Volume 18

Page 5439

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אחרי הקמת המדינה היה בין הראשונים שהתיישב בקרית הציירים בצפת.

השתתף בכמה תערוכות של ציירים. חבר באגודת א"י השלמה. חבר באירגון הציירים בארץ.

מרים קלצקין-רטנובסקי

נולדה בתל-אביב, כ"ג כסלו תרס"ד (12.12.03). לאביה ר' חיים קלצקין ולאמה לאה בת ישראל שלמה וינשטיין (ראה את הערך שלהם בכרך זה, בעמוד 5438).

למדה בבית-ספר לבנות ובוגרת בית המדרש למורות וגננות.

עוד בטרם סיימה את לימודיה בסמינר, יצאה לעבודת-בנין, לעמל כפיים והיתה מן הבחורות המעטות שנחלצו לעבודת כיבוש עבודה עברית. לדרישת בני משפחתה חזרה לסמינר והתעתדה להיות מורה להתעמלות.

היתה ספורטאית מצויינת (קיימה: גוף בריא בנפש בריאה) ומורות להתעמלות וספורט לא היו עדיין בארץ, והיא השתלמה והיתה המורה הראשונה בארץ להתעמלות וספורט.

אחרי שנים אחדות עברה להוראה בכיתות היסוד שבביה"ס, והתמסרה לה בכל חום לבה ונפשה. הדריכה עשרות רבות של מורות צעירות.

בשנת 1925 נישאה לנח רטנובסקי. היתה מורה בבית הספר "הקליר". היתה בעלת המצאות יפות וחידושים נאים. אהבה לנסות הרבה והצליחה. מאושרת היתה למסור את פרי נסיונה וגילויי הצלחתה לחבריה בעבודה.

היא אהבה את הילדים ושמחה לכל מאורע בכיתה שיכול לשמש נושא לחגיגה.

את חייה הקצרים רוויי הצער והסבל הקריבה למען הילדים וביה"ס.

נפטרה בתל-אביב, כ"ז תשרי תשי"ג (16.10.52) והובאה לקבורה בקרית שאול.

צאצאיה: רות פרץ (השאירה שני ילדים).

הרמן להמן (לדרמן)

נולד במלץ (פלך גרודנה, בשנת תרנ"ז (30.12.1897.

לאביו אייזיק לדרמן ולאמו גולדה בת ישראל פומרנץ. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1904 עברה המשפחה לקנדה. שם המשיך ללמוד בחדר ובבי"ס.

בסוף שנת 1911 עברו לניו-יורק. שם היה עוזר לאביו במכירת עתונים.

אח"כ עבד בבית חרושת לתעשית כותנות.

בלילות למד, וכן למד שנה - רפואת שיניים.

ב-1918 התגייס לגדוד העברי לא"י וחזר ב-1919 לארצות הברית.

היה מוכר נודד מצרכי עור.

בשנת 1920 התיישב בפילדלפיה ונכנס לעבוד כשותף עם ידידו אלכס לינסק ז"ל, בתפירת בגדי ילדים.

נשא לאשה את מרים לבית פילזן (נפטרה בניויורק (18.11.1953)) ובזיווג שני נשא לאשה את סיו (שרה ) בת אב אוערבך. בסוף 1922 נפטר שותפו, והוא חזר לניו-יורק והחל לעבוד בתור סוכן אצל סוחר שהביא שעונים משווייץ.

משנת 1930 פתח עסק לעצמו והביא שעונים והפיצם על חשבונו.

היה פעיל וחבר בהסתדרות הציונית ובאירגון ג'ואיש ליג'יון בארצות הברית.

בשנת 1953 עזב את העסקים בהם הצליח לעשות הון, ומתקיים מהכנסות רכושו.

מבקר בקביעות, כמעט פעם בשנה בארץ.

בבניין הגדודים העברים באביחיל תרם 2 פסלים שהזמין אצל הפסל נתן רפפורט - ממדמותיהם של: זאב ז'בוטינסקי ויוסף טרומפלדור שהעמידו אותם בכניסה לבניין.

ב-1958 הקים בניין לזכר אשתו (שאהבה מוסיקה)

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5439). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5439