Volume 3

Page 1146

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אשר מרבית הרבנים מקהלות הנחרבות עלו והשתקעו שם ושוכנים כבוד בתוכה; והוא מבקש את תולדותיהם לספרו שימסר בקרוב לדפוס.

הרבנים שנמצא תח"י תמונות מן המוכן, לא גדול ממדת גלויה, מתבקשים לשלחה יחד עם תולדותיהם, ותודפסנה יחד.

הרב שמואל א. טיקטין הנהו כעת תושב ניו-יורק באמריקה, ולהדפסת ספרו נוסד ועד מרבנים וחכמים הנקובים בזה בשמותיהם עפ"י סדר הא"ב: הרב רפאל מ. בארישנסקי, ד"ר יהושע בלוך, ד"ר פינחס חורגין, הרב ד"ר מאקס דראב, הרב יעקב דוב גורדון, ד"ר הירש ליב גורדון, יעקב גודמאן, ד"ר מיכאל היגר, הרב ד"ר אליהו יאנג, חיים ליברמן, הרב ישראל פורת, הרב ד"ר דוד די-סולה פול, הרב ד"ר אליעזר שאנפלד והרב הראשי ברוך הלוי ליזרובסקי במינכן. ובארץ ישראל מתענינים בעבודה זו רבנים גדולים ומפורסמים, והשתתפו בה בתולדותיהם. כתובתו של הרב טיקטין היא: Rabbi Samuel E. Tiktin, 8oo Fox St, New-York

ד"ר יהודה לואיס וינברג

בן צבי נפתלי ולאמו יוהנה בת שלמה אלזברג - נולד ב-15 דצמבר 1883 בעיר דורטמונד שבוסטפליה - גרמניה. מוצאו ממשפחה יהודית עתיקה.

קבל חינוך כללי. למד בילדותו בבי"ס עממי ואח"כ בגמנסיה. אחרי גמרו את חוק למודיו בגרמניה לימד תורת המשפטים באוניברסיטאות הידלברג, מינכן, ברלין ובון. בעיר זו סיים את חוק למודיו בפקולטה המשפטית והוכתר בתואר ד"ר.

אחרי שסיים את למודיו התמסר לציונות. בשנים 1910-1912 היה יו"ר "מכבי" בדורטמונד, יסד שם את האגודה הציונית ועסק בכתיבת מאמרים ציוניים בשביל ה''יודישע רונדשוי" ו"די-וועלט".

בשנת 1913 ביקר בארץ ישראל. עוד באותה שנה עלה שוב ארצה, ועבד במשרד הא"י בתל אביב, בהנהלתו של הד"ר א. רופין. בפרוץ המלחמה העולמית הראשונה היה עליו לעזוב את הארץ ולהשתתף במלחמה, אך נשלח לעבוד במחלקה של מיניסטריון המלחמה בברלין. לאחר סיום המלחמה ניהל בשנים 1920-1919 את המשרד הארצישראלי בברלין. אחר כך, בשנת 1921, חזר לארץ ישראל והשתקע שם כעורךדין.

נשא לאשה את מלכה בת אליעזר אלחנן שליט מראשון לציון (ראה כרך א', עמוד 190). בתקופת המלחמה הנ"ל החל בעבודתו הספרותית ותרגם לגרמנית אוסף שירי ביאליק שפרסם בהוצאת "וועלט-פערלאג". בארץ ישראל המשיך בעבודות תרגומים ותרגם ביניהם את "מסדה" ליצחק למדן, מיצירותיו של דוד שמעונוביץ ושל אסף הלוי. מלבד הנ"ל סידר גם אנתולוגיה של שירי ארץ ישראל בגרמנית.

בשנת 1946 פרסם בהוצאת ראובן מאס, ירושלים, את הספר "נצני הציונות" על הפרופ' הינריך אליקום לוה, שהופיע באותה ההוצאה גם בשפה הגרמנית. חוץ מהספר הנ"ל כתב את הספר: "אשמנו" (הדרמה של גיטו וורשה), מספר גדול של שירים, ביחוד סוניטות, שבחלקן הגדול הופיעו בשם Gehassige Sonette בתל אביב. מלבד הנ"ל עומד להופיע ספרו על "אביגדור משל" (התקופה ההירואית של ארץ ישראל). וספר "יציאת ארץ ישראל".

השתתף בכמה קונגרסים לפני מלחמת העולם הראשונה.

בנותיו: רחל אביבה אשת נתנאל מאירוביץ. חנה .

ד"ר בת-שבע יוניס (גוטמן)

נולדה בטארוטין, מחוז אקרמן, פלך בסראביה, רוסיה, טבת תר"מ (1.1.1880), לאביה שלמה (משכיל עברי וחובב-ציון ותיק) ולאמה חיה פייגה בת שמואל ליפשיץ מקישינוב. קיבלה חינוך עברי לאומי והשתתפה מנעוריה בפעילות ציונית. עברה עם הוריה לאו

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1146). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1146