Volume 18

Page 5443

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1920 נשא לאשה את רבקה בת שמואל גודוביץ. עלה לארץ בשנת 1923.

משנת 1924 עד 1936 פקיד בחברת "פרדס" בע"מ.

משנת 1937 עד 1948 בעבודות שונות במסחר ובהנהלת האגודה המרכזית למספוא.

מאז קמה המדינה מנהל הקשר החקלאי ומנהל המחלקה החקלאית במשרד המסחר והתעשיה עד סוף 1957 ועוזר למפקח על המזון.

חקלאי משנת 1958.

צאצאיו: חיה אשת יעקב קפלן (ד"ר לארכיאולוגיה, מנהל מוזיאון הארכיאולוגיה ביפו); יעל (מורה), אשת חיים פלג (עובד אחראי בספריית הפועלים ת"א); שולמית (אחות סוציאלית), אשת יוסף ארדיטי (קבלן וחקלאי "כפר מרדכי").

ד"ר יצחק איצקוביטש

נולד בבאקו (רוסיה), בשנת תר"ן (9.12.1891). לאביו ליפמן איצקוביטש , ולאמו סופי בת ישראל יונוביץ. קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד רפואה באוניברסיטת מינכן (בגרמניה). גמר לימודיו הרפואיים בשנת 1914 והגיש בחינות ממשלתיות בסרטוב (רוסיה), לשם קבלת רשיון לעסוק ברפואה ברוסיה.

עבד ברוסיה במקצועו כרופא רנטגנולוג.

בשנת 1922 ביקר אצל הוריו, ובשנת 1926 עלה לארץ.

בשנת 1924 נשא לאשה את עליזה בת יעקובוס קן. יוזם "בית הרופא" הראשון בישראל בחיפה, וכן "מעון הרופא" (לרופאים קשישים) הראשון בארץ.

יו"ר משלחת רשמית בכינוס רנטגן בין-לאומי. בשטוקהולם, פריז, לונדון, קופנהגן, מינכן, רומה וכן נציג ישראל בכינוס British Medical Ass. Newcastle.

נציג הסתדרות הרפואית בישראל, בכינוסים של ההסתדרות הרפואית העולמית בהאג ובמדריד (ספרד).

התעסקותו הקבועה: רופא רנטגנולוג.

מכהן סגן יו"ר הועד המרכזי של הסתדרות הרפואית בישראל, סניף חיפה.

כל השנים היה חבר ההגנה.

צאצאיו : דוד, איתמר, יונה אשת ד"ר אגון ריסס.

אייזיק אולקניצקי

נולד בוורנוב (פולין), ב' בתשרי תרפ"א (26.9.1919).

לאביו ר' חיים אולקוניצקי (היה חיט, עסקן ציבורי מראשי "המזרחי" בעירו. עמד בראש המוסד לצדקה וחסד בעירו, חבר ועד בית-הספר, בר-אורין וירא-שמים. מתיחש למשפחת רבנים מצד אמו. סבו - אבי אמו היה ראש ישיבת סצוצ'ין הידועה ולאמו שושנה בת אליעזר סמולנסקי. קיבל חינוך מסורתי ב"חדר", בבית-ספר "תרבות" ובגימנסיה -ערב מטעם "תרבות" בעירו.

היה מפקד בית"ר הצעירה בפולין.

בוגר קורס האצ"ל (אירגון צבא לאומי) בפולין.

היה מאסירי ציון, נאסר בתור חבר בבית"ר ע"י הנאצים ב-1940 וישב במחנות פידרה עד שנת 1946.

ממפקדי אצ"ל בגרמניה (לאחר השואה).

ממפקדי פלוגת הכשרה ובית"ר ב"גולדקופף" ליד קאהל (בגרמניה).

בשנת תש"ח (1948) עלה לארץ באנית "אלטלינה" בתל-אביב.

עבד בעתון "המשקיף" ומאז סגירת העתון, עבר לעבוד בתור מנהל מחלקת המודעות בעתון "חרות" של "תנועת החרות" ועבד בו עד לסגירתו.

בשנת תש"ט (1949) נשא לאשה את שרה בת אלחנן ושרה גולדנברג (מגיהה ראשית בעתון היומי "היום" בתל-אביב. בוגרת גימנסיה "תרבות" בעיר שבלי (ליטא). אביה היה מהדמויות הבולטות ביהדות ליטה. ממייסדי ברית חרות-הצה"ר. השתתף בקביעות בעתונות היהודית בליטא).

ומאז נפתח (נוסד) עתון "היום", ממשיך הוא

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5443). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5443