Volume 19

Page 5678

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ועבודות "בצלאל". משפחתו עסקה ועוסקת בתעשיה זו במשך 5 דורות.

בארץ לימד את בניו את המקצוע והם הגדילו את העסק וידועים כמומחים בתעשיה הנ"ל.

היה התושב הראשון בזכרון-מאיר - בני ברק, והיה מבוני השכונה. שם הוקמו ישיבות רבות, וביניהן, הישיבות הידועות "פוניבנז", "חזון איש" וכו' בימי המאורעות השתתף בשמירה על בני-ברק.

הקים בביתו אוסף גדול על אמנות עתיקה, ספרי יודאיקה ואמנות קלסית: רומאית, יוונית וכו'.

הצליח לרכוש ביפו ובין עדות המזרח אוסף גדול על אמנות עתיקה. מהמתכת הישנה מהתרבות היהודית.

צאצאיו: יוסף ;יחזקאל; יהודה ; טובה אשת יהו דה סון.

ד"ר חגי פודולר

נולד בחיפה, ב' סיון תרצ"ט (20.5.1939).

לאביו רב פודולר ולאמו חיה בת זליג שטיינקלר. קיבל חינוך בתיכון בקריית מוצקין. בפקולטה לחקלאות ברחובות קיבל בהצטיינות תואר B.Se.- , בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית M.Se. ,PH.D. בהצטיינות (בהתמחות בפיזיולוגיה של חרקים).

היה פעיל בתנועות נוער, "מחנות עולים" בצפופים וכו'.

שירת בנח"ל וזמן מה היה חבר קיבוץ "משגב עם".

חבר ההגנה. שירת בצה"ל בשנים 1957-60.

בשנת 1966 נשא לאשה את רות בת פרלה והעו"ד יוסף שפרן (ראה את הערך שלו בכרך זה, בעמוד 5620).

פירסם תשעה פרסומים בעתונות מדעית בישראל ובחו"ל.

כיום מדריך באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות ברחובות, ביאו-כימאי ואנטימולוג צאצאיו: גיא (נולד ב-31.3.67); הילה (נולדה ב5.11.70).

ד"ר פייבל (פרננדו) טשרובסקי

נולד במושסביל בשעת ביקורה של אמו שם, והם תושבים בסונצלעס שבארגנטינה, בשנת תר"ס (24.2.1900).

לאביו ישראל טשאדובסקי (בן-יוסף וחנה הנייה סום שעלה בשנת 1887 מקמניץ-פודולסק לארגנטינה, עם ארבעה בנים: זלמן, אהרן, ישראל וטוביה , ושתי בנות: חנצה ושרה). ולאמו גולדה שיינדל בת זלמן ויסמן. גמר בית-ספר תיכוני, אוניברסיטה בבואנוסאיירס - רפואה, וקיבל תואר רופא פנימי (1927) ורופא תעשייה (1963).

היה פעיל בתנועה הציונית. נשא לאשה את חנה בת גבריאל הלמן ולאמה אס תר בת וולף גרפינקל. שירת בצבא הארגנטיני בתור סטודנט לרפואה (ברזרבה).

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5678). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5678