Volume 19

Page 5692

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יעקב ברכמן (כהן)

נולד בנוה צדק (יפו) בליל הסדר תרנ"ח (1898). לאביו צבי הירש כהן (אחיו של ישראל כהן, שכונה בשם "סרור חאנדז'י" (ישראל בעל החאן הידוע בשוק אל דער ביפו, ששם היו נפגשים מנהיגי הישוב בבואם ליפו. ראה את הערך שלו בכרך שמיני, בעמוד 3162) ולאמו חנה (שעלתה לארץ בשנת תרמ"ט 1889 מהעיירה בבסראביה - רוסיה).

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה שערי תורה בנוה שלום, וכללי בבית הספר האליאנס (כי"ח) ביפו.

היה מראשוני חברי המכבי, ובין הלוחמים נגד המיסיון הנוצרי ביפו.

למד את המקצוע לתעשיית רתמה (מערכת הרצועות, המתג והרסן וכו' שאוסרים בהם בהמה להובלה או לרכיבה וכו').

בשנת 1927 נסע לארצות הברית. היות ולא קיבל רשיון כניסה נסע לקובה ומשם לצרפת. שם עבד במקצועו.

חזר לארץ ונשא לאשה את רחל בת משה אריזון מזכרון יעקב (ראה את הערך שלו בכרך י"ב, בעמוד 4099). אחיה מאיר היה שותפו של מאיר דיזנגוף במשרדו בענייני קומיסיון הידוע ביפו (ראה את הערך שלו בכרך ראשון, בעמוד 437).

המשיך לעבוד במקצועו ביפו, רכש מגרש ובנה בית בראשון לציון.

אחרי שאשתו נפטרה, נשא לאשה את רחל בת צבי הירשפלד (ממייסדי ומנהל המושב רוחמה, ומעסקני הישוב בימים ההם. ראה את הערך שלו בכרך שלישי, בעמוד 1459).

היה ציוני כללי.

בימי שלטון המנדט פתח חנות למשקאות.

בשנים האחרונות סבל ממחלת לב.

נפטר בראשון לציון בט"ז אב תש"ל (18.8.1970) צאצאיו: (מאשתו הראשונה : יגאל, צביה).

יעקב אב-רזי (קיסילוב)

נולד בכפר שיריובקה (פלך טטרניגוב, רוסיה) בשנת תרנ"ט (8.4.1899).

לאביו שמואל יוסף (עלה לארץ בשנת 1909 והביא עמו שני בנים וארבע בנות. היה בין ראשוני בוני שכונת "אחוזת בית" (שאז נוסדה) היא כיום העיר תל-אביב. הקים לו בית ברחוב יצחק אלחנן, וכן הקיוסק הראשון בת"א, ברחוב הרצל, פינת שדרות רוטשילד, בקרבת הגימנסיה העברית "הרצליה", שהתנהל ע"י בתו אלישבע ז"ל (נפטרת בתל-אביב, ט"ו אדר תרפ"א - 23.2.1921). הקיוסק הזה סיפק צרכי תלמידי הגימנסיה בספרים ובמחברות, וכן שימש בתור קפה ובין מבקריו היו; משה שרת, אבא אחימאיר, תלמידים, מורים וסופרים) ולאמו בלה בת יהושע צייטלין. בוגר המחזור החמישי של הגימנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב וסיים בהצטיינות.

היה חבר "המכבי", מפעיליו ומהספורטאים המצטיינים באגודה זו.

שירת כמזכיר לשכת העליה של ההנהלה הציונית בתל-אביב.

בשנת 1932 נשא לאשה את פאני בת נחום פולי שוק מלונדון.

בשנת 1923 נסע, בעידודו של ד"ר ארתור רופין, שהיה אז יו"ר ההנהלה הציונית (ראה את הערך שלו בכרך שישי, בעמוד 2607) לבית הספר לכלכלה בלונדון, השתלם שם בפקולטה לכלכלה בינלאומית, במדעי מדינה ובמינהל ציבורי. קיבל תוארים : BSc. )Econ(ומילגה מקרן רוקפלר לעבודת מחקר בהנהלת לורד בוורידג' והרולד לסקי.

ד"ר חיים וייצמן, ראש ההסתדרות הציונית (ראה כרך חמישי, עמוד 2396), שהכירו, מינה אותו למזכיר ועדת מרשל-וייצמן להכנת דפוסי הסוכנות היהודית.

כשחזר לארץ, בסוף 1927, עשיר בתיאוריה, נוסף על ידיעותיו בעברית, ערבית ואנגלית, הוזמן (לפי

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5692). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5692