Volume 19

Page 5629

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

תורכיה וקבעו את מושבם באיזמיר. שם עסק במסחר העורות. רכש קונים ומספקים, שהיו מספקים את העורות לצבא הרוסי .היה נוסע בקביעות לאודיסה עם הסחורה וחוזר לאיזמיר.

כעבור כמה שנים קיבלו את הנתינות התורכית ועלו בשנת 1884 לארץ והתיישבו בצפת. שם רכש אביו רחוב שלם בצפת העתיקה שנקראה "בתי-אבאלה" (הקיים עד היום הזה). כמו כן רכש אביו אדמה רבה על שפת הכינרת. הממשלה הצרפתית לחצה עליו לוותר על המקום והוקם שם המנזר הצרפתי הידוע. בגלל הוויתור על האדמה הממשלה התורכית נתנה להם את הזכיין לדיג בכינרת אשר נמצא ברשות המשפחה כמה שנים ואשר הוצא מידיהם ע"י פחה חדש.

באותו זמן נסע לארצות הברית, הנסיעה ארכה כשישה חודשים. אחרי שראה את העוני באיסטסייד בניו-יורק חזר לארץ דרך אפריקה. במשך שנה היה במרוקו, אלג'יריה, טוניסיה ומצרים.

בחוזר לארץ נשא לאשה את רבקה בת חיים הלוי שעלו מווילנה ואשר אחיותיה היו נשואות לליפא קמיניץ מירושלים, לברנשטיין מעקרון, לאהרון ליפא מנדלבוים מפתח-תקוה, ללוי ממצרים ולזליג רבינו ביץ מיפו.

אחרי החתונה התיישבו בעזה ושם נולדה בתם הבכירה.

למד מכונאות ועבד בטחנת קמח בפלוגות ואחרי כמה שנים עבר ליפו ועבד בטחנת הקמח של וילף בנוה שלום.

אחרי שנפצע בזרועו מחגורת המכונה עזב את העבודה ונכנס לעבוד בחברת "זינגר" בתור מכונאי.

ב-1914 מונה בתור מנהל חברת "זינגר" (מכונות תפירה) בסניף פתח-תקוה והמשפחה עברה לגור שם.

בשנת 1917 גורשו מפתח-תקוה ונדדו לכפר סבא, חדרה, זכרון-יעקב וחיפה.

ב-1918 חזרו ליפו. כתוצאה מהסבל והנדודים לא חזר יותר לעבוד במכונאות ופתח חנות למכירת פחמי עץ.

נפטר בכ"ט סיון תרפ"ה (21.6.1925) והובא לקבורה בהר-הזיתים.

צאצאיו: מרים אשת יהושע כספין; חיים רובינ שטיין (מנהל ובעל משרד "חיים רובינשטיין ובנו" סוכנות לביטוח בע"מ בת"א); שושנה אשת מנחם סלונים ; רחל אשת יעקב גולדמן ז"ל (ראה את הערך שלו בכרך זה, בעמוד 5630).

קופל רוזנברג (רוזן)

נולד בפוסטלניק (פולין), י"ח טבת תרע"ג (28.12.1912).

לאביו שלום רוזן ולאמו שרה לבית פריבס. קיבל חינוך עממי ותיכון.

בשנת 1933 עלה לארץ.

עבד כפועל בנמל יפו ואח"כ בבנין.

בשנים 1934-35 נהג מונית.

בשנים 1935-36 הסעת נוסעים במוניות מיפו לתל-אביב.

בשנת 1936 נשא לאשה את רוזה בת שמואל ריכנבך. בשנת 1936 קיים בצורה בלעדית הסעת נוסעם ללוד בימי המאורעות.

משנת 1936 -הסעת תיירים ותיירות.

בעת התקפת הערבים בלוד - ביצע אישית, בסיכון רב, פינוי התושבים והעובדים היהודים.

היה חבר ההגנה משנת 1936 עד 1948.

שירת במטה גדוד הקלט.

אח במיסדר הבונים החופשיים "ג'ורג' ואשינגטון לודג'".

כתב מאמרים על הנושא : התיירות.

נשיא ובעל חברת נסיעות "קופל טורס אנד טראוול בע"מ".

צאצאיו : עדינה אשת שמואל פילובסקי; שמואל.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5629). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5629