Volume 18

Page 5456

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נפטר ערירי בג'נבה (שווייץ), י"א חשון תשכ"ח (14.11.1967).

כשביקר בארץ העסקן סם קרופניק מפעילי ציון סנט-לואיס, התפלא, כאשר ביקר בבית ציוני אמריקה בתל-אביב, ונוכח שלא כיבדו את זכרו, בזה שלא הציגו זכר לפעולתו להקמת בנין "בית ציוני אמריקה", אחרי שהוא היה פעיל מאוד בהשגת כספים למטרת הקמת הבנין. רעיונו היה למעשה, הקמת 12 ביתנים לפי מספר שבטי-ישראל ולא הקמת בנין אחד גדול.

הרב ישראל מאיר לאו

נולד בפיוטרקוב (פולין), כ"ב סיון תרצ"ז (1.6.1937).

לאביו הרב ד"ר משה-חיים לאו (רבן של קהילות: שאץ - בוקובינה, פרשוב - סלובקיה, פיטרקוב פולין. מצאצאי: השל"ה, הב"ח, הט"ז, ר' מנחם ש"י, בן-דודו של הגר"מ שפירא מלובלין. מחבר הספר "קידוש השם בהלכה ואגדה". היה חבר מועצת גדולי התורה, חבר ה"סיים" הפולני, מראשי "אגודת ישראל", בעל שני תוארי דוקטור מאוניברסיטת וינה) ולאמו חיה בת הרב שמחה פרנקל (שניהם ניספו עם בני קהילתו בטרבלינקה, בתחילת תש"ג).

עלה לארץ בתש"ה (1945) עם עליית הנוער כאחד הניצולים היחידים ממחנה הריכוז: בוכנואלד.

קיבל חינוך יסודי בבית דודו הרב מרדכי פוגלמן, רבה של קרית מוצקין (ומלפנים - קטוביץ). חינוך תורני בישיבות : "קול-תורה" - ירושלים ; "כנסתחזקיהו" - זכרון-יעקב וישיבת פוניבז' - בבני-ברק. עמד בבחינות בגרות אקסטרנית, וסיים באוניברסיטה "בר-אילן" בתואר ב.א. את לימודיו בדידקטיקה ומתודיקה של מדעי היהדות וכן פסיכולוגיה ופדגוגיה.

בתש"ך (1960) נשא לאשה את חיה-איטה בת הרב יצחק ידידיה פרנקל, המקובל על כל העדות ונקרא "רב השכונות". ראה כרך ג', עמוד 1339).

קיבל תואר רב (נבחר כ"הרב הצעיר ביותר במדי נה" בגיל כ"ח. דור שלשים וחמשה על כסא הרבנות).

פרסם ומפרסם מאמרים רבים בתחום היהדות בעתונים : "הצופה", "שערים", "המודיע", וכן בכתביעת ובטאונים שונים. שידר שיחות רבות בתנ"ך ובפרשת השבוע ב"קול ישראל".

במסגרת שירות המילואים בצה"ל, הוא עובר בארץ לארכה ולרחבה, ומופיע בהרצאות דת בבסיסי הצבא, ועורך סימפוזיונים בשאלות דת וחברה.

מרצה ונואם בנושאי יהדות בתנועות-נוער, במחנות צה"ל, בלשכות "בני ברית" ו"הבונים החפשים", בקיבוצי הקיבוץ הדתי, הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי ואיחוד הקיבוצים והקבוצות. מרצה בבתי-כנסת שונים ברחבי הארץ, באוניברסיטאות ובבתי-ספר תיכוניים שונים.

בזה שהוא אינו בין הקיצונים, הוא מצליח לקרב רבים מהנוער בנאומיו מלאי-תוכן, כעין המעיין המתגבר.

כיום, הוא רב בית הכנסת "תפארת צבי" בצפון תל-אביב, ומחנך בתיכון-עירוני ב'-ג' בתל-אביב.

צאצאיו: משה-חיים, מרים, תהלה-נחמה, דוד ברוך.

הרב משה דוד שיף

נולד בפריסטיק (אוסטריה), כ' אדר ב' תרע"ט (22.3.1919).

לאביו יעקב שיף (נכד להרה"ג הרב יוסף שיף אב"ד טרנוב, גליציה, מצאצאי רבי ר' העשעל מקראקא, רבי ר' שמעלקי הגדול מטרנוב, שובע שמחות, הצדיק רבי דוד מקריפטש, מגזע שאול וואהל ולמעלה בקודש עד דוד מלך ישראל חי וקיים, היה תלמיד חכם מובהק, מכניס אורח גדול ופיזר והגיש עזרא לאביונים, נהרג על קדושת השם על ידי הנאצים בטרנוב הי"ד).

ולאמו רחל בת ר' משה ופיגא קורץ מפריסטיק (היתה צדקת ונהרגה על קדושת השם על ידי הנאצים בטרנוב הי"ד).

היה חבר בצעירי אגודת ישראל בטרנוב. קיבל חינוך חרדי בחדר ובישיבות, למד בבית

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5456). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5456