Volume 19

Page 5630

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אסתר בורשטיין

נולדה בדינק (רוסיה), בט"ו כסלו תרס"ג (15.12.1902).

לאביה שלמה חיים בורשטיין (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמה שרה בת ישעיהו וינר. קיבלה חינוך כללי בגימנסיה ברוסיה, למדה נגינה בפסנתר והפסיקה בימי המהפכה ברוסיה. שרה במקהלה וסולו.

עבדה בבית מרקחת, בציור, כתיבה ומלאכת מחשבת.

היתה פעילה למען הקק"ל ועוד.

בשנת 1932 עלתה לארץ.

עבדה בתור מורה, מטפלת, פקידה בכרטיסי מזון, בבתי חרושת לעץ (פוליטורה), בבית חרושת לסוללות לפנסים, שטיפת כלים במסעדה, כפועלת בפרדס, עבדה הרבה במלאכת מחשבת עבור החנות של ויצ"ו ומפעלים פרטיים.

כתבה לפעמים בעניינים שונים (כמו "ילד שטעה בגלל זה שאיימו לזרוק אותו החוצה" ועוד).

כתבה בשפות אידיש ורוסית.

מקדישה זמן לא מועט שלא על מנת לקבל פרס לעזרת נזקקים, הן באופן חומרי והן בחינוך.

היתה פעילה בהקמת "נחת" (נימוס, חינוך, תיאום בחינוך ובנימוסין ע"י בתי-הספר. הורים וטלוויזיה).

יעקב גולדמן

נולד ביפו (ישראל) י"ד אדר תרס"ג (13.2.1903).

לאביו יהודה-אלתר גולדמן (דור שלישי בארץ), יליד ירושלים. היה מורה בתלמוד-תורה בנוה שלום. ולאמו שושנה ריזל. קיבל חינוך מסורתי. סיים בהצטיינות את ביתהספר "אליאנס". עבד בביהח"ר שטיין ביפו 10 שנים וקיבל תעודת שבח.

בשנת 1926 נשא לאשה את רחל בת ישראל רו בינשטיין (ראה את הערך שלו בכרך זה, עמ' 5629).

בשנים 1929-1933 עבד בצבא הבריטי בסרפנד, בתע"ש, כמפקח ראשי .

ב-1933 היה בין מייסדי ביהח"ר "לפיד" בנסציונה.

ב-1935 בימי המאורעות, הרסו הערבים את הסניף הנ"ל.

לאחר מכן הקים בית מלאכה מכאני בגבעת-הרצל ת"א.

ב-1946 הופצץ ונהרס לחלוטין בית המלאכה.

ב-1947 הקים שוב בית מלאכה מכאני ברחוב "חומה ומגדל" בת"א, הנושא עד היום את השם "יעקב גולדמן ובנו" והמנוהל כיום ע"י בנו ישראל. יחד עם דוד ליבוביץ (ממציא ה"דווידקה") הרכיבו את התותח הידוע "דווידקה" ועסק בהתאמת כדורים להפעלתו. בבית המלאכה עסקו כל השנים בסתר בתיקון כלי נשק עבור ההגנה בשעות הלילה ובשבתות וכמובן ללא תמורה.

היה כל השנים חבר ב"הגנה" במחתרת. לאחר קום המדינה: חייל, מס' אישי 601990.

נפטר בתל-אביב, ז' אדר ב' תרכ"ה (11.3.1965) והובא לקבורה בחולון.

צאצאיו: ישראל (רעייתו מירה בת דב גולדוובר וילדיו: מיכל וטליה. היה חבר ב"הגנה". השתתף בשלוש המלחמות. נפצע במלחמת השחרור. ממשיך כיום את המפעל של האב); רבקה, אשת יעקב בש (צורף זהב), כיום פקידה בכירה בחברת הביטוח "מנורה". בתה : אורנה בש).

עו"ד אשר קינג

נולד בירושלים, בשנת תרנ"ח 30.6.1898).

לאביו מאיר יונה בת הרב ר' יצחק קינג ולאמו בלה בת שמואל מאירס.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5630). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5630