Volume 3

Page 1405

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

למדה בבית-ספר תיכוני בקרמנצ'וג ובשיעורי אוניברסיטה בקיוב. היתה מורה בבית-ספר-ערב לילדי פועלים בקיוב ועבדה במחלקה הסטטיסטית במשרדי הזמסטבו בקיוב ובפולטאבה.

הצטרפה לתנועה הציונית הסוציאליסטית. עלתה ארצה ב-1913, וב-1914 נישאה לשמואל דיין , אז חבר קבוצת דגניה (א), בתרפ"א עברה אתו לנהלל בראשית יסודה והמשיכה מאז לשאת בעול המשק. עסקה גם בפעילות צבורית מקומית, במזכירות הארצית של מועצת הפועלות, במועצה החקלאית של ההסתדרות, עוזרת לבעלה בהוצאתו ובעריכתו של "תלמים" (בטאון תנועת המושבים). היתה צירה לקונגרס הציוני ה-20.

פרסמה מאמרים ב"דבר הפועלת", "הפועל הצעיר", "דבר", "תלמים", "פיונרן פרויען" ובעתון הרוסי "אוגוניוק".

אחרי סיום מלחמת-העולם השנית נסעה בשליחות אל אונרר"א לגרמניה בעניני עזרה וסידורי עליה לשארית הפליטה של יהודי אירופה.

צאצאיה: ראה להלן בערך של בעלה.

צבי ליברמן

לאביו בן-ציון (סוחר) ולאמו העני-ראסי בת נתן פינקלשטיין .

נולד בכפר מוקובקה, מחוז אומן, פלך קיוב (אוקראינה), 1.3.1891.

קיבל חינוך מסורתי בחדרים וישיבות ואח"כ למד למודים כלליים אצל מורים פרטיים בתור אקסטרן.

בנעוריו הצטרף לתנועה הציונית ובשנת תרע"ב עלה לארץ.

עבד בחקלאות בחדרה, גן-שמואל, סג'רה ובדגניה א'.

הצטרף למפלגת "הפועל הצעיר" והיה מנהל מרכז העבודה שלה. בימי המלחמה העולמית הראשונה, עם יסוד "המשביר" נתמנה למנהל "המשביר" בישובי השומרון.

בשנות 23 -1919 היה ממנהלי מרכז העליה של הסתדרות העובדים הכללית. ב-1922 מראשוני המתישבים במושב נהלל.

נשא לאשה את רבקה בת יעקב פינסקי. בשנות 25- 1924 המשיך בפעולותיו במרכז העליה והעבודה. השתתף בהנהלת "המשכיר המרכזי" (281927).

בשנת 1932 היה מרכז של הארגונים והמושבים להתישבות על אדמת הקהק"ל. השתתף במשלחת לחו"ל מטעם הסוכנות היהודית לשם ארגון המעמד הבינוני והכשרתו לעליה ולהתישבות בארץ (1935).

נבחר כציר תנועת העבודה לקונגרס הציוני הי"ט בלוצרן (1935).

מנהל המחלקה להתישבות חיילים ונוטרים שע"י המרכז החקלאי. חבר הועד הארצי של הקהק"ל, מרכז חבל ימי לישראל והועד הפועל של תנועת המושבים והארגונים.

מפרסם מאמרים ורשימות בעתונות העבודה בארץ: "הפועל הצעיר", "דבר", "תלמים". בעתון "הארץ" ובעתונות העבודה בחו"ל.

פרסם שורה שלמה של יצירות ספרותיות לילדים, לנוער ולמבוגרים.

ספריו: "הדיגים הקטנים", "הכנור", "גאולת הקרקע", "עודד הנודד" - ספורי ילדים בהוצאת "קופת הספר" (25 -1922).

"הרפתקאותיו של דן" ("שטיבל", 1935), "חלום השלשה" ("מצפה", 1936), "מעל התרבות" ("מצפה". 1939), "גבעת ילדים" (אמנות), חוברת על "תנועת המושבים", "הנוסע הקטן" ("קרית ספר"), "זוזו הגמד", בשלשה חלקים ("מצפה"), "פוטו ותעלוליו", 15 ספורי ילדים ("ספרות בר-לב, 1943), "ילדי העמק", 6 ספורי ילדים ("קרית ספר", 1943), "דינה ותעלוליה", 6 ספורי ילדים ("קרית ספר", 1946), "מבבל לירושלים" (טברסקי, 1947).

בשנת 1932 הוסרט הסיפור "עודד הנודד" (הסרט העברי הראשון בארץ - סרט אלם) וספרו "מול התרבות" בשנת 1939 - סרט קולני.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1405). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1405