Volume 3

Page 1171

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ועסקן ציוני וצבורי, ב"כ הועד האודסאי של חובבי ציון, ראה כרך שני, עמודים 770, 756).

בנותיו : תמר (ילידת תל-אביב, בוגרת הגימנסיה "הרצליה", תלמידת האוניברסיטה העברית בירושלים, בפקולטה הארכיאולוגית, שרתה בחיל הנשים בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה, אשת יוסף המבורגר , יליד ירושלים, בוגר הגמנסיה העברית, חבר ב"פלוגות וינגרט", שרת בחיל-האויר הבריטי ונפצע ביוון, מפקד אניה עולים "יציאת אירופה תש"ז" וכעת מפקד בחיל הים של מדינת ישראל), עדנה .

אליהו קלינגר

נולד בצפת, י"ח שבט תרל"ז (1877). לאביו ר' חיים שמשון זיידע (מזכיר כולל ויז'ניץ) ולאמו שיינדל בת פאליק וייסברג (קובושנה) מקישינוב.

למד בחדרים ובישיבות צפת ונשא לאשה את חנה בת מרדכי אשכנזי מטבריה.

עבד כפקיד בבנק המקומי ברזל את ברשד ולאחר זמן הצטרף כשותף אליהם והבנק נקרא על שם שלשתם. משנפתח סניף בנק אפ"ק בצפת ור' יואל ברשד הוזמן לנהלו ויצא מהבנק המקומי, נשאר הבנק בשותפות ברזל את קלינגר , ומשנפטר ר' צבי ברזל וקלינגר שילם את חלקו של שותפו המיוח ליורשיו נשאר הבנק בשם אליהו קלינגר.

עזר בהלואות ובהעברות כספים לטובת אנשים פרטיים ומוסדות הישוב הישן בעיר והשתתף גם בפעולות כספיות וצבוריות לפיתוחה ולבנינה של צפת והסביבה. כסוכן מחוזי של חברת "של" ניהל עסקי הספקת דלק עם היהודים והערבים בעיר ובכל הסביבה. גם לערבים עזר בהלואות, אך זה לא מנע אותם משרוף את ביתו ומחסן-הדלק בעת מהומות תרפ"ט ומרצוח את בנו במהומות תרצ"ח.

כראש העדה החרדית של "אגודת ישראל" (מחוץ ל"כנסת ישראל") שיתף פעולה עם ראשי קהלת כנסת ישראל בצפת בכל עניני העדה והחזקת השרותים הצבוריים והדתיים ובייצוגה כלפי חוץ.

צאצאיו: יהושע, מרים אשת אברהם פראנקנטאל (צפת), לאה אשת אליקום סימקוביץ (חיפה), מרדכי (צפת), יעקב (עורך-דין, נרצח במהומות תרצ"ח).

מרדכי (מקס) וולפסון

נולד בשכונת נוה צדק ביפו א' שבט תר"ס (1.1.1900), לאביו ר' יהושע בן הרב אברהם וואלפינזאהן , שעלה ארצה משקלוב עם העליה הראשונה של תלמידי הגר"א, בסוף שנת תקס"ט, והיה דיין בעדת הפרושים בצפת ואח"כ מראשוני הישוב האשכנזי הפרושי בירושלים ומראשיו, ולאמו סימה גיטל בת ר' יהודה ליב קניגסברג .

למד בתלמוד-תורה "שערי תורה" בנוה שלום, בבית-הספר "תחכמוני" שבנוה צדק ובבית-המדרש-למורים של חברת "עזרה" הברלינית בירושלים. ב-1918 התגייס כשוטר בשרות הממשלה הצבאית של חיל הכיבוש הבריטי, למד בביה"ס לשוטרים באיסמעיליה שבמצרים ואח"כ שרת במשטרה בראשון לציון ובפתחתקוה.

ב-1920 יצא לדרום-אפריקה, להשתלמות, גמר קורס להנהלת חשבונות, השתקע בדורבאן, עסק בהנהלת פנקסים ובמסחר.

נשא לאשה את רחל (ריי) לבית סינאמון ברנרד מדרום-אפריקה.

השתתף בפעולות הציונות והיה בשנות 1921/22 מזכיר הכבוד של ההסתדרות הציונית בדורבאן וב-1925 חבר הועד שלה.

חזר ארצה בסוף שנת 1934 ונתקבל לפקיד במועצה המקומית (אח''כ העיריה) של פתח תקוה ועלה בה לדרגת מזכיר העיר.

בפרוץ מהומות תרצ"ו נתמנה לשוטר מיוחד מתנדב במשטרת הארץ. במלחמת-העולם השנית היה מזכיר הכבוד בועדה המקומית של הקרן הבריטית לעזרת נפגעי המלחמה וכן מזכיר הכבוד של מועדון החיילים בפתח תקוה בשנות 1941/45.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1171). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1171