Volume 19

Page 5699

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

זאב (וילהלם) אלמר

נולד בלבוב-למברג (פולין), א' שבט תרס"ה (7.1.1905).

לאביו נחמיה לייב אלמר (מראשוני הסוחרים בסיטונות ברהיטים בלבוב) ולאמו לנה בת אליהו אשכנזי-הבר. קיבל חינוך מסורתי, תיכון, בבית-ספר גבוה למסחר. השתלם בגנאלוגיה (שלשלת היוחסין, סדר הדורות, חקר המוצא והתפתחות של איש או משפחה).

היה חבר באגודת חובבי הטבע. Genealogiste - International Probate Research.

היה חבר פעיל בהתאחדות ונציגם בכינוס בדנציג לאיחוד בין פועלי ציון וההתאחדות ב-1932.

חבר בוועד המרכזי של הסתדרות המכבי העולמית.

עזר לד"ר אלכסנדר רוזנפלד באירגון המכבי בגליציה, ובעיקר באיחוד של המכבי ושל חברי השמאל שהוא היה נציגם.

היה חבר בוועד של קק"ל המקומי תחת הנהלתו של משה רייך. היה פעיל בתנועת צמחונים וטבעונים יוגיעט מזדזנו.

אירגן מועדון למשחק כדורגל בלבוב בהתאחדות.

היה מארגן משחקי שח-מט בהסתדרות הפקידים בלבוב.

ניצל כל הזדמנות של חגיגות, חתונות וכו' לאסוף סכומי כסף לטובת הקק"ל בעירו.

למד תורת הנגרות ועבד בעסקי אביו בתעשיית הרהיטים שנמכרו בסיטונות.

ב-1933 אירגן נציגות של גליציה לכינוס המכבי בפרג והיה בין הצירים.

בשנת 1933 עלה לארץ.

עבד בנגרות וחשמלאות.

למד בביה"ס למשפטים "שבח".

בשנת 1938 נשא לאשה את שרה לאה (היתה אחות רחמניה בבית החולים "שערי צדק" של ד"רמשה וואלך בירושלים, ואסיסטנטית של המנתח פרופ' גרי) בת אוריש הרשמן (אמן לקישוט גגות מנחושת בבתי כנסת, כנסיות ובתים פרטיים).

פתח משרד ועסק בעסקי קרדיטורן. היה בא כוח של משרדי החקירות של חברת "דן" ברכשייד מציריך.

מפקד מחלקה בחטיבת המשטר בהג"א.

התנדב לקבוצת השומרים על נקיון העיר, תחת הנהלתו של סגן ראש העיר ת"א, מר עמיעד.

כן היה בא-כוחה של חברת ויביאט אינפורמיישן.

אירגן בת"א משרד לגביות והקירות.

סגן גזבר ואח בלשכת בני-ברית "יצחק ילין" בתלאביב.

חבר בחברת "טיח" (טובלי ים חורפים) יחד עם המנוח שמואל זקיף, משה ימיני, עקיבא גוברין, מני ועוד.

לוי יצחק קזרנובסקי

נקרא על שם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב (17401809), רב ו"צדיק" של חסידים, נערץ על-ידי גדולי החסידים והמוני העם כאחד, מפורסם כסניגורם של עם ישראל לפני הרבונו של עולם.

נולד בלובאוויטש (רוסיה) בשנת תרכ"ו (1866).

לאמו אטל ב"ר זרח ולאביו אליעזר שמעון (בן ר' שלום ב"ר חיים שלמה וסטרנה רייזה בת הרב יעקב (כולי) פלונים ומנוחה רחל בת האדמו"ר האמצעי, ר' דוב בן האדמו"ר שליאור זלמן מלאכי , בעל ה"תניא" יוצר תנועת חסידי חב"ד (1747-1812).

(ר' שלום קזרנובסקי ובני ביתו עלו לארץ בשנת תר"ך (1860) ואילו בנו ר' אליעזר שמעון ובני-ביתו עלו לארץ בשנת תרל"ג (1873) והשתקעו בעיר חברון, כדי לבסס בה את הישוב החב"די בארץ-ישראל, לפי הוראות ראשי חב"ד בליבאוויטש. ר' אליעזר שמעון נפטר בי"א בכסלו תרע"ח ואשתו עטיל נפטרה בג' בטבת תרפ"א ושניהם הובאו לקבורות בירושלים

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5699). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5699