Volume 3

Page 1161

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בצבור האזרחי של בעלי המלאכה והשתתף ביסוד "מרכז בעלי מלאכה" ושכונותיו א' וב' ובהקמת היכל המלאכה.

נשא לאשה את ריינה בת יצחק גולדשטיין (מחלוצי הבנאות היהודית ביפו ות''א ובסביבה - ראה כרך ב', עמ' 619).

במלחמת העולם הראשונה גויס לצבא הטורקי לניהול עבודות בגין בדרגת קצין. לפקודתו של חסן בק מושל יפו ותחת פיקוח ניהל את עבודת סלילת הכביש וסידור השדרות בצפון מזרח יפו, שנקראו אז על שם ג'מאל פחה ובשנות השלטון הבריטי על שם המלך ג'ורג'. אחרי 3 וחצי שנות שרות נשלח לחג'אז ושם נפל בשבי הבריטי, ואחרי 5 חדשים שוחרר עם יתר השבויים היהודים (שנחשבו אז, בעקב "הצהרת בלפור") כבעלי בריתה של בריטניה והורשה להשאר במצרים עד סוף המלחמה ואח"כ חזר ארצה לעבודתו כקבלן בנינים בתל אביב.

השתתף ביסוד שכונת מחנה יוסף.

נפטר בתל אביב כ''ה טבת תש"ח (7.1.48) צאצאיו: יהודית אשת משה קוסטי, עליזה אשת עקיבא גורדון, יחיאל .

הרב קלמן שם-טוב גפן

נולד בכפר ביריבים, ליד העיירה קאליבולוט, פלך קיוב, אוקראינה, כ"ז ניסן תרט"ז (1856), לאביו הרב מרדכי (רב בטורגוביצה. בן הרב חיים לוי יצחק, ממשפחת דורות ושל גדולים בתורה, בחסידות ברשד ובמדות טובות). למד בעיירה קאליגורקה, מקום הרבנות של אבי-אביו, בחדרים ומפי אביו ובעודו נער הגיע לבקיאות עצומה בכל תלמוד בבלי וירושלמי והמפרשים והפוסקים וכן בספרי החסידות והפילוסופיה הישראלית ואח"כ רכש לו בלימוד עצמי, מתוך ספרים שהשיג בקושי ובאופן מקרי, ידיעה רבה במדעי הטבע, בפילוסופיה, במתימטיקה, באסטרונומיה ועוד, וגם בשפות הקלאסיות יונית ורומית ובקבלה עיונית.

בהיותו בן שמונה ארשו לו ובהיותו בן חמשעשרה השיאו לו את יוכבד בת ר' ישראל קורסונסקי מקאליגורקה (סוחר יערות וחובר בית-חרושת לסוכר. מראשוני חובבי ציון בסביבה : בא ארצה בתרנ"א בשליחות חובבי ציון משפולה לרכוש קרקע להתנחלותם וחזר ריקם בגלל גזירות השלטון הטורקי למניעת העליה היהודית). המשיך אחר חתונתו ללמוד בבית חותנו ולהשתלם בתורה ובמדעים, אך מחוסר ספרים וחברת

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1161). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1161