Volume 19

Page 5688

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרים ארנון

נולדה בראדום (פולין), כ"ד אדר ב' תרס"ב (2.4.1902).

לאביה שמואל רובינשטיין ולאמה לאה בת מנשה הפטרציק. קיבלה חינוך בגימנסיה רוסית בעירה.

בשנת 1914 (והיא בת 12) עלתה לארץ.

למדה בבית ספר לבנות בנוה צדק ליד ת"א וכן בוגרת הסמינר למורות שעל שם לוינסקי (1922).

בשנת תרפ"ו (1926) נישאה למורה ולסופר מנחם ארנון-קפלון (ראה את הערך שלו בכרך זה).

נשלחה על-ידי מחלקת החינוך של ההנהלה הציונית בירושלים, בתור מורה בבית ספר עברי בבולגריה למשך שנתיים.

היתה מרצה במועדון מקרא בעברית בתנ"ך.

בשובה מבולגריה הוזמנה כמורה בביה"ס בבית הכרם בירושלים לכמה שנים.

בשנים 1951-52 נשלחה על-ידי עיריית תל-אביב להשתלם בחינוך באוניברסיטת ניו-יורק.

נתמנתה כמורה בבית-הספר לדוגמא וכמדריכה לקבוצות תלמידות בסמינר למורות ע"ש לוינסקי. יחד עם בעלה היו מרצים בסמינר למורות ולמורים בצה"'ל.

היתה מדריכה מספר שנים במחלקות א-ג בבתיהספר בת"א (משרד החינוך בעת"א).

אח"כ נתמנתה למנהלת של בית-הספר לבנות בנוה צדק. במשרה זו שירתה במשך כ-13 שנה.

היתה חברה בוועד סניף המורים.

לפי הצעתה נוסד בבניין לוינסקי בנוה צדק (שעבר לרחוב בן-יהודה לבנין מיוחד) בית ספר תיכון מקצועי לבנות אשר לא עברו את הסקר (הבחינות). שם קיבלו חינוך מקצועי: פקידות, הנהלת משק בית וכו'.

כדוברת צרפתית הדריכה קבוצת מנהלי בתיספר שהוזמנו על-ידי ממשלת צרפת לביקור.

במשך הזמן הפך בית הספר לתיכון מקצועי, ל-4 שנות לימוד מלא.

אחרי שיצאה לפנסיה נתבקשה להמשיך בעבודתה על-ידי העיריה.

היתה פעילה במגן דוד אדום וגמרה שם קורס להגשת עזרה ראשונה, ואח"כ הדריכה חברות חדשות. במלחמת העצמאות הגישה עזרה מצד מגן דוד אדום לנפגעי צה"ל בחזית.

כתבה כמה מאמרים ב"הד-החינוך" על הוראת הקריאה.

פירסמה ספר בהוצאת "אמנות" מ-1 עד 10 לכיתה א'. כרטיסי הברקה ראשונים בארץ בקריאה, וכן כרטיסים עם תמונות ומלים לנושאים שונים.

היתה מרצה בחוגי מורים והורים.

היתה חבר בוועד הסניף של הסתדרות המורים בתל-אביב.

נפטרה בתל-אביב, ט' אלול תש"ל (10.9.1970).

הרב יוסף מאיר גליקסברג

נולד ברוזך (פולין), י' ניסן תרצ"ב (16.4.1932).

לאביו הרב שמואל יעקב גליקסברג (רבה של בואנוס איירס - ארגנטינה) ולאמו יהודית בת ישראל יצחק זילברברג. קיבל חינוך מסורתי בחדר, בישיבות, בעיקר בישיבת פוניביז', בבני ברק וישיבת חברון ירושלים.

מייסד וראש ישיה בברזיל במשך שלוש שנים, בשליחות חינוכית מהארץ.

בשנת 1943 עלה לארץ עם תלמידים שגדלו כאן בישיבות והשתקעו בארץ עם ילדי טהראן.

היה מנהל רוחני של ישיבת הדרום ברחובות, ורב ברחובות וממייסדי הכולל שם.

בשנת 1954 נשא לאשה את אילה בת נפתלי פרנ קל (בעלת השכלה אקדמאית, יו"ר תנועת האשה הדתית בגבעתיים וממנהיגות "בנות ברית" בעיר).

משתתף בשביליו של חבר הרבנים ומרצה בכינוסים הארציים לתורה שבעל פה בירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5688). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5688