Volume 19

Page 5682

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עם הפועלים או עם ההסתדרות. הוא איש קיבוץ לשעבר, והוא אוהב את הטבע.

לא ראה כל ניגוד בין תפקידו כמפקד בצה"ל לביו התפקיד העדין - הגנה על הנוף, הטבע, הפרחים ובעלי-החיים. גם כאן הוא מנהל מלחמה מוחצת נגד משחיתי הנוף למיניהם. מובן, האויבים שונים, והשיטות שונות...

עבר את כל שלבי הפיקוד בצה"ל. הגיע לפסגת תהילתו בסיימו תפקידו כאלוף פיקוד הצפון (הוא בעל תפקיד קרבי ממשי לשעת חרום כמפקד אוגדת מילואים משוריינת).

ההובי שלו - דיג תת-מימי.

רעיתו: אביבה בת חיים שלוסברג .

צאצאיו: דן (סגן); רות (אחות); רני (בצה"ל).

לוי יצחק הירושלמי (לוי)

נולד בירושלים, כ"ט בשבט תרפ"ז (ינואר 1927).

דור שביעי בארץ.

לאביו הרב יעקב ליב לוי (רב) ולאמו שיינה בת הרב יוסף גרשון הורביץ (רבה של מאה שערים כיובל שנים, ראש ישיבה, ממייסדי "המזרחי" בא"י, ציר באספת הנבחרים הראשונה, היו"ר הראשון של המועצה הדתית בירושלים, ראה כרך ששי, עמוד 2617). צאצא ר' מנחם מנדלי משקלוב , מתלמידי הגר"א מווילנה שעלה לארץ, כחלוץ הפרושים בא"י בשנת תקס"ח 1808. לוי יצחק נין של הרב יעקב ליב לוי, מי שהיה ראש בית דין בירושלים.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובוגר ישיבות בירושלים. למד גם בבתי-ספר ואולפנא כלליים.

השתלם בעיקר בהיסטוריה יהודית ובספרות עברית.

נשא לאשה את אלישבע בת אבא פומרנץ מזכרון יעקב, ולאמו נחמה לבית פורת מירושלים. בגיל צעיר החל לעבוד בעתונות ופירסם מאמרים בעתונות יומית ובכתבי עת שונים.

עבודתו העתונאית הסדירה החל ב"דבר ירושלים" המשיך בעתון "היום" שהופיע בירושלים בעריכת יצחק גרינבוים ( ראה כרך ראשון, עמוד 210).

בראשית 1949 שימש כתב מדיני ופרלמנטרי של עתון "הדור" (מפא"י).

בשנת 1952 נתמנה לעורך משנה של עתון זה.

בשנים 1957-61 היה חבר מזכירות מערכת "דבר".

בד-בבד עם עבודתו העתונאית עסק בכתיבה ספרותית. פירסם סיפורים רבים, רובם על רקע עירו ירושלים.

בשנת 1948 יצא לאור ספרו מפרי-עטו על שבתות ירושלים.

בשנת 1969 הופיע ספרו "לפתחו של בור" - קובץ סיפורים.

שנים לא מעטות היה גם פעיל בחיים הפוליטיים והציבוריים בארץ.

היה חבר מרכז מפא"י והוועד הפועל של ההסתדרות. הוא היה הדובר הראשון של מפא"י (בשנים 1955-56) ולאחר מכן היה דובר ההסתדרות (בשנים 1957-60).

ערך קבצים שונים, ביניהם - "קבצי מן היסוד", וכן היה עורך דו-שבועון "מן היסוד".

בראשית שנות השישים פרש מפעילות מפלגתית והתמסר כולו אך ורק לענייני כתיבה, עתונאית וספרותית. בכתיבתו הוא מקדיש הרבה לירושלים.

משנת 1962 חבר מערכת "מעריב".

צאצאיו: אבי (רעייתו: צפורה . בתו - מירב); עמי (קצין בצה"ל); אורנה (תלמידה).

אסף (ארנסט) פרנקל

נולד בקרשטושיו (גרמניה), תר"פ (20.9.1920).

לאביו אליהו פרנקל ולאמו מלכה בת שמואל קרו טובסקי. קיבל חינוך תיכוני, למד בסמינרים שונים.

עלה לארץ בשנת 1935.

חבר בנוער העובד, פלוגות פו"ס, נוטרות, הדרכות

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5682). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5682