Volume 19

Page 5620

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עו"ד עמירם מרדכי קיטרון (קוסטרינסקי)

נולד בטלכני (רוסיה), ב' תשרי תרע"ו (10.9.1915).

לאביו ישראל קוסטרינסקי ולאמו רחל בת שלמה ברומברג. קיבל חינוך בבית-ספר תיכון "תרבות" בפינסק.

היה פעיל בהנוער הציוני, החלוץ המרכזי בעירו. ב-20.11.1935 עלה לארץ.

למד בפקולטה למשפטים בירושלים בהנהלת ממשלת המנדט הבריטי.

קיבל תואר של עורך-דין, וכיום, בעל משרד פרטי לעורכי דין בתל-אביב.

בשנות 1942-46 שירת בהתנדבות לפי צו המוסדות הלאומיים בבריגדה היהודית בחו"ל.

בשנת 1946 נשא לאשה את סוזנה-אריקה לבית סטול. צאצאיו: אילנה, מיכה, אלה.

עו"ד יוסף שפרן

נולד בלובלין (פולין) י"ד ניסו תרע"ה (29.3.15).

לאביו יצחק לייב שפרן (נפטר ב-2.12.58 תוך כדי משחק שח-מט במועדון על שם "עמנואל לסקר") ולאמו יוכבד בת יוסף קרפר. קיבל חינוך מסורתי ותיכון, בגימנסיה (הומניס טית) ובגמנסיה ע"ש ל. שפר. היה מפקד בית"ר ורשה - הוזיה ומרכז (בית"רי מגיל 11 בקן אוטבוצק ע"י ורשה).

ב-26.4.1936 עלה לארץ.

עבד כפועל במחלקת שירותי הטלפון.

שימש כמנהל חשבונות.

יחד עם אביו, שהיה מבעלי מחסני עצים וביתהקפה והמסעדה המפורסמת "אל-רזון" בתל-אביב, בה ביקרו בימים ההם טובי הסופרים.

ממייסדי ומנהל "זירהטרון", חברה לשעשועים ציבוריים בע"מ ברמת-גן 1949-50 (כעת "סינרמה""זירהטרון" בתל-אביב).

ב-1941 נסע לתורכיה להציל את משפחתו מפולניה, ועזר לשליחי הסוכנות בענייני הצלה.

ב-1943 נשא לאשה את פרלה בת ליאון ליבוביץ.

חבר לשכת "גדעון" - בני ברית.

כל השנים חבר ההגנה, סמל ראשון במשטרה המיוחדת המתנדבת 1943 S.C.P..

חבר א.מ.א. (אמוץ משפחות אלמנות).

במלחמת השחרור הועבר מהצבא למשטרה וצורף ליחידת שומרי ראש לראש הממשלה דוד בן-גוריון.

השתלם בבית-הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתלאביב.

קיבל תואר עורך-דין L.L.B..

כיום עורך-דין עצמאי.

צאצאיו: רות אשת חגי פודולר ; חיים צגי (משרת בצה"ל).

עמיאל אביבי

נולד בתל-אביב, י"ד אדר ב' תרפ"א (24.3.1921).

לאביו "ישראל אביבי (יארובוי) שעלה לארץ בעליה השניה בשנת 1911 (ראה את הערך שלו בכרך רביעי, בעמוד 1881) ולאמו רבקה בת מרדכי רבובסקי (פסלת וציירת ידועה בשם רבקה סטארק-אביבי, ילידת מילוקובישקי. אביה היה סוחר תבואות אמיד. השם סטארק שנוסף לשמה - הוא הפסבדונים האמנותי שלה. עלתה לארץ בשנת 1914 והמשיכה את השתלמותה בציור ובפיסול בבית-הספר "בצלאל" בירושלים. תוך חיפושי דרך המציאה את האמנות הפלסטית החדשה "פיסול בד", המורכבת מפיסול ומציור, ובמשך הזמן הגיעה בה לווירטואוזיות. ראה את הערך שלה בכרך עשירי, עמודים 3535-36).

קיבל חינוך עברי-לאומי. כשגמר את גן הילדים נתקבל כתלמיד בגמנסיה העברית "הרצליה" בתלאביב. כעבור שנתיים עבר ללמוד בבית חינוך לילדי העובדים "שלוה" ולמד שם יחד עם רב אלוף, כיום

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5620). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5620