Volume 8

Page 3174

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משפחת הויזמן מחברון. גדלה בבית אברהם גוטמן, ממונה כולל אונגרין. נפטרה בתל-אביב, י"ז ניסן תרפ"ג (3.4.1923).

מהבונים הראשונים של שכונת "משכנות ישראל" בירושלים.

היה מכונן, בנה טחנות בירושלים, בחברון (טחנת קיטור ראשונה) וביפו.

היה איש עבודה שקבע גם עתים לתורה.

המציא מכונה לתיתת חיטית (לפי אליעזר בן-יהודה "מלתתות).

נפטר בתל-אביב, י"ב טבת תרפ"ד (20.12.1923) והובא לקבורה בבית העלמין הישן בתל-אביב.

צאצאין: אברהם (ראה ערכו בכרך זה), זאב, יוסף חיים, משה יהודה, שמעון דניאל, הניה לאה אשת הרצל זליבנסקי, מרים אשת חיים ליפשיץ, רחל אשת נתן דינרי (כפר סבא), שושנה אשת ישראל רודינסקי.

דוד לוי

נולד ברוסצוק (בולגריה), ניסן תרנ''ח (4.1898 4).

לאביו חיים ולאמו לבנה בת דוד ציפרט. למד בגימנסיה העברית בפלובדיב-פיליפופול (בולגריה) שבהנהלתו של המורה והמחנך אשר זליג ארליך (ראה כרך ב', עמוד 946).

היה חבר באגודה ספורטיבית עברית "מקרא" ברוסציק.

בשנת תרע"ג (1913) עלה לארץ.

חניך ביה"ס החקלאי "מקוה ישראל".

בפרוץ המלחמה העולמית הראשונה (1914) גורש כנתין זר למצרים. משם חזר לבולגריה. שירת בצבא. נלקח בשבי ביון, משם ברח לתורכיה וחזר לארץ בשנת 1918.

היה שומר במושב כנרת עד 1921.

בראשון למאי 1921 בביקורו בתל-אביב השתתף בהגנה בנוה-שלום בפרוץ המאורעות.

באותה שנה התגייס למשטרה בתל-אביב ושירת עד 1937. מלא כל מיני תפקידים בהגנת הארץ.

בשנת 1937 נשלח מטעם ההגנה לגבעת עדה ועבר שם קורס מ. מ.

עבר לרשפון בתור מאמן בכיתת הרוכבים (עד 1939).

בשנת 1940 יסד יחד עם מאיר אהרנזון (ראה ערכו בכרך זה) משרד "שמירה ובטחון" בתל-אביב והעלהו לארגון משמר פרטי על הרכוש בעיר ובסביבה.

מאות אנשים, ברובם "מזדקנים" מצאו אצלם עבודה והתחנכו על שמירה והגנה.

בימי המאורעות הביאו תועלת רבה לעיר.

בניו: מרדכי, משה יעקב

פרופ' ד"ר פריץ שטרן

נולד בטריר (גרמניה), כ"ח אדר ב' תרס"ב (6.4.1902). לאביו ליאו (לואיס) ולאמו סידוניה לבית שפיר. קבל חנוך בגרמניה. השתלם בתור רופא למחלות עור ומין.

היה מרצה באוניברסיטת היידלברג בגרמניה. בשנת 1925 נשא לאשה את עליזה (אליס) בת יוליוס גרוס .

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3174). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3174