Volume 19

Page 5639

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

1937 למרכז החקלאי והחל משתלב ועולה בסולמות המשק ההסתדרותי.

בשנת 1937 נבחר כמזכיר איגוד אורזי התפוזים.

ייסד את קרן הביטוח של הפועלים החקלאיים ועמד בראשה.

סייע בהקמתן של קרנות נוספות עד שהגיע להנהלת "הסנה" (ראה להלן).

משמש כיו"ר הוצאת "עם עובד", יו"ר "תיעוש", יו"ר החברה הישראלית לביטוח משנה, חבר בהנהלת הבנק לפיתוח התעשיה ובשורה נוספת של חברות ואירגונים.

במלחמת העולם השניה התגייס לבריגדה היהודית לפי צו המוסדות הלאומיים ושימש בה כתותחן בחו"ל.

וכחייל משוחרר ייצג לאחר מכן את ישראל בפדראציה העולמית של הלוחמים (האיגוד הבינלאומי של החיילים המשוחררים).

במלחמת הקוממיות שירת בצה"ל כקצין.

מ. נוסבוים נתמנה למנהל הכללי של "הסנה" חברה ישראלית לביטוח בע"מ.

פעל לזירוז הדיונים בחברות הביטוח, שהחליטו לאחר מלחמת ששת הימים לתת כיסוי רטרואקטיבי מפני נזקי מלחמה למשפחות החללים שרכשו פוליסות ביטוח חיים, אך לא שילמו פרמיות למקרה של מלחמה.

יו"ר מועצת המנהלים של "סוביט", סוכנות לביטוח כללי.

יו"ר מועצת המנהלים של "קונצרן תעוש".

חבר מועצת הביטוח והחסכון הממשלתיים.

חבר הנהלת I.O.B.שעל יד איגוד הקואופראציה העולמית לביטוח.

נבחר ב-1969 כיו"ר של איגוד חברות הביטוח.

בנו: גדי .

מיכאל עדין טלבר (טיילהבר)

נולד בברלין (גרמניה), ב-ו' בתשרי תרפ"ב (8.10.1921).

לאביו פליקס א. טיילהבר (סופר, רופא, נולד ב1884 ונפטר בשנת 1956) ולאמו שטפניה בת מיכאל צ'פלינסקי .

קיבל חינוך כללי, למד בלונדון סקול אוף איקונומיקס וקיבל תואר ,B.A,כלכלן.

בשנת 1935 עלה לארץ.

למד באוניברסיטה העברית בירושלים - כלכלה וסוציולוגיה.

בשנת 1940 התגייס לפי צו המוסדות הלאומיים ל"חיל הספר בירדן" בתור חייל אלחוטאי.

בשנת 1942-47, קיבל דרגת קפטיין - בגדוד הראשון של הבריגדה היהודית בחו"ל.

בשנים 1948-50 בצה"ל - רב-סרן.

בשנת 1953 מייסד איגוד ספורט אקדמאי "אסא'', אח"כ חבר הנשיאות באירגון (1953-57).

בשנת 1956 נשא לאשה את זיוה בת ברוך צ'יז'יק .

בשנים 1957-60 קונסול מסחרי במונטריאל (קנדה). בשנים 1961-65 יועץ כלכלי בשגרירות ישראל בוואשינגטון.

כתב מאמרים על סיוע כלכלי למדינות מתפתחות.

חבר הנהלת רשות הנמלים.

חבר בדירקטוריון "צים".

יו"ר ועדת ספורט בית הנוער בירושלים.

נשיא מועדון הסקי הישראלי.

כיום, סגן מנהל כללי לסחר חוץ, משרד המסחר והתעשייה, ירושלים.

צאצאיו: אסא, אליהו .

הרב (חכם) מסעוד חי בן-שמעון

נולד בירושלים, כ"א אלול תרכ"ט (1869).

לאביו הרב דוד בן-שמעון (המכונה הרב "דבש", ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו רחל לבית בן שמעון .

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5639). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5639