Volume 3

Page 1426

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בושביץ על שם אמו שרה). משתתף בעריכת הירחון "הטבע והארץ" ופרסם בו מאמרים מדעים. פרסם מאמרים ורשימות בספרות יפה בעתונים ובכתבי-העת השקפה, דאר היום, העומר, פרחים, בן ארצי, במעלה, הזמן, הארץ, דבר, בוסתנאי, עתידות. פרסם את הספרים "בעלי החיים בטבע ובשביה", "'מורה דרך בארץ ישראל" (יחד עם דוד בנבנישתי) וספר-לימוד לביאולוגיה בשני כרכים לבתי-הספר התיכוניים.

חבר הנשיאות של החברה הבוטנית בא"י.

צאצאיו; ירדנה (רקדנית בריקודים תנ"כיים), גדעון (אגרונום), רות (מורה).

שרה יפה (מילוסלבסקי)

נולדה באלכסנדרובסקי, פלך יקאטרינוסלאב, אוקראינה, בשנת תרכ"ו (1866), לאביה דב מילוסלבסקי (סוחר תבואות) ולאמה (ממשפחת עורך-הדין והעסקן הנודע אוסקר גרוזנברג) . בילדותה נתיתמה מאמה ונתחנכה על-ידי אמה-חורגתה גולדה, שהיתה לה לאם מסורה (ראה כרך שני, עמוד 1042).

בסוף תרמ"ג עלו ארצה אביה ואשתו גולדה והתישבו בראשון לציון ואחרי כחצי שנה נפטר האב, ואשתו חזרה לרוסיה.

נישאה לבילויי שלמה יפה (מורה), ובשנת תרמ"ו עלתה ארצה עם בעלה, בתה הקטנה (בת 9 חדשים) ואמה-חורגתה, והתישבו בצריפים בפרדסו של ראובן לרר ב"נחלת ראובן" (ואדי חנין, אח"כ נס ציונה). אח"כ היו היא (ומשפחתה) ואמה-חורגתה (לחוד) מארבעת הראשונים (יחד עם אהרן אייזנברג ואברהם ילובסקי) , שיצאו מהפרדס והרחיבו את שטח הבנין והמושב, בבנותם את בתיהם ליד דרך-המלך.

נשאה במסירות ובאומץ בסבל-הראשונים, בעבודה קשה בבית ובמשק, בדידות ומחלות בנקודה הקטנה, והספיק לה כוחה הנפשי לתת עזרה ועידוד לאחרים, וזכתה לראות בגידול המושבה ובהתרחבות הישוב אף מדרום לה. נתאלמנה בשנת תרס"ה ונתיתמה מאמהחורגתה. בשנת תרס"ז.

נפטרה בנס ציונה, כ"ז תמוז תר"ע והובאה לקבורה בראשון-לציון.

צאצאיה: בתיה אשת דב מילוסלבסקי (נס ציונה) יונה (טיבל) אשת משה גולדנברג (קהיר): דב (נסציונה): מרים אשת אברהם פלדמן (תל-אביב); יהודית אשת נח דוברושין (פ"ת).

ישעיהו פבזנר

לאביו מנחם מנדל (ראה כרך א', עמוד 313) בן אברהם אבא פבזנר (ממתישבי המושבה גדרה הראשונים, ראה כרך שני, עמוד 595) ולאמו ביילה בת ישעיהו מן-תאומים (משפחת רבנים ידועה). נולד בעיר רומני, פלך פולטאבה, אוקראינה, ח' שבט תרנ"ו (1896).

קבל חינוך מסורתי בחדר מתוקן, וכללי בבי"ס למסחר, גמנסיה קלסית ופקולטה למשפטים באוניברסיטאות של פטרוגרד וחארקוב.

מילדותו התחנך באוירה ציונית - א"י.

את פעילותו הציונית התחיל בקבוצת ציונים מתלמדים "נכדי ציון" ביאקטרינוסלב, שאח"כ נבחר ליו"ר שלה. הצטרף להסתדרות "צעירי ציון" והיה יו"ר ההסתדרות ביאקטרינוסלב וחבר המרכז הגלילי.

בהיותו תלמיד האוניברסיטה בפטרוגרד עמד בראש קבוצת "החבר" האוניברסיטאית.

היה פעיל בעבודה ציונית ביאקטרינוסלב, פטרוגרד, חרקוב ומוסקבה. השתתף בועידה הציונית הכל רוסית ובועידת "צעירי-ציון" בפטרוגראד במאי 1917. בשנות המלחמה העולמית הראשונה היה פעיל בהגשת עזרה לפליטים.

היה מרצה לחוק בין לאומי ולסטטיסטיקה בטכניון לכלכלה במוסקבה.

בשנת 1925 עלה לארץ, והתמסר למקצועו כעורך דין בתל-אביב, הצטרף להתאחדות הציונים הכלליים

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1426). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1426