Volume 2

Page 962

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מאיר רוזין

נולד בויטבסק, רוסיה הלבנה, בשנת תרל"ו (1876), לאביו שמואל (יצרן ספירט, מהראשונים במקצוע זה בירושלים, נהרג במקרה-אסון) ולאמו חיה פרידה .

אחרי למדו שנים אחדות בחדרים עלה ארצה עם הוריו בשנת תרנ"א והתישבו בירושלים.

החל לעסוק בציור שלטים לבעלי עסקים ואח"כ שלח ידו בעבודה אמנותית בציור ובפיסול והשתלם בה בלימוד עצמי.

נשא לאשה את פייגה בת אליהו פישלזון. עשה תבניות גבס בקנה-מדה מדויק של בנינים עתיקים ושל בניני היהודים בדורות האחרונים (קבר רחל, בית המקדש, בית-הכנסת של חורבת ר' יהודה החסיד, ''בתי אונגרן", חורבות עתיקות ממקומות שונים בארץ, תבניות ותמונות של המושבות העבריות, - ובתרע"ג הניח יסוד למוזיאון קטן להצגת היצירות הללו, ואורחים ותיירים רבים, ביניהם סופרים וחוקרים מכל העדות ואנשי-שם מישראל באו לבקר את האיש ואת יצירותיו ורשמו את התפעלותם והוקרתם בספר הביקורים.

בחול-המועד סוכות תרע"ה היה בין שבעת מיסדי הארגון של אומנים ובעלי-מלאכות בירושלים, שריכז כמאה חברים. יתר ששת המיסדים היו: יחיאל צבי צימרינסקי, שלמה אלפרט, שלמה ליכטשיין, יוסף קוואטינסקי, אברהם עפלמאן ויונה בונה. נפטר בירושלים, י"ח אייר תרע"ז.

צאצאיו: יוכבד אשת אברהם ז. כהן (מנהל חברת י. גרין ושות'), יהודית אשת מרדכי גולדנברג (מהפקידים האחראים בחברת ספינס בחיפה), חיה אשת פסח פיינגרש (ירושלים), אסתר אשת המהנדס יעקב גרין (חיפה), עליזה אשת נתנאל ואלאך, בת-שבע אשת אפרים פאליק, אליהו ז"ל (מכונאי ראשי באניה העברית "עמנואל", נספה בשנת ת"ש עם אבדן האניה על כל עובדיה בין חופי אנגליה וא"י).

משה ברנשטיין

נולד בזכרון יעקב, י"ט אדר תרנ"ט (4.3.1899), לאביו מרדכי (מאכרי ראש פנה, טנטורה וזכרון יעקב) ולאמו חיה רחל . גמר בית-ספר עממי של חברת כי"ח (אליאנס) ואח"כ ביה"ס הריאלי בחיפה.

ביום 16.9.1919 נתקבל כפקיד במשרד הדואר של ממשלת הכיבוש הצבאית הבריטית בחיפה. ביום 7.3.1920 נתמנה למנהל משרד הדואר מטעם השלטון האזרחי בזכרון יעקב.

נשא לאשה את שולמית בת בנימין בלומנפלד מזכרון יעקב.

הצטיין בשרותו ועלה בדרגה והועבר למשרות גבוהות יותר ויותר לפי הרשימה דלהלן: מנהל הדואר בטבריה (מ-15.9.27), סגן מנהל הדואר ביפו (מ-1.11.30), סגן מנהל הדואר בחיפה (מ-1.5.34), מבקר בתי הדואר במחוז הדרום (מ-1.10.35), סגן מנהל הדואר בתל-אביב (מ-1.1.38 ), מנהל הצנזורה על הדואר והמברקים במלחמת-העולם השנית (מ-7.1.40), מנהל הדואר הראשי בחיפה (מ-12.3.44), מנהל הדואר הראשי בת"א (מ-11.2.45), מפקח על בתי הדואר במחוז המערב (מיום 10 לספטמבר 1946).

פעיל בחיי הצבור כחבר "בני ברית", התאחדות בני הישוב ומועדון רוטארי.

צאצאיו: נעם ; לאה ; עדנה.

גד מכנס

נולד בפתח-תקוה בא' אלול תרנ"ג (1893), בן רביעי לאביו אהרון-ליב (שעלה ארצה בשנת תרמ"א והיה ממיסדי המושבה פתח-תקוה, מצאצאי רבי יצחק מקרלין, בעל "קרן אורה" ו"תולדות יצחק" ומצאצאי הגר"א מוילנה) ולאמו חיה שרה (ילידת סינסינטי בארצות הברית) בת ר' אשר זליג בלום (שעלה לא"י בשנת תרל"ח והיה ממיסדי המושבה פתח-תקוה. ממשפחת חסידים נודעת).

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 962). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/962