Volume 3

Page 1454

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1908 עלה ארצה. ביום בואו יצא מיד אל הכפר, לעטלית, וביום המחרת כבר החל לעבוד שם כפועל חקלאי. לאחר זמן לא רב נפצע ושכב חולה במשך ששה חדשים. אחרי קומו עבד כשנה בתור עוזר בבית-החולים בזכרון יעקב בהנהלת הד"ר הלל יפה . עבר לכנרת וחזר לעבודה חקלאית וכשנוסדה ב-1911 הנקודה הראשונה בעמק יזרעאל, היא קבוצת מרחביה, עלה על הקרקע עם הכובשים הראשונים, קבוצת חברי "השומר" ו"החורש" ועבד שם כשנה. עלה למתולה ועבד שם זמן-מה וב-1913 חזר לזכרון יעקב ועבד עם קבוצת חברים בקרקעות חברת יק"א.

ב-1914 נשא לאשה את מרים בת יוסף איצקוביץ מקישינוב.

עם פרוץ מלחמת-העולם הראשונה קיבל את הנתינות העותומנית, לבל יגורש מהארץ כנתין אויב. גויס לשרת את "המולדת העותומנית" בעבודת-כפיה ("סוכרה") ועבד בעגלנות באזור חזית באר-שבע בתנאים קשים, ברעב ובזוהמה, בתנאי המחיה והנקיון שטורקיה סיפקה ללוחמיה. נוגע במגפת טיפוס הבהרות, וכשלא ניתן לו טיפול רפואי מטעם הצבא ערק לזכרון יעקב ושם נתרפא והמשיך לעבוד.

בתקופת ההתנדבות בגדוד עברי לצבא הבריטי התנגד לגיוס, הצטרף לחבורת "שומרי הקיים" (ברובם מאנשי "הפועל הצעיר") והעדיף לשרת את המולדת העברית בעבודה חקלאית, והמשיך לעבוד כפועל שכיר גם בשנים הראשונות שלאחר המלחמה.

כשנוסד המושב תל-עדשים (לשעבר תל-עדס, בשמו הערבי) בלב עמק יזרעאל ב-1924, עלה על הקרקע בין ראשוני המתנחלים, בהיותו כבר אב לשלושה ילדים, ומאז הוא חבר המושב עד היום.

צאצאיו: יעקב, זאב, פדהאל (חבר בקבוצת "גשר". היה חבר בפלוגת האש), דוד (היה חבר בפלוגות העבריות במלחמת-העולם השנית; שירת שש שנים בצבא, בנוטרות ובשליחות ישובית באיטליה), לוי (במשק), חיה

צדוק בסאן

נולד בירושלים, א' אלול תרמ"ב (1882), לאביו ר' יהושע השיל יואל (דור רביעי לר' צדוק בסאן , ממשפחה שנתגלגלה לפני כמה דורות מאמסטרדם לוילנה ושמוצאה אולי מפליטי ספרד האנוסים, שהיגרו להולנד מפני רדיפות האינקויזיציה; הוא היה מתל מידי הגר"א וחברי תנועת "חזון ציון", שעלו ארצה סמוך לראש שנת תק"ע. על נכדו ר' אליהו שלמה זלמן ועל נינו ר' יהושע השיל יואל - אביו של צדוק - וכן על חיה גיטל - אמו של צדוק - ראה ערכים מיוחדים בכרך הזה).

למד אצל טובי המלמדים, בהשתדלות אביו ואמו שלא חסכו כל עמל וקרבן לתת לבניהם חינוך טוב בתורה ובדעת. ירש מאביו את הכשרון לציור, ובעודו צעיר ניסה את יכולתו - בהצלחה - בציור פרוטרטים ומראות-נוף ירושלמיים בצבעי מים. משבא לירושלים הצלם י. אדלשטיין ושהה בה כשנה, למד ממנו את מלאכת הצילום ומאז עוסק הוא במלאכה

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1454). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1454