Volume 7

Page 2784

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מנהל הסוכנות היהודית בבלגיה ומנהל המגבית המאוחדת בבריסל ולוקסנבורג.

עלה לארץ בשנת 1935.

היה מנהל מחלקת השטרות והגביות בבנק המזרחי בע"מ בתל-אביב.

בשנת 1937 נשא לאשה את מלכה בת אליעזר וינטר. חבר המרכז של הפועל המזרחי.

כתב מאמרים ב"טריביון סיוניסט" בבריסל (בלגיה), "אונזער וועג" בפריס, הוציא עתון בשם "יום הילד" באידיש וצרפתית.

חבר ההגנה כל השנים.

במלחמת השחרור היה רב סרן בצ.ה.ל. בתפקיד של ראש לשכת הרבנות הצבאית הראשית.

בנותיו : שרה, מרים.

שמואל שורש (שטרנברג)

נולד ברובנה-וואהלין (רוסיה), ט"ז שבט תרע"ג (11.1.1913).

לאביו יעקב ולאמו צפורה בת יהושע השיל בוסליק. קבל חנוך בבית ספר עממי ובית הספר החקלאי בנהלל.

עלה לארץ בשנת 1924.

מזכירות מרכז הנוער העובד, מזכיר מועצת פועלי מגדיאל, תושב ומרכז מושב בית-שערים בשנות יסודו וממייסדיו.

יו"ר מועצת אזור נהלל, מרכז ועדת המשק של תנועת המושבים, המועצה הכלכלית המיעצת שע"י משרד ראש הממשלה.

בשנת 1934 נשא לאשה את חנה בת שלום בן-דוד. חבר מזכירות תנועת המושבים.

היה ציר הקונגרס הציוני הכ"ג בירושלים.

חבר ההגנה כל השנים, בנוטרות 1943-44, - קצין הסברה בהגנה בשנות 1946-49, בשנת 1948 חבר במפקדה של עמק ישרעאל.

חבר הכנסת השלישית מטעם מפא"י.

איש מעשה ומתמצא בעיקר בבעיות כלכליות.

כתב מאמרים במעלה, הפועל-הצעיר, דבר, תלמים, בתלם.

צאצאיו: עקב, יזרעאלה, יהודית.

ברוך אזניה (אייזנשטדט)

נולד בפינסק, י"ח אלול תרס"ה (18.9.1905).

לאביו שמואל נח אייזנשטדט (מצאצאי הרב ר' מאיר אייזנשטדט, בעל הספר "פנים מאירות") ולאמו צפורה יהודית בת שלמה זלמן פינקלשטיין. קבל חנוך בחדר מתוקן בפינסק ובוגר הגימנסיה בדנציג. סיים משפטים באוניברסיטה בקניגסברג (18.4.1931).

ממיסדי "משמרת חדשה" בפינסק (אשר ממנה באו ביסדי "גבת''), יסוד "הבונים" בגרמניה, מרכז "החלוץ'' בגרמניה, מזכיר הועד המרכזי של פועלי ציון - צ"ס בגרמניה (1928-29), מזכיר הקהק"ל בקניגסברג, מחנך נוער חלוצי.

עבד במקצועו בבית המשפט בדנציג.

בראשון למאי 1933 עלה לארץ.

מדריך חוות הנוער בעץ חרוד ותל-יוסף : חבר מועצת הקבוץ המאוחד עד 1951 :חבר מועצת הועד הפועל

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2784). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2784