Volume 3

Page 1190

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יעקב חי זריהן מטבריה וכן השאיר שאלות ותשובות ודרושים בכתב-יד.

כשפרצו הפרעות בצפת, ביום כ"ג אב תרפ"ט לפנות ערב, התפרצו הפורעים לביתו והתנפלו עליו באלות ובפגיונות ושפכו את דמו על הספר שלמד בו וגם את אשתו פצעו. לאחר כמה שעות הוכנסו שניהם לבית החולים "הדסה". הוא מת באותו לילה, אור ליום כ"ד אב, ואשתו מתה ביום י"ד אלול תרפ"ט, - ואת הנאשמים ברציחתם זיכה המשפט הבריטי "מחוסר הוכחות"

יהודה שניאור

נולד בבנדין, פולין, בשנת תרמ"ז (1887), לאביו אברהם (מצאצאי דון אברהם סניור, רב ראשי בספרד בתקופת הגירוש, ובמשך הדורות נשתנה שם-המשפחה מסניור לשניאור) ולאמו אסתר בת חיים נייברג . למד בחדרים ובישיבה והיה תלמידו של הגאון רבי אברהם מסוכאצ'וב. אח"כ למד בגימנסיה העירונית בפרנקפורט דמיין. עלה ארצה ב-1909 ונתקבל כתלמיד לביה"ס למלאכת-אמנות "בצלאל" בירושלים ובשנות 1910-12 כבר היה מנהל מחלקה במוסד ומידידיו הקרובים של פרופ' בוריס שץ. ב-1910 השתתף ביסוד המכבי בארץ ישראל והיה חבר מרכז המכבי עד שנת 1920. בעת הפרעות בירושלים באביב 1920, היה אחד מחמשת מפקדי ה"הגנה", יחד עם זאב ז'בוטינסקי. נשא לאשה את ברכה בת זליג מאירוב, מראשוני המתישבים בעין גנים.

ב-1924 עבר לחיפה ועוסק מאז במסחר של מכונות וחמרי בנין ובפעילות ציבורית מקומית. היה יו"ר ועד הדר הכרמל בשנות 1926-32 ו- 1938-40, יוזם ומבצע חגיגיות הביכורים בחיפה בשנות 1932-35. השקיע הרבה יזמה ומרץ למען הקמת בנינים צבוריים בהדר הכרמל: שוק תלפיות, בית-הספר "גאולה", בית השוטרים, בית-החולים רוטשילד של הקהלה, ועוד. חבר בועדים צבוריים שונים בעיר ויו"ר מחלקת המסים של קהלת חיפה.

צאצאיו: אורה, אביב.

יוסף הלמן

נולד בפוניבז' ליטא, כ"ט כסלו תרל"ט (1878), לאביו יהודה אריה ולאמו גיטל. קיבל חינוך תורני ובעודו נער עלה ארצה והמשיך ללמוד בישיבה בירושלים.

נשא לאשה את לוטה בת ר' משה רוזין. עבד כמה שנים אצל הקבלן יעקב מן בירושלים. עבר ליפו ועסק בשותפות עם בייניש סלנט במסחר באתרוגים, אח"כ פתח עסק לעצמו והיה נוסע לרגל מסחרו זה לטריאסט ולגרמניה. כשרכש הבארון בנימין רוטשילד קרקעות בחורן והחל ליסד שם מושבות, עבד שם יוסף הלמן כשלש שנים תחת הנהלת האגרונום חיים כהן ברכישת האספקה ובקיום הקשרים עם הדרוזים. בשנת 1908, כשעקרו את הכרמים במושבות בגלל המשבר המתמיד בשוק היין והפסקת תשלומי היקב בעד הענבים, נטע פרדס במושבה פתח תקוה, בשותפות עם יוסף אלישר ומשה כהן, השתתף עם י. ל. גליקמן ויוסף דוד הורביץ במסחר תפוחי-זהב ואח"כ נטע פרדס גדול בשותפות עם י. ל. גליקמן.

אחרי הכיבוש הבריטי, ב-1918/19, עשה שותפות עם פייבל כהנוב למשלוח תפוחי זהב למצרים, ואחרי סיום מלחמת-העולם הראשונה גם לאירופה, ועסקם התקיים 13 שנה. באמצעותם נמכר הפרי של הרבה פרדסנים יהודים וגם ערבים. רכש את אמונם וידידותם של עשירי הערבים, בעלי פרדסים וקרקעות והודות לקשריו אלה עלה בידו לעזור ליהושע חנקין ולאחרים בגאולת שטחי-קרקע ניכרים. בנו: אריה.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1190). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1190