Volume 15

Page 4795

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משנת 1955 משמש כחבר ועדת הכספים, ועדת החינוך, ועדת בנין ערים ועוד.

חבר מרכז "אחדות העבודה" פועלי ציון, ומזכירות סניף המפלגה בתל-אביב.

חבר הועד הפועל ומועצת ההסתדרות הכללית.

חבר מזכירות ארצית של עובדי חברת החשמל בארץ.

חבר ההנהלה המצומצמת של חברת החשמל לא''י.

צאצאיו: דניאל, ניצה הוספות ותיקונים

בן-ציון ארגוב (בוימל)

(ראה כרך ז', עמוד 2924 וכרד י', עמוד 3647) בנו: אבאי (עורך דין).

לזכרו הופיע בשנת 1965 ספר רב-עמודים, מלווה תצלומים, בשם "ספר בן-ציון ארגוב", בעריכת הסופר יוחנן טברסקי . הספר כולל זכרונות אישיים עליו ועל פועלו בחו"ל ובא"י ופרשת חייו. בספר לוקטו דבריו בכתב ובעל פה שהשמיע במסיבות ובכינוסים שונים, מאמרים שפירסם בכתבי-עת שונים בבעיות היהודיות ובשאלת הלשון העברית ובנושאים אחרים.

להנצחת שמו נוסדה ע"י עירית ת"א קרן, שנועדה לעבודת מחקר במדע היהדות, וסטיפנדיה

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4795). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4795