Volume 11

Page 3848

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1925 מנצח מקהלות ועדת התרבות בירושלים. בשנות 1925-29 סגן מנצח ומנהל האופירה הא"י במשך שנתים.

מנצח ומיסד האורטוריה הא"י אשר ביצעה לראשונה את הסימפוניה ה-9 לבטהובן וכו'. בשנות 1927-28 יוצר הסימפוניהמשנת 1929 מנצח "הבימה". משנת 1926 יוצר ומנצח האורטוריה הא"י.

הציג אוראטוריות: רקיים למוצארט, מעשי בראשית להאידן, אליהו למנדלסון, יהודה המכבי להנדל, יהושע בן-נון למיסירגסקי, שמשון להנדל, הסימפוניה התשיעית לבטהובן.

אופרות: ריגולטו, הספר מסיבילה.

פאוסט : משא ביאליק.

חיבר מוסיקה ל-35 הצגות של "הבימה". היה מנצח ומנהל מוסיקלי של "הבימה"

חיים ירושלמי (ירוזלימסקי)

נולד בביאליסטוק, פלך גרודנה, בשנת תרנ"ה (1895).

לאביו גדליהו ירוזלימסקי (ראה כרך ג', עמוד 1520) ולאמו רחל בת חיים רבינוביץ (נפטרה בתלאביב, ו' כסלו תרצ"ח).

קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

עסק בתעשית טקסטיל וחבלים.

עלה לארץ בשנת 1925.

יסד חברת האחים ירושלמי בע"מ וניהל כמה מפעלים תעשיתיים.

יסד ומנהל בללי של : חברה א"י לתעשיית כותנה בא"י בע"מ, חברת האחים ירושלמי בע"מ, חברת חיים ירושלמי בע"מ, חברת חבלים וטכסטיל בע"מ, תעשיית יוטה ישראל בע"מ.

ישראל שוחמי (שוכמן)

נולד בהרובישוב (פולין) בשנת תר"ס (דצמבר 1899). לאביו צבי שוכמן (סוחר, ממשפחת האדמו"ר ר' אהרן מקרלין).

קיבל חינוך מסורתי בחדר מתוקן וכללי.

בשנות 1919-20 חבר מרכז "צעירי ציון", ו"החלוץ" בפולין.

נשא לאשה את פנינה לבית לרנר. בשנת 1920 עלה לארץ.

בשנת 1921 היה מזכיר הסתדרות פועלי הרכבת בא"י ועורך עתונה "הקטר" מיסד ומזכיר מועצת פועלי ירושלים הראשונה. בשנות 1923-33 חבר הועד הפועל של קהילת ירושלים מטעם אחדות העבודה והסתדרות העובדים הכללית.

חבר מפא''י. היה ציר לאסיפת הנבחרים ב' לכנסת ישראל. עתונאי, היה מזכיר ועידת היסוד של "דבר" ומנהל סניפו בירושלים במשך עשרות שנים. חבר בועידות הסתדרות העובדים הכללית ופעיל במוסדותיו.

כתב מאמרים פובליציסטיים בקונטרס וב"דבר" (ביחוד בעניני ירושלים).

היה חבר ועד שכונת "רחביה" בירושלים.

זלמן זאב שחור

לאביו הרב הגאון רבי יוסף דוד זצ"ל (רב ואב"ד באנטופול ובסימיטיץ. נין ונכד להגאון רבי דוד ממיר ומשושלת הנצי"ב מולוזין) ולאמו הרבנית ליפשה בת הר"ר שאול קוסובסקי-שחור .

נולד באנטופול (בליטה) ביום ט"ו באב תר"ס (1900).

קיבל חינוך מסורתי בישיבות ליטה והשתלם כשומע חפשי באוניברסיטת ברלין.

בשנת תרפ"ה (1925) נשא לאשה את פרידה בת הר"ר אליעזר פבריץ ז"ל.

היה מורשה קק"ל, מיסד ויו"ר המועדון הציונידתי באוטביצק, ע"י וורשה.

בי"א אלול תר"פ (1920) עלה לארץ והתישב בירושלים והיה פעיל בחיים הצבוריים-דתיים של העיר.

בשנת תרפ"א (1921) יסד הרב א. י. הכהן קוק זצ"ל ביזמתו את האגודה למען החלוץ הדתי בשנת תרפ"ה (1925) התישב ביפו. נבחר להנהלת האפוטרופסות של ת"ת וישיבת "שערי תורה" ומשמש יו"ר הועד למען "שערי תורה" עד היום בשנת תרצ"ו (1936) לאחר הפרעות ביפו, נבחר כיו"ר "ארגון סוחרי יפו היהודיים" ובתפקידו זה פעל רבות לשיקומם של יהודי יפו שנאלצו לנטוש את עירם. יסד את הקרן להלואות קונסטרוקטיביות שבעזרתה שוקמו רוב סוחרי יפו והצליחי לבנות מחדש

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3848). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3848