Volume 5

Page 2110

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בירושלים עיר הקודש, ובהספדו על הרוגי הרעש בצפת בתקע"ז אמר, שהם נענשו על שהזניחו את ירושלים.

בהשפעת רבו עלה ארצה בשנת תקצ"ו על אף מצב בריאות קשה, נשא באהבה את טלטולי הדרך שארכה כחצי שנה והנסיעה בים היתה בספינות-מפרשים, והתישב בירושלים.

נשא לאשה את חיה אסתר בת ר' יהושע ובאשה ממינסק, אחרי שהיא ואמה עלו ירושלימה מצפת, שם נספו אביה ושני אחיה ברעש בתקצ"ז.

השתתף עם חבריו תלמידי החתם סופר ביסוד כולל "שומרי החומות" של עולי אונגארן בירושלים ועם חבריו ר' יצחק פראג (אופלטקה ) ור' משה אהרן בוימגארטן (גם הם מתלמידי החתם סופר) ביסוד בית המדרש "דורש ציון" לילדי הספרדים.

נתנסה במחלות ובמגפות שפקדו אז את את תושבי ירושלים.

נסע כמה פעמים בשליחות הכולל להונגריה והלהיב את יהודי הגולה למען ישוב ארץ-ישראל.

ישב כל ימיו על התורה ועל העבודה וזכה לראות את צאצאיו הולכים בדרכיו ומשתרשים בארץ.

נפטר בירושלים, כ"ט ניסן תרמ"ו.

צאצאיו : משה יהושע, מנחם מנדל, רבקה אשת זלמן בן דוד יוליס , ומצאצאיהם הסתעפו משפחות ותיקות ונכבדות בישוב.

משה יוסף ארואץ

נולד בירושלים, כ"ב חשון תרל"ח (1877) לאביו הרב יוסף (ראה כרך שני, עמוד 857) ולאמו מלכה בת הרב יהודה פאניז'יל. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה מתפקידים הראשונים ביסוד בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ ביפו, וכיהן כסגן המנהל עד שנת 1920, ונחשב אז לאחד מעמודי התווך של המוסד. רכש לקוחות רבים מבין השכנים הערבים - לבנק. בעזרתו נגאלו שטחי קרקע רבים מהערבים.

מנע פעמים רבות סכסוכים ואי-נעימויות עם השכנים - בהשפעתו הרבה עליהם. ממיסדי "אחוזת בית" (תל-אביב).

נשא לאשה את קלרה בת הרב חי גגין. צאצאיו: בכור, מרים אשת עזרא בנבנישתי, שלום ז"ל (עו"ד).

נתן פנץ

נולד בויטבסק, רוסיה הלבנה, י"ב תשרי תרע"ח (15.10.1917), לאביו יהודה (גואל קרקעות בתל-אביב מידי הערבים ומיסד שכונת כרמיה ועוד) ולאמו שרה בת משה פרקט. בינואר 1921 עלה ארצה עם הוריו. למד בגימנסיה הרצליה ואח"כ ב"נורדיה'' ובה גמר בתרצ"ח, ולאחר זמן נתקבל לעבודה קבועה בפקידות עירית ת"א.

עוד בביה"ס נתגלה כספורטאי מוכשר, ביחוד בכדורגל ומ-1933 ואילך שיחק במכבי תל-אביב. ב-1936 יצא עם משלחת המכבי למסע תחרויות בארה"ב וזכה שם לפרסום רב לשבח בעתונות הספורט. כשחזר השתתף בנבחרת הארץ נגד הקבוצה האורחת המפורסמת "אדמירה" מוינה. ב-1938 יצא בנבחרת הארץ ליון לשחק נגד נבחרת יון בתחרות האזורית על הגביע העולמי בכדורגל.

ב-1939 הצטרף לתנועה המדינית-החינוכית של בית"ר וגם לאיגוד הספורט שלה. ואם כי היה כבר "כוכב" במקצועו והקבוצה הצעירה של בית"ר היתה לפי דרגתה רק בליגה ב', לא היסס לשחק בה; והודות להתמסרותו באימון החברים ולטיפולו רב-הנסיון בכל הענינים הקטנים והגדולים, שצירופם מביא הישגים בספורט, עלה בידו להעלות את רמת אגודתו וקבוצתו עד כי אחרי שנתים עלתה לליגה א'. המשיך לשחק בקבוצת בית"ר ועזר בהרבה להשגת נצחונותיה, וכן שקד על עזרה לחברים בסידורים בעבודה וכדומה ויצירת יחסי-חברה הוגנים בין הספורטאים. כתב מאמרים על ספורט בעתונות.

היה פעיל במחתרת של הארגון הצבאי הלאומי, ובהשתתפו בהתקפת אצ"ל על יפו נפל ביום י"ט ניסן תש"ח - 28.4.48.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2110). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2110