיפה.

משנת 1943 עבד בתור פקיד אחראי במשרד המפקח על המזונות במחוז לוד - עד קום המדינה.

ב-9.1.46 נשא לאשה את שרה בת שמואל טמקין. ב-14 למאי 1948 נתמנה ע"י המושל הצבאי יצחק צ'יזיק ביפו בתור עוזרו.

ב-18 לאוקטובר 1948 התגייס לצ.ה.ל. ושירת כסמל עד 5.8.49 לאחר שחרורו מהצבא חזר לתפקידו במשרד המפקח על המזונות בירושלים.

ב-1.10.1950 עבר למשרד הפנים - שירותי העליה והתאזרחות בתל-אביב-יפו ב-27.7.53 נבחר כחבר המועצה הרביעית של העדה הספרדית ובני-עדות המזרח במחוז ת"א-יפו.

ב-28.6.54 הוענקה לו זכות חתימה על דרכונים ע"י שר-הפנים.

משנת 1936 עד קום המדינה חבר פעיל ב"הגנה".

חבר ההסתדרות ומפלגת מפא"י.

צאצאיו: מרדכי, עפרה, עדנה.

ישראל ויס

נולד בסטניסלבוב (פולין) ג' טבת תרע"ג (13.12.1912).

לאביו ישכר דב (אב בית דין משמעתי, נכד הרב המקובל ר' יצחק אייזיק אב''ד בסבלובה וראב"ד במונקץ, בעל מחבר הספרים: "בית יצחק", "תולדות יצחק" ו"דוברי יצחק") - ולאמו רבקה רחל בת רבי יעקב שומר. קבל חנוך תיכוני הומניסטי וישיבת "אור תורה''.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2783). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2783