Volume 19

Page 5580

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(מנהל כללי) משרד החוץ ומנהל מחלקת המזרח התיכון.

ביום 15.12.1969 אושר ע"י הכנסת כשר המשטרה.

כאשר עסק בענייני מחתרת כנ"ל - באירגון בריחת יהודים מעיראק, למד משהו על משטרות. התחבב על הקצינים והשוטרים ומוכיח עצמו מוכשר לתפקיד קשה זה. מטפל בבעיות הבטחון השוטף והשטחים, בתי הסוהר וכו'.

מקובל מאוד בין התושבים הערבים ומרצה בפניהם בענייני בטחון - בשפתם.

צאצאיו: הגר, אהרן .

ד"ר ישראל פלד (פלדמן)

נולד בראש פינה כ"ט אלול תרפ"א (2.10.1921). דור שלישי לילידי הארץ.

לאביו ראובן פלדמן (אביו ר' חיים דב פלדמן היה ממתיישבי הגליל העליון ומייסדי ראש פינה), ולאמו חנה בת ישראל ליטמן. חניך הגימנסיה "הרצליה", מסיים ביה"ס הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב.

מוסמך לכלכלה וד"ר למשפטים של האוניברסיטה בליאון (צרפת).

נשא לאשה את חיה בת ר' שלמה זלמן ריבלין (ממניחי היסוד לחזנות בארץ. ראה את הערך שלו בכרך רביעי, בעמוד 1743).

עורך-דין מאז שנת 1950.

חבר המועצה הארצית והנהלת המפלגה הליברלית.

חבר במוסדות לשכת עורכי-דין.

חבר הגנה מאז 1936 ואח"כ קצין בצה"ל ועד היום - קצין מילואים.

שייך לדור הצעיר של עסקני המפלגה הליברלית.

שימש כחבר מועצה בעיריית רמת-גן. כסגן ראשהעיר וכראש העיר מיום 3.12.62 מאז פטירת א. קרי ניצי .

מוכיח כשרונות ומרץ לנהל את העיריה ולבנותה כפי שקודמו נהג.

צאצאיו: חנה, אמיר, עודדה, הדס. אילת.

דב ברזילי

נולד בחדרה (ישראל), ז' שבט תר"ץ (5.2.1930).

לאביו משה ולאמו צפורה בת שמואל פפר .

קיבל חינוך עברי לאומי בשנת 1943 בבית הספר היסודי "אחד העם", ובבית ספר תיכון בחדרה. בשנת 1947 סיים את הגמנסיה בחדרה.

למד משפטים בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים וקיבל תואר עורך דין M.J. בשנת 1954.

בשנים 1946-47 מפקד שבט הצופים בחדרה. בשנת 1948 בפלמ"ח, גדוד 9 - גדוד הפשיטה. בשנת 1949 מפקד גדוד גדנ"ע שומרון (לאחר פציעה בקרב על נגבה. נכה מלחמת השחרור).

מרכז לשכת עבודה בהסתדרות הסטודנטים בירושלים.

במחצית השניה של 1949 המשיך לעבוד כמודד במחלקת המדידות הממשלתית.

בתקופת ההגנה היה חבר פעיל בה.

בשנת 1953 נשא לאשה את חנה בת שמאי אינהבר. החל משנת 1956 עבד בחדרה כעורך דין, ומשנת 1957 בעל משרד עורך דיו עצמאי.

בבחירות בדצמבר 1969 נבחר כראש עיריית העיר חדרה.

תחת הנהלתו גדלה העיר ותושביה.

אח ב"בני ברית", אח "בלשכת הבונים החפשים".

חבר הנהלת מרכז השלטון המקומי.

חבר ועדת בנין ערים מחוזית חיפה.

בנותיו ; ענבל, זהר .

אל שווימר

נולד בברידג'פורט, קונקטיקוט (ארצות-הברית), כ' סיון תרע"ז (10.6.1917).

לאביו ג'והן שווימר (ממשפחה יהודית מסורתית, לא ציונית במיוחד) ולאמו צפורה .

עוד בילדותו לא היה לו שום דבר אחר בראש מלבד מטוסים וטיסות .

קיבל חינוך מסורתי וכללי. היות והמצב הכלכלי

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5580). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5580