Volume 19

Page 5677

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלים (היתה צדקנית ועסקנית בעניינים סוציאליים).

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה ובישיבת "עץחיים".

היה קורא קבוע בבית-הכנסת של הרב הראשי לא"י ד"ר יצחק אייזיק הלוי הרצוג (ראה כרך רביעי, עמוד 1979, שהיה מחברו ומקרבו.

היה מכובשי דיר-יאסין בירושלים וקטמון במלחמת העצמאות בירושלים.

הציל במקרים רבים חיילים ממוות בטוח.

עסק במסחר בשר ועופות.

נשא לאשה את פנינה בת ר' יצחק הופמן. היה פעיל בחוגי המחתרת ומילא תפקידים קשים ומסוכנים במלחמת הכנופיות ואח"כ במלחמת העצמאות.

היה בעל מידות טובות, עסקן ציבורי באמונה.

נפטר בירושלים ביום כ' בטבת תשכ"ו (12.1.1965).

צאצאיו: אביגיל אשת יעקב ורטמן ; יצחק (רעייתו : יונה לבית ולדמן ); פנחס (ע"ש סבו ר' פנחס הומינר ז"ל); יגאל; רבקה; שלמה (ע"ש סבו ר' שלמה הומינר ז"ל); יוסף.

ברוך אורן (סוסנוביק)

נולד בנובי-פוהוסט, פלך וילנה (פולין), ז' חשון תרע"ו (15.10.1615).

לאביו דניאל יעקב סוסנוביק ולאמו גולדה בת מנחם לוריא. קיבל חינוד מסורתי בחדרים, לאחר מכן בבתיספר יסודיים בישיבת "רגיילעס" בווילנה, בסמינר למורים "תרבות" בווילנה ובסמינר הממשלתי למורים בווארשה (פולין). קיבל תואר מ. א. במדעי הרוח.

היה חבר ההנהגה הראשית של תנועת "הנוער הציוני".

מנהל בית-ספר "תרבות" באילזה - קילצקה.

ב-1941 נשא לאשה את רבקה בת משה ומלכה אפשטיין. עלה לארץ בשנת 1941 אחרי מסע ארוך ורב-הרפתקאות, דרך ליטה, רוסיה, יפן, הונג-קונג, סינגאפור, ציילון, הודו, עדן, מצרים - ארץ-ישראל.

בשנים 1941-44 מורה בבית החינוך על-שם משה הס בפתח-תקוה, מורה בבי"ס תיכון ע"ש י. ח. ברנר, בכיתות ההמשך בקיבוץ עינת.

לאחר המלחמה העולמית השניה, נשלח כשליח חינוכי ע"י הסוכנות היהודית והג'וינט במחנות "שארית הפליטה" בגרמניה בשנים 1948-50.

היה קצין תרבות בגדוד "העין" ב-1948, ראש מחלקת ההסברה והעתונות ליד נציגות ישראל בגרמניה המערבית בשנים 1949-50.

היה עורך "דבר לילדי שארית הפליטה" בגרמניה.

משנת 1948 פירסם רשימות, סיפורים, ומאמרים ב "דבר", "דבר לילדים", אומר", "משמר לילדים", "הצופה לילדים".

ספריו: "מסיפורי בית אחד" (מערכות (ת"שך); "עלילות בני חול" שניהם על מעללי גבורה מימי ה"הגנה" ומלחמת השיחרור, (עם-עובד, תשכ"ג), "עלילות ראשונים", "דן חסכן" (תשכ"ה); "השיריונאים באים", "עופר" (תש"ז); "בית קרבות בדרום" (תשל"א); "קטיף" (קובץ סיפורים); השתתפות קבועה "מורשת".

מפרסם מחקרים בשטח תולדות הישוב וכן גם סיפורי ילדים בנידון.

כותב באורח קבוע ב"ישראל שטימע", מפרסם רשימות והערכות בשטח ביקורת אמנותית שוטפת.

כל השנים חבר ההגנה.

חבר ועד אירגון ה"הגנה".

מזכיר כבוד של אירגון המוזיאונים בישראל.

חבר איגוד הארכיונים בישראל.

משנת 1953 מנהל "יד לבנים" בפתח-תקוה. הצליח להפוך את המוסד הראוי לשמו ולרכז בו חומר רב על תולדות פתח-תקוה והישוב.

אברהם ולרשטיינר

נולד בבוכה, מדינת יירטנברג (גרמניה) בשנת תרמ"ד (15.8.1884).

לאביו ר' דוד ולרשטיינר (השאיר בכתב יד ספר על התורה עם פירוש שלו, עם ציורים שצייר) ולאמו יוליה בת יוסף הירש טנהויזר. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1910 נשא לאשה את ברטה בת משה הסגל (נפטרה בבני-ברק, כי תמוז תשכ"ב (22.7.1962).

עסק במסחר בדברי אמנות, עתיקות וכו'.

היה פעיל בתנועה הציונית.

בשנת 1933 עלה לארץ.

הקים תעשיה לחותמות, שטנסים, חריטה במתכת

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5677). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5677