Volume 19

Page 5661

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חבר במועצת המנהלים של "יד יצחק בן-צבי" בירושלים.

מיום עלייתו לארץ התקשר גם להיסטוריה העתיקה של א"י. חבר בחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, ונוהג לבקר במקומות מרוחקים בארץ.

בביתו - אוסף של עתיקות.

מפרסם מדי פעם מאמרים על נושאים פיננסיים, קרקעות, שיכון וכו'.

בנו: רפאל (רפי).

דב תדמור (רצימור)

נולד בגלזץ (פולין), י"ד אב תרפ"ט (20.8.1929).

לאביו נחום רצימור ולאמו הינדה בת צבי ליכטר. קיבל חינוך בבית ספר עממי בפולניה, בית-ספר תיכון ברוסיה, בית-ספר גבוה למשפט וכלכלה בתלאביב. וקיבל תואר LL.B.עורך דין. בשנת 1948 עלה לארץ.

התגייס לצה"ל (צבא הגנה לישראל).

בשנת 1954 נשא לאשה את שרה בת הלמן וקרמן .

כתב וכותב מאמרים בנושאים כלכליים ומשפטיים.

גזבר אגודת ידידי אוניברסיטת תל-אביב.

חבר הנהלת מרכז ישראלי לניהול.

חבר אגודת נאמני מכבי תל-אביב.

יו"ר אגודת אנשי עסק צעירים.

חבר ועדת הבניין של מוזיאון תל-אביב.

חבר המועצה הציבורית של התזמורת הפילהרמונית.

מנהל "חברה לנכסים ולבניין בע"מ"; חבר בדירקטוריון בפ.א.סי. "חברה להשקעות בישראל"; חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע"מ, וחברות רבות אחרות.

היה מרצה באוניברסיטת תל-אביב.

צאצאיו: לוהי (נולדה 1961); ערן (נולד 1964).

ד"ר ישעיהו שפירא

נולד בקרקוב א' טבת תרס"ד (20.12.1903).

לאביו זאב דב בן יעקב הכהן (מצאצאי בעל "מגלי עמוקות" רבי נתן שפירא מקרקוב) ולאמו שושנה בת יחזקאל חוף מקרקוב.

קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד באוניברסיטה בקרקוב, בקונסרבטוריון בלבוב. השתלם ברדיו באנגליה, צרפת, איטליה ובשנת 1957 בארצות-הברית ממייסדי תנועת גורדוניה העולמית.

לשעבר חבר הוועד הפועל העולמי של תנועת "התאחדות", וחבר המרכז העולמי של "החלוץ" בקרקוב ובקונסרבטוריון בלבוב.

היה עורך-שבועון תרבותי בקרקוב.

כתב בעתונים יומיים ובכתבי-עת שונים.

עיקר כתביו : ספרים ומאמרים בזמר ובפולקלור היהודי והישראלי.

נשא לאשה את הדסה בת אברהם מולדבסקי .

ביקר בארץ בשנים 1939, 1930, 1924.

היה חבר קבוצת חולדה.

חבר מזכירות חבר הקבוצות.

היה חבר המרכז לתרבות ולחינוך של הסתדרות העובדים הכללית.

משנת 1946 סגן מנהל "השעה העברית" ב"קול ישראל".

משנת 1948 מנהל התכניות של "קול ישראל".

משנת 1961 סגן מנהל כללי של "קול ישראל".

מ-21.5.62 עד 31.1.1970 מנהל "קול ישראל".

סגן נשיא הוועדה הבינלאומית לתכניות רדיו.

חבר הנהלת המועצה הלאומית לתרבות ולאמנות.

חבר מועצת קרן תרבות אמריקה-ישראל.

חבר מועצת "אונסקו" בארץ.

ציר בקונגרסים ציוניים.

חבר הנהלת הפסטיבל לדרמה ולמוסיקה, פסטיבל עין-גב.

חבר הנהלת ועד ההורים המרכזי.

צאצאיו: זאב (נולד 1946): ג'ני (נולדה 1956).

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5661). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5661