Volume 2

Page 701

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיה: עמרם (נולד בראשון לציון: היה אלפיניסט ידוע, למד בצרפת ונספה בשעת טיול בהרי האלפים), אביבה, יגאל וגוריון .

חיים זלמן וייסברג

נולד במיהאלביץ, הונגריה וכיום סלובקיה, כ"ה תשרי תרכ"ז (1866), לאביו יוסף דוד סופר סת"ם. למד בחדרים ובישיבות אצל דודו הרב מנחם זאב ויסברג בעיר טרקני (הונגריה) ובשנת תרמ"ו עלה ארצה עם הוריו והתישבו בירושלים.

בכסלו תרמ"ח נשא לאשה את חנה בת עקיבא צורף (ניפלד).

בשנת תרנ"ד הקים בירושלים את בית-החרושת הראשון לגזוז בעזרת הלואה בסך ששים נפוליונים מבנק המבורגר בירושלים. שכר מרתף בעיר העתיקה אך מחוסר אמצעים לקנות מוטור שיניע את המכונה השתמש בחמור שיסובב את גלגל המכונה, וכך עבד זמן מה בתעשיה זו עד שהחמור כרע תחת עבודתו ונפח את נפשו. גם מלאי הבקבוקים פחת והלך בגלל שבירה והתפקעות וההכנסה הדלה של העסק לא הספיקה למלא את החסר, עד שבסוף הפסיד את ההון המושקע והעסק נתחסל.

בתרע"ב עסק במסחר לולבים מעבר הירדן והיה מהראשונים ששלחו לולבים מגידולי עבר הירדן לחוץ לארץ.

נסע כמה פעמים בשליחות כולל הונגריה לאמריקה בשנות: תרס"ה, תרס"ז ותר"ע. לעת זקנה פרש מהעסקים ועסק רק בתורה ובתפילה.

תשעה ימים אחרי מות אשתו (א' אדר תש"ז), בשנתו השמונים נפטר גם הוא בירושלים, י' אדר תש"ז.

הניה אורשנסקי

נולדה ברצ'יצ'ה, פלך מינסק (רוסיה הלבנה), ביום ב' תשרי תר"כ לאביה חיים .

קיבלה את החנוך המסורתי הטפוסי לבנות ישראל בימים ההם, והיתה בת "עמך" טובת לב מלאת אמונה ובטחון.

נישאה לסוחר-היערות בנדט אורשנסקי וכשנה לאחר שעלה לארץ והתישב בגדרה, ב-1891, עלתה גם היא עם חמשת ילדיהם שנולדו להם ברוסיה (שלשה בנים ושתי בנות).

בעלה, שהיה איש-אדמה מובהק והתמסר בכל לבו לפיתוח המשק, מצא בה עקרת-בית למופת. גידלה את הילדים בתנאים קשים ביותר, בלי כל שרותים ועזרה רפואית, ונשאה בכל הסבל שנפל בחלקם של הראשונים. שנים מילדיה נסתמאו בעין אחת בגלל חוסר טיפול רפואי וילדה אחרת היתה פעם בסכנתנפש אחר שנדבקה עלוקה לגרונה בשעה ששתתה ממי הבאר הערבית.

למרות כל הסבל לא נתיאשה ולעתים קרובות אף נתנה פורקן לחוש ההומור שלה, בהיותה חובבת הלצה ואימרה שנונה.

לפני כעשרים שנה חלתה במחלת כליות והוכנסה לביה"ח "הדסה" בת"א. והנה קלטו אזניה שיחה בין הרופאים על הסכנה הצפויה לחייה. בשמעה זאת קמה ממטתה ועזבה את בית-החולים - והמשיכה לחיות עוד עשרים שנה.

ביום מותה. בשנה ה-87 לחייה, אמרה לבני המשפחה ולאנשי המושבה שנתאספו ליד מטתה : "יודעת אני כי יש עוד הרבה לראות בארץ, מכל החדש הנבנה והנעשה כאן, ומאד רציתי לראות כל אלה, אבל מה לעשות וה"ויזה" נגמרה ואי אפשר להמשיך במסע".

נפטרה ונקברה בגדרה ביום ט' תשרי תש"ז.

שרה לישנסקי

נולדה בעיירה מאלץ, פלך קיוב, אוקראינה, י"ד אדר תרמ"ד (1884), לאביה מאיר-יונה , שנהיה בארץ לחקלאי-גנן, ולאמה שושנה (רייזל) לבית מורוז , ממש

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 701). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/701