Volume 18

Page 5462

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לאביו שמריהו הנדלסמן ולאמו שיינדל בת שמואל פיגר. קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד משפטים וקיבל תואר מגיסטר יוריס. היה חבר באירגון חלוצי וגם חבר פעיל באירגון סטודנטים "מריאבה".

ב-31.10.1934 עלה לארץ.

עבד כפועל בנין בחיפה. בשנת 1935 התגייס למשטרת המנדט בתור שוטר.

עבר קורס בבית הספר לשוטרים במגרש הרוסים בירושלים עד 1.12.35.

בשנת 1936 נשא לאשה את פרידה בת שמואל מסינג. שירת במשטרת תל-אביב עד 1.4.1943.

כל השנים חבר ההגנה.

עבר בחינות של עורכי דין שגמרו בחו"ל וקיבל רשיון לעבוד כעורך דין בארץ, אחרי שעשה את הסטג' (הכשרה למקצוע עורך-דין) במשרדי עורכי הדין בן ציון ברקאי, משה ישי וכצנלסון ז"ל.

מ-15.7.1945 עד 15.10.1958 היה עורך דין בעיריית תל-אביב.

ביום 15.10.1958 נתמנה לשופט, ומכהן כיושב ראש של ועדת עררים לצורך חוק נכי רדיפות הנאצים.

שלמה יעקב גרוס

נולד במאסיב (הונגריה), כ"ד כסלו תרס"ט (16.12.1908).

לאביו אברהם עבר גרוס ולאמו רבקה בת אברהם יוסף לקס (ממשפחת רבנים ובית חסידים).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. למד בבי"ס לעיתונות.

עסק בעיתונות.

בשנת תרצ"ו (1936) נשא לאשה את מרים בת מרדכי איינהורן (נספתה עם שני הילדים באושביץ בשנת תש"ד-1944) ובזיווג שני, נשא לאשה בשנת תש"ז-1947 את הניה, אחותה של הזיווג הראשון.

היה המזכיר הכללי של "אגודת ישראל" בטרנסיל בניה. הקמת חוות הכשרה לנוער אגודת ישראל, מוסדות לילדים שרידי השואה.

בשנת תש"י (1950) עלה לארץ.

מיוזמי הקמת רשת בתי-ספר מקצועיים של אגודת ישראל, "קרית אגודת ישראל" בבני-ברק, שיכון לעולי הונגריה שעלו לארץ אחרי המהפכה בבודפסט 1956.

עיתונאי באידיש ובעברית (בעיתון היומי "המודיע" בירושלים.

חבר הכנסת (ציר מטעם אגודת ישראל).

כיום, המזכיר הכללי של אגודת ישראל.

צאצאיו: רחל אשת הרב י. צ. וולגר (בן הרב נחום דב , הרב באשקלון), אברהם עבר.

אפרים מוהר (מרקו)

נולד בבראילה (רומניה), ט"ו אדר תר"ץ (15.3.1930).

לאביו אריה מרקו ולאמו אסתר בת אפרים. קיבל חינוך בבי"ס תיכון בארגנטינה וונצואלה בדרום אמריקה, והשתלם בענף המכונאות.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5462). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5462