Volume 19

Page 5579

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1963 נשא לאשה את אופירה בת אליעזר ארז .

עם פרישת רפ"י ממפא"י ב-1965 הציעו לו לצאת כשגריר לארץ מרכז-אמריקנית, אך הוא העדיף לקבל את הצעתו של שר החינוך והתרבות זלמן ארן (ראה ערכו בכרך רביעי, בעמוד 1607), וכיהן כמנהל האגף לתרבות במשרד החינוך. בתקופה זו עסק בשני נושאים: במועצה לתרבות ולאמנות (טיפול והקצבת כספים לתיאטרונים, מוזיאונים ואמנים) ובביעור הבערות ביישובי עולים, עיירות פיתוח ופרברי הערים הגדולות.

בסיועו של צה"ל התפרשו מורות-חיילות על פני עשרות יישובים, כדי ללחום בבערות. לקראת הבחירות לכנסת השישית בשנת 1965 עזב את תפקידו זה ונכנס לפעילות מפלגתית ברפ"י.

מתחילת כהונתו כחבר-כנסת נבחר כסגן היושבראש והצטיין בחוש מידה ובהומור דק. ניהל את הישיבות במטה-נועם, בניגוד לכמה מן הסגנים והסגניות שעשו זאת ביד קשה ובזרוע נטוייה.

בשנת 1968 נבחר כיו"ר קרן התרבות אמריקהישראל.

בדצמבר 1969 נבחר כציר לכנסת השביעית ונבחר בכנסת לאחד הסגנים של היו"ר.

מושך בעט סופרים ועושה לכינוס תפוצות תרבות יהודי המזרח. יודע לנגן על כלי מיתרים שונים.

ערך את ה"ערב רומנסרו ספרדי" - כתב את המונולוגים והדיאלוגים, האגדות ודברי הקישור.

קיבל פרס ראשון בתחרות על סיפור מבני הארץ (1944).

בשנת 13.19.70 בבימויו של יוסף מילוא הוצג על ידי תיאטרון "בימות", הצגת חזיון בשם: "בוסטן ספרדי" מאת יצחק נבון (התוכן: העלאת זכרונות אישיים בצורה אפיזודית. הוא העלה את ההווי של שכונה ספרדית בירושלים בתקופת המנדט, הווי מולדתו וגידולו), החזיון מצליח ומושך קהל רב להצגות.

שלמה הלל

נולד בבגדאד (עיראק), ז' אייר תרפ"ג (23.4.1923). לאביו אהרן ולאמו חנה בת יחיא שם-טוב .

בילדותו גדל בבית מסורתי-דתי, והיה אמון על המסורת והדת, אולם את לימודיו עשה בבית ספר חילוני ולא דתי. בוגר הגימנסיה העברית "הרצליה'' (מחזור כ"ט).

עלה לארץ ב-1934 (לאחר ביקורים קודמים ושהיות קצרות).

עם סיום לימודיו הלך להכשרה (שנה אחת) לדגניה א'. ואח"כ לגרעין הראשון של הצופים שיצא לפלוגת עבודה לפרדס-חנה, ואח"כ לרחובות ואח"כ (1949) להתיישבות במעגן-מיכאל. באותה תקופה (1946 ואילך) החל עוסק באופן מלא בעליה ב'. באוניברסיטה העברית למד רק מאוחר יותר בשנים 1957-1959 בעת שהיה חבר כנסת.

בשנים 1946-53 היה פעיל במוסד לעליה ב', בהעלאת (בהברחת) יהודי עיראק לישראל. ישב באירן (פרס) ומשם עסק בהברחת יהודי עיראק דרך הגבול הפרסי. היה מספק להם אשרות כניסה לישראל, חתומות על ידי הקונסול הישראלי שלמה הלל...

היה ממייסדי הקיבוץ "מעגן מיכאל". מילא תפקיד של רכז המשק. אך לא עת רבה שהה בקיבוץ. מתפקיד של רכז המשק יצא לשליחויות שונות.

בשנת 1952 נשא לאשה את תמימה בת אפרים רוזנר. בשנת 1953-59 נבחר מטעם מפא"י לכנסת השניה והשלישית. וכן נבחר לכנסת הרביעית.

בשנים 1959-61 שירת כשגריר מטעם משרד החוץ בקונקרי ובג'ניאה שבאפריקה.

בשנים 1961-63 שגריר באבידג'אן, בחוף השנהב, בוולטה העילית, בדאהומיי וניג'ר. בשנים 1963-64 מנהל מחלקת אפריקה במשרד החוץ בירושלים.

חבר בנציגות הקבע של ישראל ליד האו"ם. עם התמנותו לשר המשטרה כיהן כסגן מנכ"ל

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5579). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5579