Volume 3

Page 1257

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: רייזל אשת ר' משה אורנשטין, חוה גיטל אשת אברהם בן הדיין ר' שאול אלחנן שאולזון ז"ל (וכיום אשת ר' נח זלץ בסנט-לואיס, מוציא לאור את העתון "רקורד"), אסתר מלכה אשת ר' בנימין שרהזאון (בארצות הברית), שיינה אשת ר' אהרן וסנשטרון (מורה), שרה אשת רי לייב מן, ביילה אשת ר' בן-ציון שפירא (מורה), יעקב ז"ל, חיים יעקב (ממיסדי שכונת "סנהדריה" ומפעילי "הכפר העברי" בירושלים, שו"ב), גולדה ז"ל.

ד"ר צבי ברדש

נולד בוינה, בירת אוסטריה, בשנת תרכ"ב (1862). קיבל חינוך יהודי וכללי והוסמך לד"ר לרפואה באוניברסיטת וינה.

כשהוזמן אביו לרופא בצפת בשביל היהודים נתיני אוסטריה (כוללי גליציה ובוקובינה) ובגלל זקנתו לא יכול לנסוע, שלח אותו במקומו, ואז עלה ארצה בשנת 1886, ומאחר שנתחבב על הקהל לא נתנוהו לחזור וכך נשאר תושב קבוע בארץ.

בשנת 1888 נשא לאשה את חנה בת יעקב גורו חובסקי שעלה מאודיסה.

עבד כרופא במושבות הבארון רוטשילד בגליל העליון ובזכרון יעקב, ופרסם מזמן לזמן מאמרים כלליים ורפואיים בעתוני וינה.

במלחמת-העולם הראשונה התמסר לטיפול בחולי טיפוס ויתר המגפות שפשטו אז בישוב, נדבק במחלת הטיפוס בטפלו בחולים בצפת ושם נפטר בשנת תרע"ו (מרס 1916).

צאצאיו: יצחק פסח (פיליפ) (נפטר בתל-אביב, ז' סיון תרצ"ח), שרה אשת אלברט סילבר (מנהל ביה"ס של כי"ח בבגדאד), לינה אשת ליאו שפיצר (פקיד ממשלתי בירושלים), אוגוסטה (מנהלת בי"ס של כי"ח בפרס), ויקטוריה אלמנת מר סטיפנזון כקאהיר), אדולף (אופטיקאי, חזר ארצה ממכסיקו), אול גה אשת אהרן רוזנפלד (קונסול בלגיה, סוכן למסחר ולספנות, מראשי החיים הכלכליים בחיפה).

שלמה חובב (ויליניץ)

נולד בחורוסטישוב, אוקראינה, כ"ט כסלו תרל"ב (1871), לאביו הרב שמואל צבי (רב הקהלה, החליף מכתבי שאלות ותשובות עם הגאון ר' יצחק אלחנן מקובנה). ולאמו אסתר מהמשפחה המיוחסת אינדלמן. למד בחדרים ובישיבת וולוזין בהוראתו של הנצי''ב ז"ל (שם היה חברו וידידו של ח. נ. ביאליק ; מוזכר במכתבי ביאליק, חלק ב', דף קנ"ב). אח"כ היה מו רה לעברית בקיוב וכתב בקביעות מאמרים פובלציסטיים ופוליטיים ופיליטונים בעתונים "הצפירה", ''הזמן" וכו', השתתף בהוצאת הירחון "קול המורה'' בקיוב בהנהלת פנחס שיפמן. בתרנ"א נשא לאשה את פניה בת מאיר מרגלית. עלה ארצה בתרע"ד והתנחל עם שני בניו במושב עובדים נחלת יהודה ליד ראשון לציון.

תוך עבודתו בחקלאות הקדיש מזמנו גם לעסקנות צבורית ולעבודה ספרותית. עסק בעיינים הצבוריים של המושב נחלת יהודה מראשיתו. היה במשך שנים מזכיר "התאחדות המושבות ביהודה" (הגרעין הראשון של התאחדות האכרים בארץ-ישראל), מזכיר הועד החקלאי בראשון לציון, מיסד ומנהל הלואה וחסכון בע"מ ראשון לציון.

כתב בעתונים "החרות", "דאר היום", "הבוקר", "הארץ" ועוד, בעיקר ציורים וספורים מחיי היהודים בעיירות אוקראינה. נשארו אחריו גם בכתב-יד ציורים וספורים, שזכו להסכמת ביאליק והמחבר הכינם להדפסה בספר.

נפטר בראשון לציון, י"ד תמוז תש"ח (21.7.48).

צאצאיו: חנה, נתן, עליזה, מאיר, צבי.

יהושע הורביץ

נולד בהורודוק, פלך וילנה, בשנת תרכ"ד (1864) לאביו נחום. קיבל חנוך מסורתי, למד ב"חדר" ובישיבת וולוז'ין, שקד על למודי-חול, השתלם במתמטיקה ובשפות רוסית, גרמנית ואנגלית.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1257). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1257