Volume 7

Page 2782

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

השתתף בהקמת מלון "לב-הכרמל" בחיפה.

היה מנהל חברות, בין אלה "לב-הכרמל", חברת פיתוח ירושלים" ועוד.

היה סגן הנשיא של התאחדות העולמית של היהודים הספרדים (1927) וחבר ועד העדה בירושלים משך שנים אחדות.

נפטר בחיפה, כ"ב אייר תשט"ו (14.5.55) ונקבר בירושלים.

צאצאיו: חיים-שאול, ריקה.

אברהם גלבוע (גולדברג)

נולד בג'נבה (שוייץ), י"ב כסלו תרס"ו (10.12.1905).

לאביו מנחם גולדברג ולאמו גולדה בת זליג סטי נובסקי. קבל חינוך תיכוני ואוניברסיטאי במדעי הכלכלה (מוסמך לכלכלה).

היה מזכיר ארגון ציוני בג'נבה, עד שנת 1942. חבר המרכז של ציוני שוייץ (1940-41).

חבר במזכירות ארגון העבודה הבין-לאומי בג'נבה (כעובד ארץ-ישראלי) ושליחויות הארגון בקונגרסים הציוניים: הי"ט בלוצרן (אוגוסט 1935), הכ' בציריך (אוגוסט 1937) והכ"א בג'נבה (אוגוסט 1939).

עלה לארץ ביולי 1921.

בשנת 1929 נשא לאשה את לוסי בת מנדל חייקין בשנות 1942-46 מנהל מחלקת הקשרים הבין לאומיים בועד הפועל של ההסתדרות.

בשנות 1946-48 בא-כח הסוכנות בפריס בעניני העליה ביולי 1945 בשליחות הסתדרות העובדים בלבנון וסוריה, ובספטמבר 1945 בשליחות בקונגרס האגודות המקצועיות בפריס ובאוקטובר 1945 בא-כח ההסתדרות בועידת ארגון העבודה הבין-לאומי בפריס, בה נבחר כיועץ לעניני המדינות התלויות.

קונסול ישראל בפריס.

סגן ראש הטקס במשרד החוץ בירושלים.

כתב שורת מאמרים בצרפתית, עברית ואנגלית על ענינים כלכליים וציוניים.

כתב חוברות בעברית: "משרד העבודה הבין-לאומי" (בהוצאת הועד הפועל של ההסתדרות).

בתו: יעל.

אליעזר אבי-אריה (פרודובסקי)

נולד בגרודנה (ליטה) ג' אלול תרנ"ז (18.8.1897).

לאביו שמואל אריה פרודובסקי ולאמו שרה מרים בת דניאל. בשנת תרס"ה (1905) עלה לארץ.

למד בבית ספר "עזרה" (כולל סמינר) בירושלים, בית ספר למשפטים.

בראשון לאפריל 1920 נתקבל כפקיד במזכירות הראשית בממשלת המנדט בירושלים ואח"כ עבר למשרד העליה במחלקת הדרכונים ואח"כ שימש סגן מנהל מחוזי בחיפה.

בשנת 1921 נשא לאשה את שרה בת מנחם פרו דובסקי. בקום המדינה נתמנה למנהל אגף הדרכונים במשרד עליה בקריה. אח"כ נתמנה למנהל שירותי עליה והתאזרחות במחוז חיפה.

שירת את הענינים הלאומיים במסירות נפש והקרבה.

נפטר בחיפה, ז' אלול תשט"ו (25.8.1955).

צאצאיו: מרים אשת סגן אלוף מרדכי עמית (נפטר, כ"ד תמוז תשט"ו), אביבה, אריה (נפל בשחרור חיפה, בכיבוש בית הנג'דה בואדי רושמיה. על שמו קרא אביו את שם משפחתו), חיה אשת יחזקאל צור.

ד"ר גיורא (גיאורג) יוספטל

נולד בנירנברג (גרמניה), כ"ו אב תרע"ב (9.8.1912).

לאביו פאול ולאמו אמה בת אדולף שנעבל. חינוך: בי"ס תיכוני, אוניברסיטאות : ברלין, היידלברג, מינכן ובזל. קבל תואר: ד"ר למשפטים.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2782). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2782